§ 4. Злочини, пов`язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також...

§ 4. Злочини, пов`язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу :: vuzlib.su

193
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Злочини, пов`язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих
засобів, а також допінгу

.

§ 4. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих
засобів, а також допінгу

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів (ст. 314). З об’єктивної сторони злочин полягає в незаконному
введенні будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів в організм іншої особи всупереч її волі.

Під незаконним введенням розуміють будь-які примусові дії, спрямовані на
введення в організм іншої особи зазначених засобів і речовин (ін’єкція, шляхом
додавання в їжу, лікарські препарати, напої тощо).

Способи примусового незаконного введення в організм іншої особи наркотичних
засобів і психотропних речовин можуть бути різними — це обман, примушування,
насильство. Лише їх застосування свідчить про введення в організм вказаних
засобів і речовин всупереч волі іншої особи.

Слід зазначити, що спосіб введення, вид наркотичного засобу чи психотропної
речовини, його кількість на кваліфікацію не впливають. Введення в організм
іншої особи наркотичних засобів лікарем, хоч і всупереч волі цієї особи або без
її згоди, з метою профілактики або лікування, не містить складу цього злочину.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мотиви, якими
керується винний, можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

У частині 2 ст. 314 встановлена відповідальність за ті самі дії, якщо вони
призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно або особою,
яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306—312, 314—318,
або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої
тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому.

Частина 3 ст. 314 передбачає відповідальність за дії, передбачені частинами
1 або 2 цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в
безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов’язані з введенням
в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть
потерпілого.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 314 — позбавлення волі на строк від двох
до п’яти років; за ч. 2 ст. 314 — позбавлення волі на строк від трьох до десяти
років; за ч. З ст. 314 — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти
років.

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів (ст. 315). З об’єктивної сторони схиляння до вживання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів — це дії винного, спрямовані на
те, щоб збудити в іншої особи бажання вжити їх. Стаття 315 передбачає особливий

вид підбурювання, причому воно може бути як одиничним, так і багаторазовим,
що на кваліфікацію вчиненого не впливає. Схиляння може бути вчинене тільки в
формі активної дії і тільки щодо конкретної особи. Способи схиляння можуть бути
різними: умовляння, пропозиція, надання порад, прохання, лестощі, примушування,
переконання, залякування, підкуп, обіцянка винагороди або іншої вигоди, погроза
припинити шлюбні або дружні відносини тощо. Перераховані дії можуть виражатися
словесне, в конклюдентних діях, у письмовій формі, з використанням техніки
тощо.

Злочин вважається закінченим з початку здійснення дій, спрямованих на те,
щоб збудити в іншої особи бажання вжити наркотичні засоби, незалежно від того,
чи вдалося викликати у потерпілого це бажання.

Якщо при схилянні до вживання наркотичних засобів особа ще й збувала їх або
сприяла їх викраденню, виробництву, виготовленню, придбанню, зберіганню,
перевезенню або пересиланню, її дії належить кваліфікувати за сукупністю
злочинів, передбачених статтями 315 і 308 або 309.

З суб’єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом і
наявністю спеціальної мети — викликати у потерпілого бажання вживати наркотичні
засоби, психотропні речовини або їх аналоги.

Суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа.

Частина 2 ст. 315 передбачає схиляння до вживання наркотичних засобів,
вчинене повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а
також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307,
308, 310, 314 і 317. При цьому винний усвідомлює або за всіма обставинами
справи повинен був і міг усвідомлювати, що він збуджує бажання споживати
наркотики саме у особи, яка не досягла 18-річного віку.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 315 — обмеження волі на строк до п’яти
років або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; за ч. 2 ст. 315 —
позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів

(ст. 316). Об’єктивна сторона цього злочину характеризується діями, які
полягають у публічному або груповому незаконному вживанні наркотичних засобів у
місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних
заходів, та в інших місцях масового перебування громадян.

Під публічним вживанням слід розуміти відкрите вживання наркотичних засобів
у присутності третіх осіб, які усвідомлюють характер того, що відбувається.

Вчинення цих дій групою осіб передбачає, що у процесі вживання наркотичних
засобів беруть участь дві або більше осіб. Присутність сторонніх осіб при цьому
не обов’язкова. Для кваліфікації не має значення, вживали учасники групи
наркотичні засоби послідовно чи одночасно.

Місцем вчинення злочину є територія, призначена для проведення навчальних,
спортивних і культурних заходів або інші місця масового перебування громадян
(пляжі, вокзали, парки, дитячі майданчики, вулиці, площі, підземні переходи
тощо)

Закінченим злочин є з моменту вживання (прийняття) наркотичного засобу,
незалежно від того, чи доведений винний до стану наркотичного сп’яніння.

З суб’єктивної сторони цей злочин вчиняється з прямим умислом.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 316 передбачає відповідальність за вчинення тих самих дій
повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
307, 310, 314, 315, 317 і 318.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 316 — обмеження волі на строк до чотирьох
років або позбавлення волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 316 —
позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.
317). З об’єктивної сторони цей злочин характеризується вчиненням однієї з
таких дій: організація або утримання місць для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, а також надання приміщення з цією метою.

Під організацією таких місць слід розуміти злочинні дії, спрямовані на
пошук приміщення, будівлі, споруди, приготування, пристосування частини
будівлі, будинку, сараю, куреня тощо для вживання, виробництва чи виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Організація вважається закінченою з моменту створення місць для вчинення
цих дій.

Утримання місць — це використання приміщення або іншого, спеціально
пристосованого місця, для вживання, виробництва чи виготовлення зазначених
предметів. Власник місць може забезпечувати клієнтів необхідним обладнанням,
інструментом, пристосуваннями, можливістю безперешкодного перебування у
приміщенні в стані наркотичного сп’яніння. Утримання цих місць є триваючим
злочином, який полягає у безперервному систематичному вчиненні такої злочинної
діяльності.

Надання приміщення полягає у дозволі незаконного вживання, виробництва чи виготовлення
зазначених предметів у приміщенні, яким винний користується або яке знаходиться
в його власності. Відповідальність настає як при неодноразовому, так і при
разовому наданні приміщення.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених дій.

З суб’єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом, що
поєднується із спеціальною метою — створити сприятливі умови для вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 317 передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням
неповнолітнього.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 317 — позбавлення волі на строк від трьох
до п’яти років; за ч. 2 ст. 317 — позбавлення волі на строк від п’яти до
дванадцяти років з конфіскацією майна.

Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
(ст. 322). Цей злочин відрізняється від злочину, передбаченого ст. 317, лише
предметом, яким є лікарські та інші засоби, що вживаються з метою одурманення
потерпілого.

Покарання за злочин: за ст. 322 — штраф від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до
трьох років.

Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу

(ст. 323). Предметом цього злочину є допінг — засоби і методи, які входять
до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.

З об’єктивної сторони під спонуканням слід розуміти дії винного, спрямовані
на те, щоб збудити намір, бажання застосувати допінг неповнолітнім. Спонукання
може бути вчинене тільки у формі активної поведінки. Способи і засоби можуть
бути різними, наприклад, умовляння, пропозиції, прохання, переконання тощо.

Закінченим злочин вважається з початку дій, спрямованих на спонукання
неповнолітньої особи до застосування допінгу.

З суб’єктивної сторони цей злочин вчиняється з прямим умислом, що
поєднується із спеціальною метою — викликати у потерпілого бажання застосувати
допінг.

Суб’єктом цього злочину є будь-яка особа, яка досягла 18-річ-ного віку.

Частина 2 ст. 323 передбачає відповідальність за ту саму дію, вчинену
повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених статтями 314, 315, 317, 324.

У частині 3 ст. 323 передбачена відповідальність за дії, передбачені
частинами 1 або 2 статті, якщо вони заподіяли тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 323 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; за ч. 2
ст. 323 — позбавлення волі на строк до двох років; за ч. З ст. 323 —
позбавлення волі на строк до п’яти років.

Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (ст. 324).
Предметом злочину є одурманюючі засоби, які не є наркотичними або
психотропними, або їх аналогами.

З об’єктивної сторони цей злочин виражається у схилянні неповнолітніх до
вживання одурманюючих засобів.

Поняття схиляння те саме, що і в злочині, передбаченому ст. 315.

Потерпілим від злочину є особа, яка не досягла 18-річного віку.

З суб’єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом і
наявністю мети — викликати у конкретної особи бажання вживати одурманюючі
засоби.

Суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 18-річного
віку.

Покарання за злочин: за ст. 324 — обмеження волі на строк до трьох років
або позбавлення волі на той самий строк.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСамсунг Галакси S10
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ