§ 2. Злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних...

§ 2. Злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров`я населення :: vuzlib.su

93
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших
предметів, небезпечних для здоров`я населення

.

§ 2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших
предметів, небезпечних для здоров’я населення

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів (ст. 305). З об’єктивної сторони контрабанда — це незаконне
переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю.

За своєю конструкцією злочин, передбачений ч. 1 ст. 305, відноситься до
злочинів з формальним складом. Він є закінченим з моменту фактичного
незаконного переміщення через кордон вказаних предметів. Кримінальна
відповідальність настає за сам факт незаконного переміщення цих предметів через
кордон, незалежно від того, чи зміг винний розпорядитися ними чи ні.

З суб’єктивної сторони контрабанда вчиняється у формі прямого умислу, при
якому особа усвідомлює не тільки факт переміщення предмета злочину через митний
кордон, а й бажає цього.

Мотиви контрабанди можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.
Найчастіше контрабанда здійснюється з користі, для наживи, передачі наркотиків
іншим особам, з метою збуту тощо.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 305 передбачає відповідальність за вчинення контрабанди
повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій
були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих
розмірах.

Повторність має місце, якщо контрабанда здійснюється хоча б у другий раз,
незалежно від того, була чи не була особа судимою за перший злочин.

Вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб має місце, якщо у
вчиненому брали участь дві або більше осіб, які заздалегідь домовилися про
спільне її вчинення (див. ч. 2 ст. 28). Поняття особливо небезпечних
наркотичних засобів, поняття великого і особливо великого розмірів розглядалися
в параграфі першому цього розділу.

У частині 3 ст. 305 передбачена відповідальність за контрабанду наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинену
організованою групою (див. ч. 2 ст. 28), а також якщо предметом контрабанди
були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори в
особливо великих розмірах.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 305 — позбавлення волі на строк від трьох
до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди; за ч. 2 ст. 305 —
позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом
контрабанди, та з конфіскацією майна; за ч. З ст. 305 — позбавлення волі на
строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з
конфіскацією майна.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 306). Предметом злочину є
фінансові кошти (гроші, цінні папери, акції), отримані в результаті
наркобізнесу, а також об’єкти приватизації, обладнання та інше майно
підприємств, організацій або установ, яке приватизоване або придбане за ці
фінансові кошти.

Об’єктивна сторона цього злочину може полягати в одній із таких дій:
розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах,
в установах, організаціях та їх підрозділах; придбання за такі кошти об’єктів,
майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших
потреб; використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу
вказаних предметів.

Розміщення передбачає відкриття від імені фізичної чи юридичної особи
рахунку в банку або внесення коштів на існуючий рахунок, переведення з іншого
рахунку, вкладення грошей в фонди підприємств, організацій, установ або їх
філії та інші легальне існуючі структури, незалежно від форм власності.

Придбання — це купівля та інші форми отримання у власність об’єктів, що
підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб. Способи
придбання можуть бути різними (на аукціоні, конкурсі, придбання акцій, шляхом
оформлення договору купівлі-продажу тощо) і здійснюватися особисто, через
довірених осіб, разом з іншими особами.

Придбання обладнання передбачає різні форми купівлі та отримання у
власність обладнання, механізмів, апаратури, техніки, виробничих і
переробляючих ліній єдиного циклу тощо. Причому таке придбання здійснюється для
виробничих та інших потреб, як правило, з метою їх використання за призначенням
і отримання в майбутньому вигоди.

Використання коштів, здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою продовження
незаконного обігу з вказаними предметами, передбачає подальше фінансування
такої діяльності (наприклад, посів і вирощування рослин, що містять наркотики,
їх виробництво, виготовлення, переробка, зберігання, перевезення, пересилка тощо).

Закінченим злочин є з моменту здійснення будь-якої вказаної дії.

Суб’єктивна сторона цього злочину передбачає наявність прямого умислу,
поєднаного з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 306 передбачає вчинення вказаних дій повторно або за
попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах. Під великим розміром
розуміють кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Інші кваліфікуючі ознаки розглядалися раніше при аналізі злочину,
передбаченого ст. 305.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 306 — позбавлення волі на строк від п’яти
до дванадцяти років з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 306 — позбавлення волі на
строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з
конфіскацією майна.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
(ст. 307). Об’єктивна сторона злочину передбачає незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту,
а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів. Для наявності складу злочину досить вчинення хоча б однієї із
зазначених дій.

Під незаконним виробництвом слід розуміти виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів з використанням механізмів, промислових
ліній і комплексів тощо. Причому виробництво передбачає систематичну, постійну
злочинну діяльність, що здійснюється, як правило, на професійній основі і з
професійним обладнанням.

Незаконне виготовлення — це будь-які дії, внаслідок яких були отримані
наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Під виготовлення
підпадають і дії з переробки, рафінування (очищення) з метою підвищення їх
концентрації або наркотичного ефекту. Відповідальність за ст. 307 настає
незалежно від способу виготовлення (в домашніх чи лабораторних умовах, шляхом
хімічних реакцій тощо), їх вигляду та кількості.

Закінченим злочин вважається з моменту фактичного отримання (виходу)
наркотичних засобів або психотропних речовин.

Придбання — це отримання наркотичних засобів або психотропних речовин у
самого виготівника або інших осіб (купівля, отримання в обмін, в рахунок сплати
боргу, в дарування або позики, а також привласнення знайденого). Причому
придбання може бути як відшкодувальним, так і безвідплатним.

Придбання є закінченим злочином з моменту фактичного отримання наркотичних
засобів або психотропних речовин.

Під зберіганням слід розуміти фактичне володіння наркотичними засобами або
психотропними речовинами (при собі, в приміщенні, в тайнику чи інших місцях).
Причому для кваліфікації вчиненого не має значення, чи є винний власником чи
ні, здійснюється зберігання тимчасово або постійно, а також місце зберігання.

Зберігання може здійснюватися як таємно, так і відкрито. Під зберігання
підпадає також носіння наркотичних засобів і психотропних речовин. Зберігання
цих предметів є триваючим злочином. Він вважається закінченим вже з моменту
первинного фактичного володіння ними.

Перевезення — це переміщення наркотичного засобу або психотропної речовини
з одного місця в інше будь-яким транспортним засобом, по землі, воді або у
повітрі. Перевізником може бути як сам власник, так і інші особи, в тому числі
й ті, які діють за винагороду.

Пересилання здійснюється у вигляді відправлення багажем або поштою.
Закінченим злочин вважається з моменту відправки, незалежно від того, чи
отримав адресат наркотичні засоби або психотропні речовини, чи ні. Якщо ж особа
була затримана при оформленні документів на відправку, то його дії належить
кваліфікувати як замах на пересилку (статті 15 і 307).

Збут — це будь-яка форма передачі або реалізації наркотичних засобів або
психотропних речовин, в результаті якої вони переходять у володіння і
розпорядження інших осіб (продаж, дарування, обмін, передача і оплата в борг, і
навіть введення ін’єкцій іншій особі тощо).

Збут вказаних речовин, поєднаний із схилянням до їх вживання, належить
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених статтями 307 і 315.

Збут є закінченим злочином з моменту передачі наркотичного засобу і
психотропної речовини іншій особі, незалежно від того, розпорядилася вона ним
чи ні.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом, що
поєднується із спеціальною метою збуту наркотичних засобів або психотропних
речовин.

У більшості випадків цей злочин вчинюється з корисливих мотивів і з
корисливою метою.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 307 передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 308— 310, 312, 314, 315 і 317 цього
Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення
навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового
перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення
волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або
психотропні речовини

Під повторністю злочинних діянь слід розуміти здійснення хоча б однієї із
злочинних дій, вказаних в ст. 307, незалежно від того, була чи не була особа
судима за першу з них.

Для кваліфікації вчинення злочину особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених статтями 308—310, 312, 314, 315 і 317 КК, або із
залученням неповнолітнього не має значення, досяг чи не досяг неповнолітній
віку кримінальної відповідальності. Якщо він досяг 16-річного віку, то підлягає
відповідальності за ч. 1 ст. 307.

Частина 3 ст. 307 передбачає відповідальність за дії, визначені у частинах
1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких
дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо
великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 307 — позбавлення волі на строк від трьох
до восьми років; за ч. 2 ст. 307 — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти
років з конфіскацією майна; за ч. З ст. 307 — позбавлення волі на строк від
восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів,
пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної
відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання (ч. 1 цієї статті, ч. 1 статті 309).

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети
збуту

(ст. 309). Об’єктивна сторона цього злочину така сама, як і злочинів,
відповідальність за які передбачена ст. 307.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел та відсутність мети
збуту, тобто подальшої передачі зазначених предметів або реалізації їх іншим
особам.

Кваліфікуючі ознаки злочину такі самі, як і в ст. 307.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 309 — обмеження волі на строк до трьох
років або позбавлення волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 309 — позбавлення
волі на строк від двох до п’яти років; за ч. З ст. 309 — позбавлення волі на
строк від п’яти до восьми років. Особа, яка добровільно звернулася до
лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від
кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

(ст. 310). Предметом злочину є насіння або рослини снотворного маку чи
конопель. Посів або вирощування інших рослин, які містять наркотичні речовини,
не утворить складу цього злочину.

З об’єктивної сторони цей злочин полягає в незаконному посіві або
вирощуванні вказаних сільськогосподарських культур.

Посів — це дії, спрямовані на висів насіння рослин або розсади без
належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, як спеціально підготовлених,
так і порожніх. Злочин визнається закінченим з моменту внесення насіння або
розсади в грунт незалежно від подальшого проростання чи зростання рослин,
розміру площі.

Вирощування — це догляд (рихлення, прополювання, букети-ровка, прорідження,
полив, підживлення тощо) за посівами і сходами з метою доведення їх до стадії
дозрівання. Причому для наявності вказаного діяння не має значення, посадив ці
рослини сам винний, висіяні вони будь-ким іншим або є дикорослими.

Закінченим злочин вважається з моменту здійснення дій, спрямованих на
поліпшення зростання вказаних культур, незалежно від того, чи був вирощений або
зібраний урожай з ділянок, що обробляються. На кваліфікацію злочину не
впливають ні розмір площі, що засіяна чи обробляється, ні приналежність
земельної ділянки.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Винний
усвідомлює, що здійснює посів або вирощування рослин, що містять наркотики і
заборонені до обробітку, і бажає цього.

Мотиви, якими керується особа, можуть бути різними і на кваліфікацію
злочину не впливають. У більшості випадків вони носять корисливий характер.
Якщо посів або вирощування вказаних рослин здійснюється з метою виготовлення
наркотичних засобів, збуту урожаю, то вчинене утворить собою приготування до
злочинів, вказаних у ст. 307 або ст. 309. У цих випадках відповідальність
настає за сукупністю злочинів.

Суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа.

У частині 2 ст. 310 встановлена відповідальність за незаконний посів або
вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за ч. 1 ст.
310 чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311
і 317, або вчинення зазначених дій за попередньою змовою групою осіб з метою
збуту, а також незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель у
кількості п’ятисот і більше рослин.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 310 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 310 —
позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання прекурсорів (ст. 311). Предметом цього злочину є прекурсори.
Об’єктивна сторона та ознаки, що становлять її зміст, аналогічні складу
злочину, передбаченого ст. 307.

Відмінна ознака, що відноситься до характеристики суб’єктивної сторони
злочину, полягає в тому, що дії винний вчиняє з метою використання для
виробництва або незаконного виготовлення наркотичних засобів чи психотропних
речовин. Кваліфікуючі ознаки злочину розглядалися раніше при аналізі злочинів,
передбачених статтями 305, 307 і 309.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 311 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 311 — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років;
за ч. З ст. 311 — позбавлення волі на строк від шести до дванадцяти років з
конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 311 особа, яка добровільно здала прекурсори, що
призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи
психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю
злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної
відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання (ч. 1 цієї статті).

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів

(ст. 320). З об’єктивної сторони цей злочин полягає в порушенні встановлених
правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушенні
правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу,
торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва
чи виготовлення цих засобів або речовин.

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
регулюється Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р.. Ці
питання регламентуються «Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № б; наказом МОЗ
України від 18 грудня 1997 р. № 356; наказом Мінпрому України від 19 червня
1997 р. № 104, яким затверджена Інструкція про порядок виробництва, зберігання,
перевезення і реалізації прекурсорів,

Відповідно до встановленого порядку культивування снотворного маку
(опійного та олійного) чи конопель може здійснюватися тільки на підставах і в
об’ємі, передбачених державним замовленням. Ці питання вирішуються
Мінагропромом, іншими органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України.
Дозвіл на заняття такою діяльністю дається на підставі ліцензії чи дозволу, що
видаються уповноваженими органами виконавчої влади.

З суб’єктивної сторони цей злочин може бути вчинений як умисно, так і через
необережність.

Суб’єкт цього злочину — особа, уповноважена додержуватися встановлених
правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також
виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі,
перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів.

Частина 2 ст. 320 передбачає відповідальність за вчинення вказаних дій
повторно або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадання,
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
чи прекурсорів, або заволодінню ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою
особою своїм службовим становищем.

Характеристика цих кваліфікуючих ознак розглядалася при висвітленні складів
злочинів, передбачених статтями 305, 307, 312 і 313.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 320 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
чотирьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років; за ч. 2 ст. 320 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання,
зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321). З
об’єктивної сторони цей злочин полягає у незаконному виробництві, виготовленні,
придбанні, перевезенні, пересиланні або зберіганні з метою збуту, збуті
отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх
аналогами, здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва
чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, без спеціального на те
дозволу.

Предметом цього злочину є отруйні і сильнодіючі речовини, а також
обладнання, призначене для їх виробництва чи виготовлення.

Інші ознаки складу злочину, зазначені в ст. 321, аналогічні злочину,
передбаченому ст. 307.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 321 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 321 — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк до двох років.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяДоставка цветов
  Следующая статьяМ. А. АНТОНОВИЧ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ