§ з. Злочини, пов`язані із перешкоджанням діяльності організацій та об`єднань громадян :: vuzlib.su

§ з. Злочини, пов`язані із перешкоджанням діяльності організацій та об`єднань громадян :: vuzlib.su

100
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ з. Злочини, пов`язані із перешкоджанням діяльності організацій та
об`єднань громадян

.

§ з. Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та
об’єднань громадян

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів,
походів і демонстрацій (ст. 340). Згідно зі ст. 39 Конституції України
громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Стаття 340 є однією з юридичних гарантій реалізації громадянами України
цього конституційного права.

З об’єктивної сторони, цей злочин виражається у незаконному перешкоджанні:
організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Перешкоджання — будь-яке діяння, спрямоване на обмеження конституційного
права громадян України брати участь у політичних акціях (зборах, мітингах,
вуличних походах і демонстраціях). Воно може виражатися як в дії (незаконна
заборона службовою особою проведення будь-якої з названих акцій), так і в
бездіяльності (наприклад, незаконне ненадання службовою особою приміщення для
проведення зборів тощо).

Незаконним вважається таке перешкоджання, яке вчиняється безпідставно,
тобто всупереч вимогам закону. Наприклад, службова особа дає вказівку розігнати
мітинг, незважаючи на те, що він проводиться з дотриманням встановленого
порядку. Обов’язковою ознакою цього злочину є те, що перешкоджання виходить або
від службової особи або від інших осіб, які застосовують фізичне насильство.

Поняття службової особи розкрите у примітці до ст. 364.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої дії, що
перешкоджає організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій. Якщо злочин вчинений приватною особою, то він вважається
закінченим з моменту застосування фізичного насильства хоча б до одного
учасника політичної акції. У разі застосування фізичного насильства службовою
особою, її дії вимагають додаткової кваліфікації за ст. 365 як перевищення
влади або службових повноважень.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел.

Суб’єктом цього злочину можуть бути службові та будь-які інші особи.

Покарання за злочин: за ст. 340 — виправні роботи на строк до двох років
або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти
років, або позбавлення волі на той самий строк.

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341).
Предметом цього злочину є будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян (пошта,
телеграф, навчальні заклади, банки, енергетична система тощо). Якщо предметом
злочину є транспортні підприємства (вокзали, аеродроми, порти, станції або інші
транспортні підприємства), вчинене охоплюється ст. 279.

Об’єктивна сторона цього злочину виражається у діях, а саме у захопленні
державних або громадських будівель чи споруд.

Для наявності об’єктивної сторони не має значення, захоплені всі приміщення
будівлі чи споруди, або частина їх площі.

Спосіб захоплення державної або громадської будівлі чи споруди може бути
різним: відкритим, таємним, насильним, обманним тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту захоплення хоча б частини площі
будівлі чи споруди. Тривалість незаконного утримання цих об’єктів на
кваліфікацію злочину не впливає.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, що поєднується зі
спеціальною метою — незаконно користуватися або перешкодити нормальній роботі
підприємств, установ, організацій.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Покарання за злочин: за ст. 341 — арешт на строк до шести місяців або
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий
строк.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ