6. Причетність до злочину :: vuzlib.su

6. Причетність до злочину :: vuzlib.su

95
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


6. Причетність до злочину

.

6. Причетність до злочину

1. Поняття і види причетності до
злочину. Причетність до злочину — це дія чи бездіяльність, яка хоча і пов’язана
з вчиненням злочину, але не с співучастю в ньому.

На підставі положень частин 6 і 7
ст. 27 КК, з урахуванням теорії і сформованої практики, виділяються такі види
причетності до злочину:

1) Заздалегідь не обіцяне (тобто не
обіцяне до закінчення (завершення) злочину) приховування злочину.

2) Заздалегідь не обіцяне придбання
чи збут майна, добутого злочинним шляхом.

3) Заздалегідь не обіцяне потурання
злочину.

4) Заздалегідь обіцяне (тобто
обіцяне до закінчення злочину) недонесення про злочин.

Причому перші три види причетності є
самостійними злочинами і тому тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Що
ж стосується недонесення, то воно законом взагалі злочином не вважається.

Розглянемо ці види причетності.

2. Приховування злочину — це.
активна діяльність особи по приховуванню злочинця, засобів і знарядь вчинення
злочину, його слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом. Причому мова йде
тільки про заздалегідь не обіцяне приховування, тобто про приховування, не
обіцяне до закінчення (завершення) злочину. Це, наприклад, випадок, коли вбивця
в закривавленому одязі після вчинення злочину прийшов до свого знайомого і,
розповівши про те, що трапилося, попросив дати йому інший одяг, а закривавлений
спалити, що знайомий і вчинив. Перед нами заздалегідь не обіцяне приховування
як злочинця, так і слідів злочину. Такий приховувач несе відповідальність за
ст. 396. Ця стаття встановлює відповідальність за заздалегідь не обіцяне
приховування лише тяжких або особливо тяжких злочинів. Приховування злочинів
середньої або невеликої тяжкості кримінальній відповідальності не підлягає. Причому
в силу ч. 2 ст. 396 не підлягають кримінальній відповідальності за приховування
тяжких і особливо тяжких злочинів члени сім’ї особи, яка вчинила злочин, а
також її близькі родичі, коло яких визначається законом. Відповідно до п. 11
ст. 32 КПК ними вважаються батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід,
баба, внуки.

У статті 256 передбачена
відповідальність за найбільш небезпечний вид заздалегідь не обіцяного сприяння
учасникам злочинних організацій чи укриття їх злочинної діяльності. Закон
встановлює, що за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної
організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень,
сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв,
грошей, цінних паперів, а також за заздалегідь не обіцяне здійснення Інших дій
по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, винні підлягають
покаранню у виді позбавлення волі на строк до п’яти років. Покарання
посилюється від п’яти до десяти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, якщо такі
дії вчинені службовою особою або повторно.

Якщо ж таке приховування було
обіцяне до початку чи в процесі вчинення злочину, але до його закінчення, таке
приховування, як вже зазначалося, розглядається як співучасть у злочині у виді
пособництва.

3. Придбання чи збут майна,
здобутого злочинним шляхом, — це активна діяльність особи, що виявляється у
купівлі або іншій оплатиш передачі майна, здобутого злочинним шляхом, або зберіганні
такого майна. Мова йде лише про дії, заздалегідь не обіцяні. Якщо такі дії були
заздалегідь обіцяні, то вони утворять, у силу ч. 5 ст. 27, пособництво.
Придбання і збут, що не були заздалегідь обіцяні до закінчення злочину, тягнуть
за собою відповідальність за самостійний злочин за ст. 198 — як вид причетності
до злочину (ч. 6 ст. 27). Даний злочин передбачає знання суб’єктом того, що
придбане ним майно здобуто злочинним шляхом, тобто в результаті конкретного
злочину, крадіжки, розбою тощо.

4. Потурання. Потурання виражається
в тому, що особа, яка зобов’язана була і могла перешкодити вчиненню злочину,
такому злочину не перешкоджає: злочин відбувається. Наприклад, працівник
міліції, знаючи про злочин, що готується, його не припиняє, хоча зобов’язаний був
це зробити, а тому злочин вчиняється.

У Загальній частині КК прямо не
встановлено відповідальність за потурання. Питання про відповідальність за
потурання вирішується таким чином:

1) якщо воно було заздалегідь
обіцяним, то стає пособництвом, тому що таке потурання є не що інше, як
усунення перешкод вчиненню злочину чи сприяння приховуванню злочину (ч. 5 ст.
27);

2) заздалегідь же не обіцяне
потурання утворює собою у випадках, передбачених в Особливій частині КК,
службовий злочин (зловживання службовим становищем — ст. 364, службова
недбалість — ст. 367). Можлива і відповідальність за згаданою вище ст. 256, а
також за ст. 426.

Таким чином, з закону випливає, що
наявність заздалегідь даної обіцянки чи її відсутність дає можливість дати
різну юридичну оцінку приховуванню, придбанню або збуту предметів, здобутих
злочинним шляхом, і потуранню. Якщо ці дії (бездіяльність) були заздалегідь
обіцяні — це пособництво злочину, якщо така обіцянка була дана post factum,
тобто після закінчення злочину, відповідальність настає за самостійний злочин у
випадках, передбачених у КК.

4. Недонесення виражається у
неповідомленні органам влади про злочин, що готується або вже вчинений. На
відміну від приховування, недонесення — це діяльність пасивна (чиста
бездіяльність). Незалежно від того, було чи не було воно заздалегідь обіцяно,
чинним КК воно злочином не визнається. Лише у випадку, якщо в діях такої особи
містяться ознаки іншого самостійного складу злочину, вона підлягає за нього
кримінальній відповідальності. Так, наприклад, якщо така особа незаконно
зберігала вогнепальну зброю, вона підлягає відповідальності за ст. 263, за
недонесення ж про злочин, вчинений іншими особами, вона ні за яких умов не
відповідає (ч. 7 ст. 27).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ