§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту :: vuzlib.su

§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту :: vuzlib.su

98
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту

.

§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту

Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291). Об’єктивна сторона цього
злочину виражається в порушенні чинних на транспорті правил, що убезпечують
рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Злочин може мати місце на всіх видах механічного транспорту. Об’єктивна
сторона цього злочину характеризується трьома ознаками: а) діянням, б)
наслідками, в) причинним зв’язком між ними.

Порушення чинних на транспорті правил визначається умовами роботи цього
виду транспорту. Воно може вчинюватися при використанні гужового транспорту,
прогоні худоби через залізничні колії, проїзді сільськогосподарських та інших
машин через залізничні колії у невстановлених місцях, переході вулиці, дороги у
невстанов-леному місці або на заборонений сигнал світлофора тощо.

Для кримінальної відповідальності досить загибелі хоча б однієї людини. До
інших тяжких наслідків слід відносити заподіяння потерпілому тяжких або
середньої тяжкості тілесних ушкоджень, великої матеріальної шкоди Для встановлення
причинного зв’язку нерідко суд призначає експертизу.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується психічним ставленням
особи до вчиненого ним діяння і його наслідків. Порушення може бути як умисним
(прямий умисел), так і необережним (злочинна недбалість). Що стосується
наслідків, то вина може бути тільки необережною.

Суб’єктом злочину можуть бути пасажири, пішоходи, велосипедисти, погоничі і
пастухи худоби, особи, які керують гужовим транспортом та досягли 16-річного
віку.

Покарання за злочин: за ст. 291 — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі
на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродукте проводі в
(ст. 292). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст. 292 КК дається
опис об’єктивної сторони складу злочину. Це пошкодження або руйнування
магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також
технологічно пов’язаних з ними об’єктів, споруд, засобів автоматики, зв’язку,
сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених
трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей.

Предметом злочину є магістральні трубопроводи, відводи від них, інші
об’єкти, технологічно пов’язані з трубопроводами, що забезпечують їх нормальне
функціонування, а також споруди, засоби автоматики, зв’язку, сигналізації тощо.

Не є предметом цього злочину трубопроводи, що не відносяться до
магістральних, а також водопроводи, аміакопроводи, каналізаційні і меліоративні
мережі та ін.

Об’єктивна сторона цього злочину виражається в діях, наслідках і причинному
зв’язку між ними.

Дії особи виражаються в пошкодженні або руйнуванні зазначених у статті
предметів.

Пошкодження — це протиправний вплив на предмет, що виводить з ладу окремі
ділянки трубопроводу, споруди на них, засоби зв’язку, сигналізації, що
забезпечують нормальне функціонування магістрального трубопроводу, внаслідок
чого вони стають непридатними для експлуатації відповідно до свого цільового
призначення.

Руйнування — це протиправний вплив на об’єкт магістрального трубопроводу
шляхом порушення його цілості і структури, внаслідок чого трубопровід стає
непридатним для експлуатації. Слід мати на увазі, що трубопровід не може бути
зруйнований. Зруйнованими можуть бути лише окремі споруди, агрегати, вузли, що
забезпечують нормальне його функціонування.

Наслідком злочину є порушення нормальної роботи трубопроводу, якщо він або
взагалі не здійснює транспортування нафти, газу чи нафтопродуктів, або хоч і
працює, але не на проектну потужність.

Крім цього, у ч. 1 ст. 292 КК наслідком вважається і спричинення небезпеки
для життя людей.

Закінченим цей злочин є з моменту пошкодження або руйнування предмета
посягання і спричинення небезпеки настання тяжких наслідків.

Причинний зв’язок має бути встановлений між діями особи та порушенням
нормальної роботи трубопроводів або спричиненням небезпеки для життя людей.

Суб’єктивна сторона цього злочину визначається його об’єктивною стороною.
Пошкодження або руйнування може бути вчинено як умисно, так і через
необережність. Щодо наслідків також може бути умисел або необережність.

Суб’єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 292 КК передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або за попереднюю змовою групою осіб, а також загальнонебезпечним
способом. Останній має місце там, де діяння вчинюється шляхом вибуху, підпалу,
затоплення та іншими способами, що значно підвищує суспільну небезпеку злочину.

Частина 3 ст. 292 КК встановлює відповідальність за пошкодження або
руйнування трубопроводів, якщо вони спричинили загибель людей, інші нещасні
випадки з людьми або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля
чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою.

Більшість зазначених ознак вже розглядалися в першому параграфі розділу. Що
стосується значного забруднення довкілля, то при його визначенні слід
враховувати розмір збитків, заподіяних довкіллю, а також чи призвело
забруднення до захворювання людей, до знищення тварин чи рослин, на якій площі
відбулося забруднення, у тому числі необхідно враховувати збитки, пов’язані з
витратами, необхідними для ліквідації наслідків забруднення.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 292 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або
обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти
років; за ч. 2 ст. 292 — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення
волі на строк від трьох до восьми років; за ч. З ст. 292 — позбавлення волі на
строк від п’яти до дванадцяти років.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАренда vip-туалетов
  Следующая статьяМ. МОНТЕНЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ