3. Додаткові покарання :: vuzlib.su

3. Додаткові покарання :: vuzlib.su

68
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Додаткові покарання

.

3. Додаткові покарання

1. Позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (ст. 54 КК)
призначається лише при засудженні особи за тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Це
покарання є безстроковим. Воно може призначатися лише як додаткове і за умови,
що винний засуджений за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Вчинення
таких злочинів ганьбить саме звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, тому
закон надає суду право позбавити засудженого цього статусу.

В різних відомствах і службах
виконавчої і судової влади для службових осіб встановлюються відповідні звання,
ранги, чини і класи. Так, у Збройних Силах України, Службі безпеки України,
прикордонних військах, військах внутрішньої і конвойної охорони, військах
цивільної оборони України маються військові звання (наприклад, капітан,
підполковник, генерал-майор та ін,). В органах внутрішніх справ України
встановлені спеціальні звання (наприклад, майор міліції, підполковник
внутрішньої служби та ін.). Спеціальні звання передбачені в Податковій службі
України, а також у Митній службі України (наприклад, інспектор податкової
служби першого рангу, державний радник податкової служби та ін,).

Законом України від 16 грудня 1993
р. «Про державну службу» встановлюються різні ранги, залежно від тієї
категорії, до якої віднесені посади, що обіймаються особою. Так, особам, що
обіймають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 чи 1
ранг, а, наприклад, до сьомої категорії — 15, 14 чи 13 ранг. Ранги також
встановлені в дипломатичній службі (наприклад, Надзвичайний і Повноважний
Посол, радник першого класу, аташе та ін.).

В органах прокуратури встановлені
класні чини (наприклад, юрист першого класу, молодший радник юстиції та ін.).
Такі ж чини присвоюються фахівцям арбітражних судів (крім суддів).

Кваліфікаційні класи присвоюються
суддям різних судів, у тому числі суддям арбітражних судів, а також судовим
експертам.

Усіх зазначених вище звань, рангів,
чинів або класів і може позбавити засудженого суд. Причому повноваження суду не
обмежені: він може позбавити цього статусу самостійно, незалежно від того, який
орган присвоїв звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас.

Кримінальний закон не передбачає
право суду позбавляти засудженого наукових ступенів і звань, а також почесних
звань.

2. Конфіскація манна (ст. 59 КК)
полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або
частини майна, яке є особистою власністю засудженого.

Конфіскація майна може призначатися
за тяжкі і особливо тяжкі корисливі злочини лише як додаткове покарання і
тільки у випадках, прямо передбачених у санкції статті, за якою кваліфіковане
діяння засудженого.

Якщо, з огляду на конкретні
обставини справи, суд визнає недоцільним застосування конфіскації майна при
засудженні за злочин, за який конфіскація передбачена як обов’язкове додаткове
покарання, у вироку повинні бути наведені мотиви прийнятого судом рішення з
цього питання (ч. 2 ст. 69 КК).

Закон розрізняє два види конфіскації
майна : а) повну конфіскацію, яка виражається у вилученні всього майна, що
належить засудженому, і б) часткову конфіскацію, яка полягає у вилученні
зазначеної у вироку суду частини майна.

У вироку суд обов’язково має
вказати, чи все майно засудженого конфіскується або тільки його частина. У разі
конфіскації частину майна суд повинен зазначити ЇЇ розмір (1/2, 1/3 і т. ін.)
або перелічити предмети, що підлягають конфіскації. Заміна конфіскації майна
грошовою сумою, рівною вартості цього майна, не допускається.

Слід мати на увазі, що при
конфіскації всього майна засудженого вона обертається лише на його особисту
власність та його частку в загальній власності і не може бути обернена на
частку інших осіб, що володіють майном разом з засудженим на праві особистої
власності.

Не підлягають конфіскації предмети,
необхідні засудженому, членам його сім’ї та особам, що перебувають на його
утриманні. Перелік майна, яке не підлягає конфіскації, встановлюється законом України.

Від конфіскації майна як виду
покарання слід відрізняти так звану спеціальну конфіскацію, що не е покаранням.
Спеціальна конфіскація полягає у вилученні у засудженого спеціальних предметів,
що є знаряддями і засобами вчинення злочину. В загальній формі вона передбачена
в ст..81 КПК, де, зокрема, сказано, що гроші, цінності та інші предмети, нажиті
злочинним шляхом, передаються в доход держави, а знаряддя злочину, що належали
обвинуваченому, конфіскуються. Спеціальна конфіскація передбачена в деяких санкціях
статей КК. Так, за ст. 201 обов’язковою є конфіскація предметів контрабанди, за
ст. 246 — конфіскація незаконно зрубаних дерев і т. ін.

У справах про незаконне полювання,
незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, незаконну
порубку лісу знаряддя злочину, що належали підсудному, в тому числі автомашини,
човни та інші транспортні і плавучі засоби, у разі використання їх як знарядь,
за допомогою яких вчиняються злочинні дії (вилов риби, відстріл звіра),
підлягають конфіскації на підставі ст. 81 КПК.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяКниги бесплатно
  Следующая статьяФ. ВОЛЬТЕР :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ