§ 5. Інші злочини проти здоров`я населення :: vuzlib.su

§ 5. Інші злочини проти здоров`я населення :: vuzlib.su

97
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Інші злочини проти здоров`я населення

.

§ 5. Інші злочини проти здоров’я населення

Порушення правил боротьби з епідеміями (ст. 325). З об’єктивної сторони цей
злочин передбачає: порушення правил, встановлених з метою запобігання
епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними; настання
наслідків у вигляді створення реальної можливості поширення епідемічних або
інших заразних захворювань або поширення вказаних захворювань; причинний
зв’язок між допущеними порушеннями та будь-яким із названих наслідків.

Правила попередження і боротьби з епідемічними та іншими заразними
захворюваннями встановлюються відповідно до «Основ законодавства України про
охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р., Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. та
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000
р..

Епідемічними визнаються такі інфекційні захворювання, які мають здатність
масово поширюватися серед населення на відповідній території за короткий
проміжок часу. Інші заразні захворювання — це різні хвороби людей, що
передаються один одному (наприклад, холера, чума, малярія тощо). Правила, про
які йдеться в ст. 325, передбачають вчинення відповідними органами та
службовими особами медико-санітарних заходів, спрямованих на попередження або
боротьбу з епідемічними та іншими заразними захворюваннями.

Порушення цих правил може полягати в їх невиконанні або неналежному
виконанні (наприклад, в’їзд на територію України іноземного громадянина з
країни, де зареєстровані інфекційні хвороби, без документів, передбачених
міжнародними договорами і санітарним законодавством України).

Порушення правил має бути причинне пов’язано або з поширенням епідемій та
інших заразних захворювань на певній території України, або зі створенням
реальної загрози такого поширення.

Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

Там само. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

Там само. — 2000. — № 29. — Ст. 228.

З суб’єктивної сторони порушення встановлених правил може бути вчинено
умисно або через необережність, але щодо наслідків можлива тільки
необережність.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа, в тому числі і службова.

Покарання за злочин: за ст. 325 — штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років.

Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними
агентами чи токсинами (ст. 326). Об’єктивна сторона цього злочину
характеризується:

1) діяннями у виді порушення правил зберігання, використання, обліку,
перевезення або інших правил поводження з біологічними агентами і токсинами;

2) наслідками у вигляді: створення загрози загибелі людей або настання
інших тяжких наслідків, або заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого;

3) причинним зв’язком хоча б між одним із зазначених діянь і одним з
названих наслідків.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25 червня 1991 р. підприємства, установи і організації
зобов’язані забезпечувати екологічно безпечне виробництво, зберігання,
транспортування, використання, знищення, знешкодження і поховання
мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин і предметів біотехнології, а
також інтродукцію, акліматизацію і реакліматизацію тварин і рослин, розробляти
і вживати заходи з попередження і ліквідації наслідків шкідливого впливу
біологічних чинників на довкілля та здоров’я людини.

Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

Підприємства і громадяни-підприємці, здійснюючи зазначені дії, зобов’язані
дотримуватися санітарних норм, що гарантують безпеку для здоров’я населення і
довкілля. Ці ж вимоги поширюються на транзитне транспортування через територію
України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров’я
видів сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту та
продуктопроводами (ст. 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»від 24 лютого 1994 р.).

Порушення встановлених правил поводження з мікробіологічними або іншими
біологічними агентами чи токсинами може бути вчинене як шляхом дії, так і
шляхом бездіяльності. Таке порушення може виражатися в невиконанні зазначених
правил або в їх неналежному виконанні.

Створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків
передбачає виникнення реальної можливості настання смерті людини або
захворювання хоча б однієї людини на хворобу, небезпечну для її здоров’я.

Заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого означає фактичне захворювання
внаслідок вказаних дій хоча б однієї особи (за винятком того, хто брав участь у
вчиненні цього злочину). Злочин визнається закінченим з моменту настання
будь-якого вказаного наслідку.

З суб’єктивної сторони порушення зазначених правил може бути умисним або
необережним, а щодо наслідків — тільки необережним.

Суб’єкт цього злочину — спеціальний, тобто особа, на яку покладений
обов’язок дотримуватися правил поводження із зазначеними предметами.

Частина 2 ст. 326 передбачає відповідальність за те саме діяння, якщо воно
спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Під загибеллю людей розуміють смерть хоча б однієї людини; інші тяжкі
наслідки — це нанесення тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам; середньої
тяжкості тілесні ушкодження — нанесення ушкоджень двом і більше людям,
зараження хворобою кількох осіб, заподіяння значної матеріальної шкоди фізичній
або юридичній особі.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 326 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого; за ч. 2 ст. 326 — обмеження волі на строк до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заготівля, перероблення або збут радіоактивне забруднених продуктів
харчування чи іншої продукції (ст. 327). З об’єктивної сторони цей злочин
передбачає дії (заготівлю, перероблення або збут радіоактивне забрудненої
продукції) і наслідки у вигляді: створення загрози загибелі людей чи настання
інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого, а також
причинний зв’язок між хоча б між однією із зазначених дій і одним із названих
наслідків.

Заготівля продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруднених
понад допустимі рівні, — це дії зі збору врожаю сільськогосподарських культур,
ловлі риби, добутку дичини, збору грибів, плодів диких рослин тощо. Переробка
цієї продукції — це вплив якимось способом на продукти харчування або іншу
продукцію з метою надання їм придатності для вживання як в готовому вигляді,
так і як напівфабрикату (сушка, заморожування, витягнення, кип’ятіння, змішання
тощо). Збут — це випуск будь-яким способом в обіг продуктів харчування або
іншої радіоактивне забрудненої продукції. Такий випуск може бути
відшкодувальним (продаж, обмін) або безвідплатним (дарування, пригощання).

Про наслідки у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших
тяжких наслідків, заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого зазначено при аналізі
ст. 326.

З суб’єктивної сторони цей злочин характеризується умислом щодо діяння і
необережністю щодо вказаних наслідків. Обов’язковою ознакою заготівлі і
перероблення продуктів харчування чи іншої радіоактивне забрудненої продукції є
наявність мети збуту такої продукції. Заготівля і перероблення цієї продукції
для власних потреб не утворює злочину.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 327 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 327 — позбавлення волі на строк від
двох до п’яти років.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для ремонта iPhone
  Следующая статьяН. А. БЕРДЯЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ