2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів :: vuzlib.su

2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів :: vuzlib.su

99
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види
одиничних злочинів

.

2. Одиничний злочин як складовий
елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів

Одиничний злочин має місце там, де
він передбачений кримінальним законом як одиничний самостійний склад злочину.
Він конструюється законодавцем, виходячи з соціальних властивостей відповідного
діяння, з типовості цього діяння, єдності його об’єктивних і суб’єктивних
ознак. З цього погляду одиничним злочином є крадіжка, хуліганство, розбій,
хабарництво тощо. Саме поєднання типових ознак цих злочинів дає законодавцю
підставу визнати їх одиничними злочинами, що охоплюються відповідними нормами
закону,

Одиничні злочини поділяються на
прості та ускладнені одиничні злочини.

1. Прості одиничні злочини передусім
мають місце в тих випадках, коли одній дії (бездіяльності) відповідає і один
наслідок, передбачений у кримінальному законі. Наприклад, таким злочином є
крадіжка: тут одна дія — таємне викрадення майна і один наслідок — майнова
шкода власнику. Або вбивство, де дія (бездіяльність) спричиняє смерть
потерпілого. Простий одиничний злочин може складатися з однієї дії, наслідки
якої лежать за межами відповідного складу (так звані злочини з формальним складом),
як, наприклад, завідомо неправдиве показання, погроза вбивством тощо. Простий
одиничний злочин може також полягати в одній дії, яка потягла за собою декілька
наслідків, зазначених у законі. Так, ч. 2 ст. 274 КК передбачає
відповідальність за порушення правил ядерної і радіаційної безпеки, якщо воно
спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки (наприклад, вибух, руйнування
будинків і споруд, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень тощо). Тут одне діяння
— порушення правил безпеки і два або більше наслідків.

До простих одиничних злочинів
належать і злочини з альтернативними діями. Це, наприклад, ввезення в Україну
творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту
чи розповсюдження, або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією
самою метою, або їх збут чи розповсюдження (ст. ЗОЇ КК). Тут для складу злочину
достатньо вчинення хоча б однієї із зазначених дій (наприклад, тільки збуту цих
предметів).

Таким чином, простий одиничний
злочин характеризується наявністю однієї дії (бездіяльності) і одного наслідку,
або однієї дії і декількох наслідків, або, нарешті, наявністю альтернативних
дій.

Будь-який одиничний злочин
кваліфікується за однією статтею або частиною статті КК. Так, та ж крадіжка
кваліфікується за ч. 1 ст. 185, умисне вбивство за ч. 1 ст. 115, порушення
ядерної або радіаційної безпеки — за ч. 1 ст. 274.

2. Ускладнені одиничні злочини
характеризуються більш складною структурою складу, в них більш складні
об’єктивна і суб’єктивна сторони вчиненого. Є такі види ускладнених одиничних
злочинів: триваючі, продовжувані, складені злочини, а також злочини, які
кваліфікуються за настанням додаткових тяжких наслідків (їх часто називають
злочинами, кваліфікованими за наслідками).

Триваючий злочин. Поняття триваючого
злочину використовується не тільки теорією і практикою кримінального права, а й
чинним законодавством, яке пов’язує з цим поняттям певні правові наслідки. Так,
Закон України від 1 жовтня 1996 р. «Про застосування амністії в Україні» в ст.
4 встановлює, що чинність закону про амністію не поширюється на триваючі та
продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після
прийняття закону про амністію. Те саме слід сказати про давність притягнення до
кримінальної відповідальності, встановлену ст. 49 КК, що починає обчислюватися
при вчиненні таких злочинів тільки після того, як вони були закінчені,
припинені або перервані. Таким чином, стає важливим саме визначення поняття
триваючого злочину та його ознак.

Триваючий злочин можна визначити як
одиничний злочин, який, розпочавшись дією або бездіяльністю особи, далі
вчиняється безперервно протягом більш-менш тривалого часу.

У КК передбачена кримінальна
відповідальність за багато триваючих злочинів. Це ухилення від призову на
строкову військову службу (ст. 335), недбале зберігання вогнепальної зброї або
бойових припасів (ст. 264), незаконне зберігання з мстою збуту наркотичних
засобів або психотропних речовин (ст. 307), участь у банді (ст. 257), ухилення
від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164), незаконне позбавлення людини
волі (ст. 146), ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів (ст. 212) тощо.

Винний у триваючому злочині нібито
перебуває безперервно в певному злочинному стані, бо цей злочин
характеризується безперервним здійсненням складу закінченого злочину. Триваючий
злочин, будучи вчиненим один раз, триває весь час. Він не переривається новими
злочинними актами, він ніби «тягнеться» за першим злочинним діянням. Наприклад,
особа злісно ухиляється від сплати податків: з моменту ухилення (бездіяльності)
злочин вчинено, і він триває протягом певного часу. Або, скажімо, особа
вступила до банди. Як тільки відбувся такий вступ (дія), даний злочин вчинено і
він далі весь час триває. Те ж саме можна сказати і про інші триваючі злочини,
зокрема про незаконне зберігання вогнепальної зброї. Як тільки винний придбав
на ринку пістолет, вчинено злочин і він триває певний час на стадії закінченого
злочину.

Таким чином, можна зробити висновок,
що початком триваючого злочину є вчинення особою певної дії або бездіяльності.
Наприклад, незаконне позбавлення людини волі починається з вчинення дій, що
позбавляють потерпілого свободи пересування; початком ухилення особи від сплати
аліментів на утримання дитини (бездіяльність) — невиконанням винним рішення
суду, що зобов’язує сплачувати аліменти. З цього моменту і починає тривати
злочин, саме тому він і називається триваючим.

Цей злочин триває на стадії
закінченого злочину і вважається завершеним, коли він припиняється певними
обставинами. Припинення триваючого злочину може мати місце за різних обставин —
об’єктивних та суб’єктивних. Об’єктивні обставини закінчення триваючого злочину
не залежать від волі винного. Це, наприклад, затримання співробітниками міліції
особи і вилучення в неї пістолета, що незаконно зберігався; викриття банди;
звільнення громадянина, незаконно позбавленого волі або його втеча та ін.
Суб’єктивні обставини залежать від волі винного. Це, наприклад, продаж
пістолета, що незаконно зберігався; час, коли винний почав сплачувати аліменти,
тощо.

В усіх зазначених випадках триваючий
злочин закінчується і тільки після цього починає спливати строк давності
притягнення до кримінальної відповідальності, а також можливе застосування
амністії.

Триваючий злочин — це одиничний
злочин, і тому він кваліфікується за однією статтею КК. Наприклад, незаконне
зберігання вогнепальної зброї кваліфікуються за ч. 1 ст. 263, злісне ухилення
від сплати аліментів на утримання дітей — за ст. 164. Тривалість перебування
особи в стані безперервного вчинення злочину, тобто тривалість самого злочину,
на його кваліфікацію не впливає, проте враховується судом при призначенні
покарання.

Продовжуваний злочин. Таким
визнається злочин, який складається з декількох тотожних злочинних діянь, що
спрямовані до єдиної мети і складають у цілому єдиний злочин. У частині 2 ст.
32 КК продовжуваний злочин визначається як діяння, яке складається з двох або
більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром. Цим поняттям широко
користується судова практика у справах про крадіжки, привласнення та розтрати,
обман покупців, давання — одержання хабара, статеві злочини та в інших
випадках.

Продовжуваному злочину властиві такі
ознаки:

1) він складається з двох або більше
самостійних, тобто віддалених одне від одного в часі, тотожних злочинних діянь;

2) всі ці діяння об’єднані єдиним
наміром і прагненням до досягнення спільної, кінцевої мети;

3) саме тому вони розглядаються не
як множинність злочинів, а як одиничний злочин;

4) продовжуваний злочин
кваліфікується за однією, окремою статтею (частиною статті) КК.

Так, якщо винний вчинив крадіжку,
здійснивши задумане в декілька прийомів, його дії охоплюються, за відсутності
інших кваліфікуючих ознак, ч. 1 ст. 185; якщо особа передає обумовлену суму
хабара частинами, то має місце один продовжуваний злочин, що підпадає під
ознаки ч. 1 ст. 369. Або, нарешті, якщо хтось отримав певну суму грошей на
придбання для підприємства певних товарів, але розтратив цю суму, програвши її
в казино протягом кількох днів, має місце продовжувана розтрата, відповідальність
за яку передбачена ч. 1 ст. 191.

Початком продовжуваного злочину слід
вважати вчинення першого з числа декількох тотожних діянь. Тотожними є однакові
за ознаками складу злочину діяння. Закінченням продовжуваного злочину є момент
вчинення останнього із задуманих злочинних діянь, тобто досягнення тієї
спільної, єдиної мети, якої прагнув досягти винний.

Продовжувані злочини відрізняються
від триваючих злочинів. Якщо триваючий злочин — це безперервне здійснення
особою складу певного злочину, то продовжуваний злочин припускає наявність двох
або більше самостійних злочинних діянь, відділених одне від одного певним
проміжком у часі. Триваючий злочин — це безперервний злочин, а продовжуваний —
ніби «перерваний» злочин. Крім того, триваючий злочин характеризується
вчиненням однієї дії або бездіяльності. Продовжуваний злочин складається з
декількох (двох або більше) тотожних злочинних діянь.

Складений злочин. Складений злочин
(його іноді називають складним), як очевидно з самого визначення, складається з
двох або більше злочинних діянь, що утворюють, проте, один одиничний злочин.

У КК такі злочини передбачені в
багатьох статтях. Звернемося до прикладів. Так, ст. 257 передбачає
відповідальність за бандитизм, тобто напад збройної банди на державні,
громадські організації або окремих громадян. Неважко помітити, що тут в одному
складі об’єднані склади незаконного зберігання (носіння) зброї і нападу
(насильства над особою, зґвалтування, знищення майна, заволодіння чужим
майном). Або розбій — ст. 187, який складається з насильства над особою
(погроза вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень) і заволодіння майном. Втеча
(ст. 393), поєднана з насильством над вартою, містить у собі два склади: сама
втеча і насильство (наприклад тілесне ушкодження). Перевищення влади, поєднане
з насильством над потерпілим (ст. 365), складається з двох злочинів: самого
перевищення влади і насильства (наприклад побоїв, катувань), застосованого до
потерпілого. Нарешті, зазначимо ще хуліганство, поєднане з опором
представникові влади (ст. 296), яке складається з двох злочинів — самого
хуліганства і опору, тощо.

Якщо проаналізувати ці приклади,
можна зробити висновок, що законодавець об’єднує в один склад декілька
злочинних діянь, які утворюють, якщо їх розглядати ізольовано, самостійні
злочини. Далі законодавець об’єднує ці самостійні делікти в один єдиний злочин,
виходячи з органічного зв’язку, типовості таких об’єднань у практичній
дійсності. Наприклад, втеча з місць позбавлення волі майже завжди
супроводжується насильством над вартою, хуліганство типово поєднується з опором
представникові влади або громадянину, що виконує громадський обов’язок по
припиненню злочину, тощо.

Тому такі діяння і розглядаються як
один одиничний злочин і тягнуть за собою відповідальність за однією статтею
(частиною статті). Наприклад, хуліганство, поєднане з опором представникові
влади, кваліфікується за ч. З ст. 296, втеча з-під варти, поєднана з
насильством, — за ч. 2 ст. 393, зґвалтування з застосуванням тілесних ушкоджень
— за ст. 152 тощо.

Отже, можна визначити такі ознаки
складеного злочину:

1) він складається з двох або більше
злочинних діянь;

2) кожне з цих злочинних діянь, якщо
розглядати його окремо, самостійно, ізольовано, утворює окремий злочин, містить
ознаки самостійного складу злочину;

3) окремі злочини внаслідок
органічної єдності, типовості їх зв’язків, поширеності розглядаються
законодавцем як один одиничний злочин;

4) одиничний злочин охоплюється
ознаками однієї статті (частини статті) КК, тобто передбачений у диспозиції
закону як один складений злочин.

Таким чином, складений злочин — це
злочин, який складається з двох або більше злочинних діянь, кожне з яких, якщо
розглядати їх відокремлено (ізольовано), являє собою самостійний злочин, але
внаслідок їх органічної єдності утворюють один одиничний злочин, який
охоплюється ознаками однієї статті (частини статті) КК.

Злочини, що кваліфікуються за
наслідками. У чинному КК передбачена низка складів злочинів, які в літературі
називаються «злочини, що кваліфікуються за наслідками», «злочини, що
характеризуються наявністю додаткових тяжких наслідків» або «злочини, що
кваліфікуються наявністю додаткових тяжких наслідків». Зазначеною
термінологією, що в принципі ідентична, намагаються показати специфіку таких злочинів.
До них належать, наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило
смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК); умисне знищення або пошкодження чужого
майна громадян, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст.
194 КК); угон або захоплення повітряного судна, що спричинили загибель людей
або інші тяжкі наслідки (ч. З ст. 278 КК), тощо.

При аналізі конструкції складів цих
злочинів очевидно, що в них є два наслідки: основний (проміжний) і додатковий
(похідний). Ці наслідки настають хронологічно (послідовно) один за одним, в
результаті вчиненого особою діяння. Так, вчинення умисного тяжкого тілесного
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, можна подати в такій схемі:
діяння — наслідок у виді тяжкого тілесного ушкодження — наслідок у виді смерті
потерпілого. Подібна схема виявляється завжди при аналізі будь-якого злочину,
що кваліфікується за наслідками. Причому основний (проміжний) наслідок тягне за
собою додатковий (похідний) наслідок, тому що містить у собі реальну можливість
настання цього похідного наслідку. Діяння безпосередньої «участі» у настанні
додаткового наслідку не бере. Воно породжує проміжний наслідок, а той у свою
чергу викликає наслідок похідний.

Наявність проміжного наслідку в цих
злочинах відрізняє їх від будь-якого іншого діяння, що спричиняє настання
наслідків. Так, ч. 2 ст. 139 КК передбачає відповідальність за ненадання
допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть потерпілого або
інші тяжкі наслідки. Цей злочин не може бути віднесено до злочину, кваліфікованого
за наслідками, тому що в передбаченому делікті відсутній проміжний наслідок.
Смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки (наприклад, важка хвороба) тут є
результатом самого діяння, а не проміжного наслідку.

Таким чином, якщо немає проміжного наслідку
— немає і злочину, кваліфікованого за наслідками.

Існують також інші особливості цих
злочинів: наявність двох безпосередніх об’єктів, опосередкований характер
причинного зв’язку, як правило, подвійна змішена форма вини, які мають важливе
значення для їх характеристики, але випливають із головної, суттєвої їх ознаки,
якою є наявність проміжного і похідного наслідку.

Аналіз окремих видів одиничних
злочинів свідчить про те, що вони є найважливішим «інструментом» для пізнання
інституту множинності злочинів:

1. Поняття і характеристика видів
одиничних злочинів дають нам можливість усвідомити, з яких структурних
елементів складається сама множинність злочинів. Остання містить у собі
різноманітні комбінації, «набори» одиничних злочинів — простих одиничних
злочинів, триваючих, продовжуваних, складених і злочинів, кваліфікованих за
наслідками.

2. Поняття і види одиничних злочинів
мають велике значення при кваліфікації злочинів і призначенні покарання.

3. Характеристика окремих видів
одиничних злочинів необхідна для відмежування від деяких близьких до них видів
множинності (наприклад, складених злочинів — від сукупності злочинів,
продовжуваних злочинів — від повторності злочинів тощо). Про це йтиметься в
наступних параграфах цього розділу.

Після викладеного є всі підстави
приступити до характеристики окремих видів множинності: повторності злочинів,
сукупності злочинів і рецидиву злочинів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ