§ 2. Злочини проти екологічної безпеки :: vuzlib.su

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки :: vuzlib.su

90
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
§ 2. Злочини проти екологічної безпеки

.

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки

Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236). Об’єктивна сторона цього
злочину проявляється в порушенні (дії або бездіяльності) порядку проведення
екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування,
розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації
та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів.
Правила проведення такої експертизи встановлені в постанові Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1995 р.

Ознакою об’єктивної сторони злочину є наявність наслідків — загибелі людей,
екологічного забруднення значних територій або інших тяжких наслідків.

Загибель людей — це смерть хоча б однієї людини.

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки :: vuzlib.su

Екологічне забруднення значних територій може бути пов’язане із забрудненням землі, водних ресурсів, атмосферного повітря або продуктів
харчування в цьому регіоні, радіоактивними, хімічними та іншими речовинами, що
створюють реальну загрозу життю і здоров’ю людей.

Інші тяжкі наслідки — це заподіяння шкоди здоров’ю людей або інший збиток,
наприклад, зруйнування або пошкодження заповідних територій.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується складною (подвійною)
формою вини: щодо дії (бездіяльності) — умисел або необережність, щодо
наслідків — тільки необережність.

Суб’єкт злочину — службова особа, відповідальна за проведення екологічної
експертизи, а так само за порушення вказаних правил проектування, будівництва,
експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів.

Покарання за злочин: за ст. 236 — позбавлення волі на строк від п’яти до
десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст.
237). Об’єктивна сторона цього злочину проявляється в ухиленні .від проведення
або неналежному проведенні на території, що зазнала забруднення небезпечними
речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних
заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення.

Під ухиленням тут слід розуміти бездіяльність, тобто пряме невиконання
особою дій, необхідних для ліквідації або усунення екологічного забруднення.
Неналежне проведення необхідних дій для ліквідації або усунення наслідків
екологічного забруднення на певній території означає, що особа, хоч і діє в
межах своїх службових обов’язків, але виконує їх неналежним чином, тобто
всупереч правилам та інтересам роботи.

Об’єктивна сторона цього злочину передбачає наслідки у вигляді загибелі
людей або інші тяжкі наслідки.

Інші тяжкі наслідки — це істотне погіршення довкілля або стану рослинного і
тваринного світу на визначеній забрудненій території, захворювання або масова
загибель тварин, птахів, рибних запасів тощо.

Суб’єктивна сторона злочину така сама, як і за ст. 236.

Суб’єкт злочину — службова особа, на яку покладені обов’язки щодо
ліквідації та усунення екологічного забруднення.

Покарання за злочин: за ст. 237 — обмеження волі на строк до п’яти років
або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або
захворюваність населення (ст. 238). Предметом цього злочину виступають
відомості про стан захворюваності населення; екологічний, в тому числі
радіаційний, стан.

Збирання і обробка цих відомостей покладена на екологічну інспекцію
Міністерства екології та природних ресурсів України.

Об’єктивна сторона злочину полягає в приховуванні або умисному перекрученні
службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан у
районах з підвищеною екологічною небезпекою, а також про стан захворюваності
населення. Перекручення — це повідомлення в офіційних документах завідомо
недостовірних відомостей такого характеру. Відомості ці стосуються екологічного,
в тому числі радіаційного, стану, який пов’язаний із забрудненням земель,
водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої
сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та
тваринний світ, а також стану захворюваності населення.

Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 890.

Злочин вважається закінченим при вчиненні хоча б однієї з указаних дій.

Суб’єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Суб’єкт злочину — службова особа, відповідальна за відомості про екологічний
стан та захворюваність населення.

Частина 2 статті 238 передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації,
або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 238 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеження волі на
строк до трьох років; за ч. 2 ст. 238 — обмеження волі на строк від двох до
п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого.

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253).
Об’єктивна сторона цього злочину характеризується розробкою і здачею проектів,
іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою
особою без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля або введення
(прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку
тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового
захворювання населення, або інших тяжких наслідків (наприклад, затоплення
населеного пункту, зруйнування споруд, забруднення природного об’єкту тощо).

Суб’єктивна сторона злочину така сама, як і в злочині, передбаченому ст.
236.

Суб’єкт злочину — службова або спеціально уповноважена особа — розробник
або здавальник проекту чи іншої аналогічної документації замовнику.

Частина 2 ст. 253 передбачає відповідальність за ті самі дії, якщо вони
спричинили наслідки, передбачені ч. 1 цієї статті.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 253 — позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або обмеження
волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 253 — обмеження волі на строк від трьох до
п’яти років або позбавлення волі на строк до п’яти років.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ