§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів :: vuzlib.su

§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів :: vuzlib.su

93
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів

.

§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів

Порушення правил охорони вод (ст. 242). Предметом цього злочину є всі водні
об’єкти на території України, що беруть участь в кругообігу вод і нерозривно
пов’язані з довкіллям. Це — ріки, озера, водосховища, канали, ставки, підземні
води, джерела, морські затоки, протоки, лимани та інші водоймища, що
знаходяться на поверхні або під землею, включені та не включені до
господарського обороту.

Об’єктивна сторона злочину проявляється в порушенні правил охорони вод
(водних об’єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод
і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх
природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для
життя, здоров’я людей чи для довкілля.

Між забрудненням вказаних водних джерел і наслідками, що настали внаслідок
цього, має бути встановлений причинний зв’язок.

Суб’єктивна сторона злочину — змішана форма вини, тобто умисел або
необережність щодо порушення правил, та необережність до наслідків.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, в тому числі службова.

У частині 2 ст. 242 передбачена відповідальність за ті самі діяння, якщо
вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів
тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 242 — штраф від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або
обмеження волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 242 — обмеження волі на строк до
п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Забруднення моря (ст. 243). Об’єктивна сторона цього злочину визначається
законом як забруднення моря і проявляється в таких двох формах: 1) в порушенні
спеціальних правил з матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи
здоров’я людей або живих ресурсів моря; 2) у незаконному скиданні чи похованні
вказаних матеріалів, речовин та відходів.

Важливе значення у визначенні об’єктивної сторони цього складу має така
ознака, як місце вчинення злочину. Забруднення моря шляхом порушення
спеціальних правил поводження з певними речовинами, матеріалами, відходами
здійснюється в межах внутрішніх морських або територіальних вод України, або
вод виняткової (морської) економічної зони України, а забруднення шляхом
незаконного скидання вказаних речовин і відходів, їх поховання — в межах
внутрішніх морських територіальних вод України або у відкритому морі’.

Як наслідок вказаних дій необхідно встановити наявність забруднення моря і
створення небезпеки для життя і здоров’я людей або живих ресурсів моря, чи
можливість перешкодити законним видам використання моря внаслідок вказаного
забруднення.

Суб’єктивна сторона злочину передбачає змішану форму вини: щодо забруднення
моря — умисел або необережність, щодо наслідків — необережність.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа, частіше службова.

Частина 2 ст. 243 передбачає відповідальність за ті самі діяння, якщо вони
спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного
та рослинного світу або інші тяжкі наслідки.

Частина 3 ст. 243 передбачає по суті самостійний склад злочину.’

Об’єктивна сторона цього складу проявляється в неповідомленні спеціально
відповідальними за те особами морських та повіт До внутрішніх морських вод
відносяться води портів, заток, бухт, лиманів, береги яких повністю належать
Україні. Територіальні води — це морський пояс, який примикає до сухопутної
території України (шириною 12 морських миль). Відкрите море — це весь морський
простір, який не входить в територіальні і внутрішні води України або іншої
держави і на який не поширюється нічий суверенітет.

ряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі,
адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або
особі, а у разі скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи
на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої
потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і
територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей,
що міс-Іять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це
створило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло
завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам
використання моря.

Суб’єктивна сторона цього злочину може бути у вигляді умислу або
необережності.

Суб’єкт злочину — особа, спеціально відповідальна за своєчасне і достовірне
повідомлення адміністрації про випадки скидання або поховання в морі.

Покарання за злочин:за ч. 1 ст. 243 — штраф від трьохсот до восьмисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого; за ч. 2 ст. 243 — позбавлення волі на строк від двох до п’яти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого; за ч. З ст. 243 — штраф від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або
обмеження волі на строк до трьох років.

Порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244).
Предметом цього злочину є континентальний шельф України. Континентальний шельф
України — це поверхня і надра морського дна до глибини 200 м, що примикають до
території України.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 244, характеризується
дією або бездіяльністю і виражається: в порушенні законодавства про
континентальний шельф України, що заподіяло істотну шкоду, а також невжитті
особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел
небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії
шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило
небезпеку їх загибелі або загрожувало життю чи здоров’ю людей.

Суб’єктивна сторона злочину може бути як умисною, так і необережною.

Суб’єкт злочину за ч. 1 ст. 244 — громадяни України, а також особи без
громадянства.

У частині 2 ст. 244 передбачена відповідальність за дослідження, розвідування,
розробку природних багатств та інші роботи на континентальному шельфі України,
які проводяться іноземцями, якщо це не передбачено договором між Україною і
заінтересованою іноземною державою, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України або спеціальним дозволом, виданим у встановленому
законом порядку.

Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 244, можуть бути тільки іноземці.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 244 — штраф від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх
знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої;
за ч. 2 ст. 244 — штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, з конфіскацією
обладнання.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПостельное белье
  Следующая статьяАВГУСТИН :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ