§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров`я населення :: vuzlib.su

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров`я населення :: vuzlib.su

404
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров`я населення

.

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення

Відповідно до ст. 49 Конституції України кожний має право на охорону
здоров’я. Держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення.
Злочини, передбачені розділом XIII Особливої частини КК, посягають на здоров’я
населення, яке є родовим об’єктом цих злочинів. Він охоплює собою безпеку
біофізіологічного та психічного стану, що фактично склався, невизначеного кола
осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів,
біологічних агентів і токсинів, радіоактивне забрудненої продукції, а також від
поширення епідемій.

Обов’язковою ознакою злочинів, що розглядаються (за винятком порушення
правил боротьби з епідеміями — ст. 325), є наявність предметів, що становлять
підвищену небезпеку для здоров’я людей. Вони виступають як предмети або як
засоби здійснення цих злочинів. Такими предметами є:

1) наркотичні засоби (статті 305—309, 313—320);

2) психотропні речовини (статті 305—309, 313—314, 315, 317— 320);

3) прекурсори (статті 305, 306, 311, 312, 318, 320);

4) аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин (статті 305—309,
313— 315, 317, 320);

5) снотворний мак і конопля (ст. 310);

6) отруйні і сильнодіючі речовини (ст. 321);

7) одурманюючі засоби (статті 322, 324);

8) мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326);

9) токсини (ст. 326);

10) допінг (ст. 323);

11) радіоактивне забруднені продукти та інша продукція (ст. 327).

Далі, якщо не обумовлено інше, наркотичних засобів.

Поняття та ознаки перших чотирьох видів вказаних предметів даються в Законі
України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів» в редакції від 8 липня 1999 р. При цьому всі ці
предмети (крім аналогів) передбачені Переліком наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік), який складений відповідно
до законодавства і міжнародних зобов’язань України і затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. Перелік складається з
чотирьох таблиць (Таблиця І, II, III і IV), кожна з яких включає Список № 1 і
Список № 2, а Таблиця І — ще й Список № 3. Ці списки містять перелік
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Україні
або взагалі заборонений (наприклад, Списки № 1 і 2 Таблиці І), або обмежений,
але щодо якого встановлюються заходи контролю різної суворості.

Наркотичні засоби — це включені до Переліку речовини природного чи
синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для
здоров’я населення у разі зловживання ними. Наркотичні засоби рослинного
походження — похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо),
опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики — це наркотики, синтезовані в
хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад,
перветин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та інші).

Психотропні речовини — це включені до Переліку речовини природного чи
синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати
стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну
нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи
поведінки, і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання
ними.

До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазепам,
феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин (далі — прекурсори)
— це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні
наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. Так, до
прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту,
толуол.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це заборонені до обігу
в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до
Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні хімічній структурі та
властивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких
ці речовини відтворюють. Звичайно виготовлення наркотиків-аналогів має місце
при створенні нового фармацевтичного препарату, в ході якого визначається і
вивчається низка речовин, які мають порівнянні властивості, але дещо
відрізняються своєю молекулярною структурою.

Мак снотворний чи опійний — це різні сорти маку, які містять алкалоїди
опіуму (морфін, кодеїн, тебаїн тощо). Поширеним є виготовлення макової соломки.
Це зібрані будь-яким способом стебла і коробочки будь-якого сорту снотворного
маку (за винятком власне макового насіння) в цілому вигляді або подрібнені аж
до порошкоподібного вигляду. Нерідко з макової соломки різними способами
(наприклад шляхом виділення наркотично активних алкалоїдів водою або
органічними розчинниками) отримують опій екстракційний в розчиненому,
смолоподібному або твердому стані.

Коноплі (каннабіс) — поширені назви — посівні (звичайні, культурні), іноді
— індійські — однорічна рослина, в якій плодоносні та квітучі верхівки
(суцвіття), пилок і смола містять тетрагідро-каннабінол — наркотично активний
алкалоїд. Наркотичні засоби конопляної групи — марихуана, гашиш, смола
каннабісу, гашишне масло, всі ізомери тетрагідроканнабінолу.

Отруйні речовини. — це речовини рослинного, тваринного і мінерального
походження або продукти хімічного синтезу, здатні при впливі на живий організм
викликати гостре або хронічне отруєння або смерть Такі речовини віднесені
Державною Фармакопеєю України до списку «А». До отруйних речовин відносяться
ангідрид оцтової кислоти, зміїна отрута, миш’як, метиловий спирт, обчищена
бджолина отрута, ціаністий калій, стрихнін, сулема, атропіну сульфат, різні
поєднання ртуті тощо

Сильнодіючі речовини — це речовини синтетичного або природного походження,
в тому числі рослини, що заподіюють небезпечний вплив на організм людини, і
можуть нанести шкоду її здоров’ю та життю при прийомі їх не в медичних цілях.
Перелік сильнодіючих речовин встановлюється Фармакологічним і Фармакопейним
Комітетом Міністерства охорони здоров’я України. До них відносяться
транквілізатори (наприклад седуксен), ефедрин і псевдоефед-рин, синтетичний
етиловий спирт тощо.

Одурманюючі речовини — це засоби, що спричиняють одурманюючий ефект, який,
зокрема, змінює психіку і поведінку людини, і не входять до списку наркотичних,
психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин. До одурманюючих засобів
відносять клофелин, алкогольні суміші з будь-яким змістом клофелину, хлороформ,
ефір, хлоротил, спиртові екстракти рослин, що містять алкалоїди тропанової
групи, барбитурато-алкогольну суміш, суміш димедрола з алкоголем тощо.

Допінг — це речовини і методи, які використовуються для підвищення
працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для здоров’я і заборонені
для вживання антидопінговим Кодексом Олімпійського руху і компетентними
органами відповідних спортивних організацій До заборонених речовин відносяться
стимулятори, наркотики, анаболіки, диуретики, пептидні та гликсопротеїдні
гормони та їх аналоги. Очевидно, що ці речовини належать до різних
фармакологічних груп, однак вони об’єднані в допінги з позицій цілей їх
застосування — штучне створення фізичного стану спортсмена, сприятливого для
досягнення ним спортивних цілей.

Мікробіологічні та інші біологічні агенти — це предмети і речовини
біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біо-технічні препарати,
мікроорганізми, патогенні для людей і тварин тощо), які становлять небезпеку
для життя і здоров’я людей. До біологічних агентів відносяться, наприклад,
штами мікроорганізмів, речовини для обробки зерна, інші біологічно активні
речовини і предмети — продукти біотехнологій.

Токсини — це сполуки (частина білкової природи) бактерійного, рослинного
або тваринного походження, здатні при потраплянні в організм людини спричиняти
захворювання або смерть (містяться в отрутах змій, павуків, скорпіонів). Особливу
небезпеку для здоров’я населення становлять токсичні речовини, які при
проникненні в організм людини через органи дихання, травлення або через шкіру
можуть викликати затяжні або хронічні, включаючи ракові, захворювання.

Продукти харчування чи інша продукція, радіоактивна забруднена понад
допустимі рівні, — це продукти рослинного або тваринного походження, призначені
для вживання людьми, а також будь-яка інша продукція сільськогосподарського або
іншого походження, яка має на поверхні частинки радіоактивного матеріалу у
вигляді пилу або містить радіоактивні частинки в клітках рослин або тварин
понад допустимі рівні.

Ряд складів злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в якості
кваліфікуючих ознак передбачає здійснення незаконних дій, якщо їх предметом
були особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, а також
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори у великих і
особливо великих розмірах.

Назви (міжнародні незареєстровані і хімічні) особливо небезпечних
наркотичних засобів і психотропних речовин подані відповідно в списках № 1 і 2
Таблиці І зазначеного вище Переліку. Так, до особливо небезпечних наркотичних
засобів віднесені, наприклад, героїн, кокаїновий кущ, кока лист, макова соломка
(концентрат з макової соломки), ефедрин, опій. У свою чергу, особливо
небезпечними психотропними речовинами визнані, наприклад, катинон, ЛСД, ЛСД-25,
парагексил, МДМА тощо.

Визначення невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться в незаконному
обігу, проводиться на підставі наказу Міністра охорони здоров’я України від 1
серпня 2000 р. № 188, яким затверджені Таблиці (1, 2 і 3). Наприклад,
незаконний обіг героїну у великих розмірах визнається, якщо вага його складає
від 1,0 до 10 г,
в особливо великих — від 10,0 і більше; макової соломки висушеної — у великих
розмірах від 1 кг
до 5 кг,
в особливо великих — від 5 кг
і більше; опію екстракційного — у великих розмірах від 50 г до 250 г, в особливо великих —
від 250 г
і більше Так само визначені великі та особливо великі розміри незаконного обігу
психотропних речовин і прекурсорів.

Об’єктивна сторона злочинів, що розглядаються, полягає в суспільно
небезпечному і протиправному заподіянні шкоди здоров’ю населення. Кримінальна
відповідальність за ці злочини відповідає міжнародним договорам України, які
передбачають обов’язки держав переслідувати осіб, винних в незаконному обігу
предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров’я населення, в першу
чергу наркотичних засобів. До них відносяться Єдина конвенція про наркотичні
засоби 1961 р., Конвенція про психотропні речовини 1971 р. Конвенція ООН про
боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
1988 р.

Як правило, ці злочини вчинюються тільки шляхом дії, а деякі з них і
бездіяльністю (наприклад, порушення правил зберігання і обліку наркотичних
засобів, отруйних і сильнодіючих речовин, мікробіологічних та інших біологічних
агентів або токсинів).

Прості склади злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів
сконструйовані в основному як формальні (виключення складає заволодіння
наркотичними засобами шляхом викрадення, привласнення, шахрайства і зловживання
службовим становищем). Водночас деякі злочини проти здоров’я населення мають
матеріальні склади (статті 325—327), які передбачають два види наслідків: 1)
створення загрози заподіяння шкоди здоров’ю населення і 2) фактичне заподіяння
такої шкоди.

Окрім того, матеріальні склади мають і деякі злочини з кваліфікуючими та
особливо кваліфікуючими ознаками (наприклад, незаконне введення в організм
наркотичних засобів, якщо воно заподіяло середньої тяжкості чи тяжке тілесне
ушкодження потерпілому або заподіяння йому смерті (частини 2 і 3 ст. 314),
порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, якщо воно спричинило
їх нестачу у великих розмірах (ч. 2 ст. 320), спонукання неповнолітніх до
застосування допінгу, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки (ч. З ст. 323).

Там, де закон передбачає матеріальні склади, у тому числі наслідок у
вигляді створення загрози заподіяння шкоди здоров’ю населення, обов’язковою
ознакою об’єктивної сторони є причинний зв’язок. При наслідках у вигляді
фактичного заподіяння шкоди необхідно встановити, що саме це діяння,
передбачене диспозицією статті, знаходиться в причинному зв’язку з наслідком як
необхідним і закономірним його результатом.

Суб’єктивна сторона цього злочину з формальним складом характеризується
прямим умислом. Важливе значення для кваліфікації злочину при цьому має
встановлення наявності або відсутності мети збуту наркотичних засобів,
радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукції та інших
предметів. У більшості злочинів з матеріальним складом вина є тільки умисною
(наприклад, викрадення, привласнення наркотичних засобів, заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовою особою своїм службовим
становищем.). Разом з тим, для таких злочинів, як порушення правил боротьби з
епідеміями; порушення правил поводження з біологічними агентами чи токсинами;
заготівля, перероблення або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування
характерна необережна форма вини до наслідків, хоч самі дії (бездіяльність) у
вигляді порушення правил, можуть бути вчинені як умисно, так і через
необережність.

Суб’єкт цих злочинів як правило, загальний, тобто будь-яка осудна особа,
яка досягла 16-річного віку. Лише за викрадення (крадіжку, грабіж, розбій) і
вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена
відповідальність осіб, які досягли 14-річного віку. Водночас тільки спеціальним
суб’єктом можливе вчинення таких злочинів, як заволодіння наркотичними засобами
шляхом зловживання службовим становищем, незаконна видача рецепта на право
придбання наркотичних засобів, порушення правил поводження з наркотичними засобами,
отруйними і сильнодіючими речовинами, біологічними агентами чи токсинами.

Таким чином, злочини проти здоров’я населення — це передбачені кримінальним
законом винні, суспільно небезпечні діяння, які створюють загрозу заподіяння
шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров’ю невизначеного кола осіб.

Частина 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309 і ч. 4 ст. 311 закріплюють заохочувальні
норми, які передбачають обов’язкове і безумовне звільнення особи від
кримінальної відповідальності за наявності певних передумов та підстав
(добровільна здача наркотичних засобів, звернення до лікувальної установи і
початок лікування від наркоманії тощо).

Види злочинів проти здоров’я населення. Залежно від безпосереднього
об’єкта, особливостей предмета та об’єктивної сторони злочини проти здоров’я
населення, можна поділити на такі групи:

1) злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших
предметів, небезпечних для здоров’я населення (статті 305—307, 309—311, 320 і
321);

2) злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а
також обладнанням, призначеним для їх виготовлення (статті 308, 312, 313, 318 і
319);

3) злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих
засобів, а також допінгу (статті 314—317, 322—324);

4) інші злочини проти здоров’я населення (статті 325—327).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о боевом деле
  Следующая статьяЭ. ГУССЕРЛЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ