§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря :: vuzlib.su

§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря :: vuzlib.su

84
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного
повітря

.

§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря

Забруднення або псування земель (ст. 239). З об’єктивної сторони цей злочин
проявляється в забрудненні або псуванні земель речовинами, відходами чи іншими
матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок
порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я
людей чи довкілля.

Під забрудненням розуміється внесення в грунт речовин у вигляді різних
відходів (отрутохімікатів, хімічних і радіоактивних речовин) тощо.

Псування землі — це незаконне зняття родючого шару грунту і ґрунтового
покриву, що призвело її до непридатного стану, або безконтрольне використання
такого шару, розробка корисних копалин при геологорозвідувальних та будівельних
та інших роботах, заболочування земель тощо.

Злочин вимагає настання наслідків у вигляді створення небезпеки для життя,
здоров’я людей чи довкілля.

Між порушенням спеціальних правил і цими наслідками має бути встановлений
причинний зв’язок.

Суб’єктивна сторона цього злочину така сама, як і в злочині, передбаченому
ст. 236.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 239 передбачає відповідальність за ті самі діяння, що
спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 239 — штраф до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 239 —
обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той
самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Порушення правил охорони надр (ст. 240). Предметом цього злочину є надра і
корисні копалини, крім загальнопоширених.

Надра — це верхня частина земної кори, що розташована під поверхнею
суходолу та дном водоймищ, в межах державних кордонів, і простягається до
глибин, доступних для їх добування. До корисних копалин відносяться горючі
речовини (нафта, природний газ), метали (залізна руда, мідь, свинець) і
благородні метали (золото, іридій, платина, срібло), сировина для металургії, а
також вогнетривкі, ювелірні та інші загальнодержавного значення копалини.
Перелік їх затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення».

Об’єктивна сторона цього злочину проявляється в порушенні встановлених
правил охорони надр, або в незаконному видобуванні корисних копалин.

Порушення встановлених правил охорони надр може полягати в недотриманні
строків видобування, місця, розміру і видів копалин та інших умов і правил, що
забезпечують безпеку людей та видобування.

Незаконне видобування корисних копалин — це їх видобування без відповідного
дозволу, крім загальнопоширених (пісок, гравій, глина, галечник та ін.).

Суб’єктивна сторона злочину — умисел і необережність.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, як приватна, так і службова.

У частині 2 ст. 240 передбачене вчинення цього злочину на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо він спричинив
загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 240 — штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років; за ч. 2
ст. 240 — обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі
на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

Безгосподарське використання земель (ст. 254). Об’єктивна сторона цього
злочину проявляється в безгосподарському використанні земель, якщо це
спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель із
сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури
грунту.

Безгосподарське використання земель може виражатися у використанні земель
сільськогосподарського призначення для інших потреб, в перенасичуванні
пестицидами та іншими агрохімікатами тощо.

Злочин вимагає настання наслідків у вигляді тривалого зниження або втрати
родючості земель, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змиття
гумусного шару, порушення структури грунту.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисел або необережність.

Суб’єкт злочину — особа, обов’язком якої є дбайливе відношення до
використання земель.

Покарання за злочин: за ст. 254 — штраф до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого.

Забруднення атмосферного повітря (ст. 241). Предметом цього злочину є
атмосферне повітря, що знаходиться у відкритому просторі над територією
України.

Об’єктивна сторона злочину — це дія або бездіяльність щодо забруднення
атмосферного повітря або зміни його природних властивостей, якщо це створило
небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля.

Забруднення — це, наприклад, викиди токсичних або інших шкідливих речовин в
атмосферу з перевищенням допустимих концентрацій. Інші зміни природних
властивостей атмосфери — це зміна складу повітря в певній місцевості внаслідок
будь-яких дослідів або дій з хімічними речовинами чи іншими властивостями.

Між порушенням спеціальних правил та наслідками у вигляді створення
небезпеки для життя, здоров’я людей чи для довкілля має бути встановлений
причинний зв’язок.

Суб’єктивна сторона цього злочину виражена в змішаній формі вини: щодо
порушення правил може бути умисел або необережність, щодо наслідків —
необережність.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, в тому числі службова.

У частині 2 ст. 241 передбачена відповідальність за порушення спеціальних
правил, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 241 — штраф від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на той самий строк або без такого; за ч. 2 ст. 241 — обмеження волі
на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, із
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяДоставка товаров
  Следующая статьяПРЕДИСЛОВИЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ