§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади,...

§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян :: vuzlib.su

165
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань
громадян

.

§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Ці злочини істотно порушують суспільні відносини, які забезпечують
нормальне функціонування органів влади, місцевого самоврядування, об’єднань
громадян та їх представників; протидіють нормальній діяльності цих органів,
послаблюють їх авторитет, заподіюють шкоду життю, здоров’ю, гідності або
власності громадян, іншим об’єктам, які охороняються законом.

Родовим об’єктом цих злочинів є певна група суспільних відносин, що
виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян і фізичними особами, у зв’язку із здійсненням
адміністративно-розпорядчих функцій з метою захисту прав, свобод і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб.

З об’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені як шляхом дії
(наприклад, наруга над державними символами), так і шляхом бездіяльності
(наприклад, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів,
мітингів, походів і демонстрацій).

Більшість цих злочинів сформульовані як злочини з формальним складом. Для
визнання їх закінченими досить вчинення особою самої дії або бездіяльності,
незалежно від настання наслідків (наприклад, незаконне підняття Державного
Прапора України на річковому або морському судні, захоплення державних або
громадських будівель чи споруд). У деяких випадках для закінченого складу
злочину необхідне встановлення певних наслідків (наприклад, при самоправстві,
насильстві щодо державного чи громадського діяча, умисному пошкодженні ліній
зв’язку). У цих випадках для наявності об’єктивної сторони необхідно встановити
причинний зв’язок між діянням і наслідками, що настали.

З суб’єктивної сторони всі злочини цієї групи вчиняються лише умисно, в
деяких випадках має місце прямий умисел, поєднаний зі спеціальною метою (при
захопленні державних будівель необхідно встановити спеціальну мету, а саме —
мету незаконно користуватися ними або перешкодити нормальній роботі
підприємств, установ, організацій (ст. 341).

Суб’єктом злочину є, як правило, будь-яка особа. За деякі злочини знижений
вік відповідальності до 14 років (наприклад, за заподіяння працівникові
правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження (ч. З ст. 345). В деяких
випадках суб’єктом може виступати і службова особа (наприклад, за незаконне
перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій (ст. 340). Залежно від безпосереднього об’єкта ці злочини можуть
бути розділені на такі групи:

1. Злочини у сфері використання державних символів (статті 338 і 339).

2. Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань
громадян (статті 340 і 341).

3. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів,
членів громадських формувань (статті 342—353).

4. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації
(статті 357—360).

5. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об’єднань громадян
(статті 354—356).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ