3. Форми співучасті :: vuzlib.su

3. Форми співучасті :: vuzlib.su

81
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Форми співучасті

.

3. Форми співучасті

1. Форми співучасті — це об’єднання
співучасників, які розрізняються між собою за характером виконуваних ролей і за
стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними.

Насамперед, у ч. 1 ст. 27
говориться, що співучасниками є виконавці, організатори, підбурювачі та
пособники, а в ч. 2 цієї ж статті сказано про співвиконавців. Отже, можлива співучасть,
коли всі співучасники злочину будуть його виконавцями, але можлива і співучасть
з розподілом ролей, коли співучасники виконують у злочині різні функції: один —
виконавець, другий — пособник, третій — підбурювач і т.п. Таким чином, у ст. 27
закріплена співучасть у формі співвиконавства і співучасть з розподілом ролей.
Це поділ співучасті на дві форми, виходячи з тієї ролі, що виконують
співучасники в злочині, тобто за об’єктивними ознаками.

У такому разі говорять про просту і
про складну співучасть:

1) проста співучасть
(співвиконавство, співвинність) має місце там, де всі співучасники є
виконавцями злочину і, отже, всі вони виконують однорідну роль. Звичайно, їх
дії можуть мати різний характер. Наприклад, один з виконавців загрожує жертві
ножем, інший б’є її, а третій обчищує кишені. Але з погляду форми співучасті їх
ролі однорідні — всі вони безпосередньо виконують дії, описані в диспозиції
статті Особливої частини КК як ознаки об’єктивної сторони конкретного складу
злочину, в даному випадку розбою;

2) складна співучасть (співучасть з
розподілом ролей) виявляється в тому, що співучасники виконують різнорідні
ролі, тут має місце розподіл ролей — один або кілька з них — виконавці, інші —
підбурювачі, пособники і т.п. Інакше кажучи, при цій формі співучасті не всі
співучасники є виконавцями злочину.

2. За суб’єктивними ознаками, за
стійкістю суб’єктивних зв’язків, стійкістю умислу ст. 28 розрізняє вчинення
злочину різними злочинними групами:

а) вчинення злочину групою осіб;

б) вчинення злочину групою осіб за
попередньою змовою;

в) вчинення злочину організованою
групою;

г) вчинення злочину злочинною
організацією.

Розглянемо ці форми співучасті:

а) злочин визнається вчиненим групою
осіб, якщо його спільно вчинили декілька (два або більше) виконавців без
попередньої змови. У цих випадках діяльність одного виконавця приєднується до
діяльності іншого (інших) виконавця вже в процесі вчинення злочину (коли воно
вже почалося), але до його закінчення. Змова на вчинення злочину (на доведення
його до кінця) має місце не до початку, а вже в ході злочину, коли хоча б один
з виконавців почав його вчиняти. Дана форма співучасті передбачена в деяких
статях КК як кваліфікуюча ознака злочину (наприклад, при зґвалтуванні — ст.
152, хуліганстві — ст. 296, у такому військовому злочині, як непокора, — ст.
402 та ін.). Якщо до особи, яка вчиняє хуліганство, приєднуються інші особи і
разом з нею продовжують хуліганські дії, має місце дана форма співучасті і
винні несуть відповідальність за ч. 2 ст. 296;

б) злочин визнається вчиненим за
попередньою змовою групою осіб, коли його спільно вчинили декілька осіб (дві
або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне
його вчинення. Для цієї форми співучасті необхідна попередня змова
співучасників на спільне вчинення злочину. Змова повинна мати місце до початку
злочину. Ця змова може відбутися задовго до вчинення злочину, а може відбутися
прямо перед злочином, але до замаху на нього. Закон не вимагає для цієї форми
співучасті якої-не-будь стійкості, досить лише змови. Вчинення злочину за
попередньою змовою групою осіб передбачено як кваліфікуючу ознаку в багатьох
статтях КК (наприклад, у всіх корисливих злочинах проти власності, злочинах у
сфері обігу наркотичних засобів тощо). Слід зазначити, що вчинення злочину за
попередньою змовою групою осіб, якщо воно прямо не передбачено в статті
Особливої частини КК, вважається обтяжуючою обставиною при призначенні
покарання (п. 2 ст. 67).

в) злочин визнається вчиненим
організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька
осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для
вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з
розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану,
відомого всім учасникам групи. Отже, по-перше, для організованої групи потрібна
участь хоча б трьох осіб, у той час як для групи, що діє за попередньою змовою,
досить двох учасників. Далі, необхідно, щоб учасники такої групи організувалися
в стійке об’єднання. Стійкість групи — поняття оціночне і встановлюється
кожного разу, виходячи з конкретних обставин справи. Однак закон (ст. 28)
містить і більш конкретні вказівки на ознаки, що свідчать про наявність більш
тісної взаємодії між співучасниками порівняно з тим, як це має місце при
вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою. Це і кількість злочинів,
для вчинення яких створюється організована група (як правило, це кілька
злочинів, хоча можуть бути випадки, коли організована група створюється для
вчинення одного злочину), і, наприклад, випадки посягання на особливо важливі
об’єкти (банк, військовий склад і т.д.)- Далі, така група припускає певну
організаційну діяльність, яка може бути різноманітною: розподіл функцій між
учасниками, наявність одного чи навіть декількох організаторів, залучення до
групи більшого числа учасників, розроблення плану дій тощо,

Саме створення організованої групи
являє собою готування до злочину, що планували вчинити її учасники. Лише в
одному випадку, який передбачений у ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу
виправних установ), створення організованої групи (і активна участь у такій
групі), утвореної з мстою тероризування засуджених, або нападу на
адміністрацію, вважається вже закінченим злочином;

г) злочин визнається вчиненим
злочинною організацією, якщо він вчинений стійким ієрархічним об’єднанням
декількох осіб (три і більше), члени чи структурні частини якого за попередньою
змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення
тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або
керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення
функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (ч. 4
ст. 28).

Як видно з тексту цієї статті,
злочинна організація — це організована група особливого роду, наділена законом
більшим ступенем стійкості, згуртованості і рядом інших ознак.

Це насамперед ієрархічне об’єднання
учасників, що припускає ієрархію його членів або структурних частин. Ієрархія
також може полягати у підпорядкованості членів організації своїм керівникам,
підпорядкуванні окремих структурних частин злочинної організації єдиному
центру, в обов’язковості рішень, прийнятих організаторами, для всіх інших
учасників злочинної організації.

Друга найважливіша ознака злочинної
організації — це зорганізованість дій для вчинення тяжких і особливо тяжких
злочинів, які описані в ст. 12.

Злочинна організація може бути
створена для керівництва або координації злочинної діяльності інших осіб (це,
наприклад, координація дій двох або більше організованих груп) або для
функціонування як самої організації., так і інших злочинних груп.

Очевидно, що злочинна організація
припускає наявність плану дій угруповання, розподіл функцій між учасниками організації
чи окремими злочинними групами, які до неї входять, тощо.

Ще одна важлива ознака виявляється в
тому, що саме створення злочинної організації й участь в ній утворюють
закінчений злочин, що тягне за собою відповідальність у випадках, прямо
передбачених в Особливій частині КК.

У деяких статтях Особливої частини
КК передбачені норми про відповідальність злочинних організацій. Загальна
норма, сформульована в ст. 255, передбачає відповідальність за створення
злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, а також керівництво чи
сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або
організованих груп для спільного вчинення ними злочинів чи координацій дії і
т.п. Причому саме створення злочинної організації для вчинення одного або кількох
тяжких або особливо тяжкого злочинів вважається закінченим злочином.

Спеціальними видами злочинних
організацій є створення або участь у банді (ст. 257), чи створення або участь у
терористичній організації чи групі (ст. 258), створення не передбачених законом
воєнізованих або збройних формувань і участь у них (ст. 260).

У статтях 255, 258 і 260 передбачені
заохочувальні норми, що звільняють від відповідальності учасників злочинної
організації у разі виходу особи з організації, добровільного повідомлення органам
влади про її діяльність, сприяння у викритті її учасників.

Група, що діє за попередньою змовою,
організована група і злочинна організація можуть мати форму як простої
співучасті (всі учасники цих груп виконують ролі співвиконавців), так і
складної співучасті (у групах має місце розподіл ролей). Що ж стосується групи
осіб, що вчиняють злочини без попередньої змови, то в ній можуть бути згідно з
прямими вказівками ч, 1 ст. 27 лише співвиконавці, тобто вона можлива лише у
формі простої співучасті. Викладене дає можливість скласти схему форм
співучасті.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для ремонта iPhone
  Следующая статьяН. А. БЕРДЯЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ