1. Поняття і ознаки співучасті :: vuzlib.su

1. Поняття і ознаки співучасті :: vuzlib.su

102
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1. Поняття і ознаки співучасті

.

1. Поняття і ознаки співучасті

1. Злочини вчиняються не лише
поодинці. Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше особи, які
діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У
таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Норми КК, що
регулюють поняття співучасті, форми співучасті, відповідальність співучасників,
утворюють самостійний інститут кримінального права. Співучасть має важливе
значення в кримінальному праві.

1) Інститут співучасті включений до
КК для того, щоб на його підставі визначити, як і за що відповідають ті особи,
що безпосередньо у вчиненні об’єктивних ознак злочину не брали участі.
Наприклад, як відповідає особа, що підмовила іншу вбити потерпілого або дала
для цього зброю? Адже ця особа безпосередньо вбивства не вчиняла. Однак на
підставі норм про співучасть ця особа буде визнана підбурювачем або пособником
вбивства і відповідатиме поряд з виконавцем за вчинення даного злочину.

2) Об’єднання зусиль двох або більше
осіб при вчиненні злочину в принципі підвищує небезпечність самого злочину, полегшує
його вчинення і приховування. Дійсно, коли діють дві або більше особи, вони
підтримують один одного, що, природно, полегшує їм вчинення злочину, дає
можливість з більшим успіхом нейтралізувати опір жертви, втекти з місця події,
приховати потім здобуте злочинним шляхом майно тощо. Ось чому у деяких випадках
співучасть розглядається як кваліфікуюча обставина, що тягне за собою більш
сувору кваліфікацію злочину (наприклад, вчинення крадіжки за попередньою змовою
групою осіб — ч. 2 ст. 185), або вважається обтяжуючою обставиною при
призначенні покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67).

Великого поширення набула зараз
організована злочинність. У цілому від 30 до 40% злочинів вчиняються
організованими групами злочинців, а в деяких особливо тяжких злочинах їх питома
вага досягає 60%. За перше півріччя 2000 р., наприклад, виявлено більше 600
організованих груп, що вчинили близько 5000 злочинів. Найчастіше організованими
групами вчиняються такі тяжкі й особливо тяжкі злочини, як крадіжки і
привласнення у великих і особливо великих розмірах, розбої, злочинне
заволодіння зброєю, рекет (вимагання), контрабанда, незаконні дії з
наркотичними засобами. Мають місце і вчинення такими злочинними об’єднаннями
терористичних актів, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, захоплення заручників
та інших особливо небезпечних посягань. За допомогою інституту співучасті можна
визначити відповідальність будь-якої особи, що бере участь в організованій
групі.

Для правильного застосування норм КК
про співучасть слід, передусім, засвоїти його поняття.

2. У статті 26 говориться, що
співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб’єктів
злочину у вчиненні умисного злочину. Це формулювання вироблене в результаті
довголітніх теоретичних досліджень і є розвитком поняття співучасті, що
містилося уст. 19КК 1960 р. Таким чином, співучасть — це об’єднання, коли
кілька осіб вчиняють злочин спільно і умисно.

Слід мати на увазі, що співучасть не
утворює яких-небудь особливих, інших підстав відповідальності — підставою
відповідальності тут є той же склад злочину, але вчинюваний у співучасті. Те,
що норма про співучасть вміщена в Загальній частині КК, означає лише одне —
вона (ця норма) має застосовуватися до будь-якого випадку вчинення злочину,
зазначеного в Особливій частині КК, але вчиненого у співучасті. Так, положення
ст. 26 застосовуються при вчиненні вбивств, грабежів, розбоїв, зґвалтувань,
викрадення наркотиків, як і будь-якого іншого злочину.

При розкритті змісту співучасті слід
встановлювати його об’єктивну і суб’єктивну сторони, інакше кажучи, об’єктивні
і суб’єктивні ознаки цієї форми злочину.

Об’єктивні ознаки співучасті
виражені в законі словами — злочин, вчинений декількома (двома або більше)
суб’єктами злочину спільно.

Суб’єктивні ознаки — вказівкою, що
співучасть — це умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину.

Таким чином, при окресленні
об’єктивних і суб’єктивних ознак співучасті має місце вказівка на спільність. І
дійсно, спільність характеризує й об’єктивну, і суб’єктивну сторону співучасті.
Якщо об’єктивні ознаки співучасті — це спільність дій учасників, то суб’єктивні
ознаки — це спільність їх умислу.

3. Об’єктивні ознаки співучасті
виявляються в тому, що: 1) співучасть є тільки там, де в злочині беруть участь
кілька осіб (хоча б дві особи), законодавець називає мінімальну кількість
учасників злочину, хоча їх може бути і більше. Причому кожна з цих осіб повинна
мати ознаки суб’єкта злочину — тобто бути фізичною особою осудною і досягти
віку кримінальної відповідальності; 2) співучасть — це діяльність спільна.
Спільність як об’єктивна ознака співучасті містить такі три моменти:

а) злочин вчиняється загальними
зусиллями всіх співучасників. Роль, функції кожного з співучасників можуть
відрізнятися, але при цьому злочин — це результат загальної, спільної
діяльності всіх співучасників, кожний з них вніс у вчинення злочину свій
внесок. Іноді співучасть образно порівнюють з грою в оркестрі, де кожен
інструмент, кожен музикант веде свою партію, а в цілому виходить єдина мелодія;

б) спільність також означає, що
наслідок, який досягається в результаті вчинення злочину, є єдиним,
неподільним, загальним для всіх співучасників. За цей наслідок відповідальність
несуть всі співучасники, незалежно від тієї ролі, яку кожний з них виконував у
злочині. Якщо три особи вчинили вбивство, то кожний з них повинен нести
відповідальність за вбивство, а не за 1/3 вбивства, хоча він сам безпосередньо
і не вбивав жертви. Тому особа, що підкупила вбивцю, як і особа, що дала для
цього зброю, несуть відповідальність за вбивство, вчинене виконавцем. Обсяг відповідальності
кожного співучасника і визначається в принципі тим, що вчинив виконавець
злочину;

в) спільність при співучасті
означає, що між діями співучасників і тим злочином, що вчинив виконавець, має
місце причинний зв’язок. Причому опосередкований причинний зв’язок, тому що
загальний результат досягається лише шляхом свідомої діяльності виконавця.
Діяльність кожного співучасника повинна за часом передувати тому злочину, що
вчиняє виконавець, вона створює реальну можливість для виконавця вчинити даний
злочин. Виконавець же перетворює цю можливість в дійсність, спричиняючи
необхідний наслідок. Дійсно, ті, хто підмовив особу вбити потерпілого і хто дав
для цього зброю, тим самим створили реальну можливість для вбивці реалізувати
задумане. Однак перетворення цієї можливості на дійсність залежить від діяння
виконавця. Саме тому причинний зв’язок тут має опосередкований характер. Якщо
причинний зв’язок відсутній, то немає такої об’єктивної ознаки співучасті, як
спільність, а отже немає і співучасті. Візьмемо простий приклад. А. до вчинення
розбою обіцяє Б. сховати викрадене майно. Тут дії А. — заздалегідь дана
обіцянка Б. сховати викрадене — перебуває у причинному зв’язку з розбоєм, що
вчинив Б. Тому А. — співучасник, а саме пособник розбою. Але досить уявити
собі, що Б. вчинив розбій і, бажаючи сховати викрадене, прийшов до свого
знайомого А. і попросив його сховати викрадене, що А. і вчинив. Тут співучасті
немає, тому що дії по приховуванню викраденого заздалегідь не обіцяні Б., не
перебувають з ними в причинному зв’язку, а тому не є співучастю.
Відповідальність за такс приховування як за окремий злочин буде розглянута в §
6 цього розділу.

4. Суб’єктивні ознаки співучасті —
умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину. У законі суб’єктивна сторона
співучасті у злочині (суб’єктивні ознаки співучасті) виражена словами — злочин
вчиняється умисно і спільно. З цього формулювання закону випливає, що:

1) співучасть можлива лише в умисних
злочинах;

2) всі особи, що беруть участь у
злочині (всі співучасники), діють умисно.

Ці ознаки потребують певної
конкретизації.

1. Перш за все, із закону випливає
однозначний висновок — співучасть у злочинах, вчинених з необережності,
неможлива. Питання про співучасть у необережних злочинах порушувалася в науці
досить давно. Так, ще у XIX сторіччі деякі криміналісти відстоювали можливість
співучасті в необережних злочинах. Вже в радянський період вчений А.Н.Трайнін
доводив наявність співучасті в необережних злочинах. Таку точку зору
висловлюють вчені України. Пожвавлення дискусії з цього питання викликано
значним зростанням необережної злочинності, особливо в сфері «людина — машина»,
наприклад, на автомототранспорті. Все частіше доводиться стикатися з випадками
спільного заподіяння декількома особами з необережності злочинного наслідку. Це
так зване необережне співзаподіяння. Наприклад, два тесляри, що працюють на
будівництві житлового будинку, скидають з висоти колоду, не переконавшись в
тому, що внизу нікого немає, внаслідок чого смертельно травмовано людину, яка
там проходила. Або водії автомашин, що їдуть по шосе, з порушенням правил
дорожнього руху, обганяючи один одного, внаслідок чого на одному з обгонів
відбувається зіткнення машин і травми одержують пасажири, що їхали в них. і в
першому, і в другому випадку винні діють з необережності, спільно заподіюючи
суспільно небезпечні наслідки. Однак такі спільні дії не можна визнати
співучастю через те, що тут відсутнє об’єднання злочинної волі діючих осіб. У
таких випадках кожний із співзаподіювачів несе відповідальність за свої дії самостійно.

2. При співучасті не тільки дія
повинна бути умисною, але і всі співучасники повинні діяти також умисно. Звідси
випливає: якщо одна особа діє з необережності, а інша, використовуючи це, діє
умисно, — співучасть відсутня (наприклад, працівник міліції залишає через
недбайливість у неналежному місці пістолет, а хтось, використовуючи це,
заволодіває зброєю і вчиняє з його використанням умисне вбивство). У цьому
випадку працівник міліції буде нести відповідальність за злочинно недбале
зберігання зброї — за ст. 264, а особа, що використала пістолет, — за умисне
вбивство — за ч. 1 ст. Що ж означає діяти умисно при співучасті?

Це означає, що всі співучасники
мають спільний умисел. Таким чином, спільність характеризує не тільки
об’єктивну, але й суб’єктивну сторону співучасті в злочині. Спільність умислу
означає, що між співучасниками завжди має місце згода (змова) на вчинення
конкретного злочину. Саме спільний умисел і знаходить своє об’єктивне вираження
в спільності дій співучасників. Причому змова (узгодженість) — це обов’язкова
ознака будь-якої співучасті. Зрозуміло, сама змова (узгодженість) може мати
різний характер, виражатися різним способом, інакше кажучи, форми обміну
інформацією можуть бути різними. У більшості випадків така змова є усною, коли співучасники
узгоджують свої дії словесно. Однак можлива й письмова змова — шляхом обміну
записками, накресленням плану дій, чи іншою знаковою інформацією. Можлива змова
і за допомогою технічних систем (телефону, Інтернету і т.п.). Рідше
зустрічається змова, що виражається в конклюдентних діях. Конклюдентними
вважаються мовчазні дії, з яких можна зробити, висновок про дійсні умисли особи
(від латинського conclusio — висновок). Це, наприклад, обмін жестами, мімікою,
певними рухами, внаслідок чого дії співучасників стають узгодженими. У
будь-якому разі змова, взаємна узгодженість — це обов’язкова ознака співучасті.

Який же умисел повинен бути у
співучасників, який його зміст?

Умисел при співучасті, як і в
злочині, вчинюваному однією особою, містить у собі інтелектуальні і вольові
моменти. Однак оскільки злочин вчиняється в співучасті, і той і інший моменти
умислу мають свою специфіку.

Специфіка інтелектуального моменту
полягає в тому, що співучасник усвідомлює суспільну небезпечність не лише
вчиненого ним особисто діяння, але й суспільну небезпечність діяння, яке вчиняє
виконавець. Співучасник також передбачає, що в результаті цих дій виконавця
настане суспільне небезпечний наслідок. Тобто співучасник передбачає, що в
результаті його дії розвиток причинного зв’язку призведе до того, що виконавець
вчинить задуманий співучасниками злочин.

Іншими словами, співучасник повинен
бути поінформований про злочинні наміри, злочинні дії виконавця. Вимога такої
поінформованості — найважливіша ознака співучасті. Так, якщо особа, що вирішила
вбити жертву, просить у сусіда рушницю для полювання і сусід цю рушницю дає, а
внаслідок цього відбувається вбивство, то співучасть відсутня, тому що, даючи
рушницю, особа не була поінформована, не знала про дійсний намір вбивці. Якщо ж
така рушниця дана майбутньому виконавцю для вчинення вбивства, то має місце
співучасть, тому що той, хто дав рушницю, діє узгоджено з виконавцем, обізнаний
про його злочинні наміри.

Вольовий момент умислу при
співучасті виявляється насамперед у бажанні настання наслідків, коли всі
співучасники бажають, щоб настали наслідки, яких своїми безпосередніми діями
прагне досягти виконавець. У злочинах з формальним складом співучасники
бажають, щоб виконавець вчинив задуману ними злочинну дію.

Говорячи про умисел при співучасті,
варто мати на увазі, що всі фахівці визнають можливість прямого умислу при
співучасті, але не всі згодні, що тут можливий і умисел непрямий. Ця остання
точка зору викликає сумнів, тому що необґрунтоване звужує поняття співучасті.
Передусім слід зазначити, що сам закон (ст. 26). говорячи про умисел при
співучасті, не вказує види такого умислу, допускаючи тим самим, що він може
бути як прямим, так і непрямим.

Далі, якщо стати на позицію, що критикується,
то в деяких випадках дії співвиконавців не будуть вважатися співучістю в
злочині. Наприклад, три чоловіки звалили на землю потерпілого, завдаючи йому
вдарів ногами, руками по різних частинах тіла, не бажаючи спричинення смерті,
але свідомо допускаючи і такий наслідок побоїв. Внаслідок побоїв потерпілий
помер. Очевидно, що особи, які вчинили злочин, будучи виконавцями
(співвиконавцями), діють з непрямим умислом, не бажаючи смерті жертви, але
свідомо її допускаючи, їх у повній відповідності з ст. 27 слід визнати
співучасниками. Кілька років тому у Київській області мав місце такий випадок.
Машина швидкої допомоги, прибувши за викликом, забрала хворого, що перебував у
непритомному стані. По дорозі, внаслідок закінчення зміни (а доставлення
хворого до лікарні вимагало багато часу), лікар, санітар та водій, які його
супроводжували, вирішили вивантажити хворого у лісопосадці, що вони і зробили.
Громадянин, який перебував поблизу, намагався їх присоромити, на що вони
відповіли: «Нічого, як-небудь оклимається» і поїхали з місця події. Викликана
цим громадянином інша машина швидкої допомоги вже знайшла потерпілого мертвим.
Цілком очевидно, що винні, а вони всі є співвиконавцями злочину, передбачали,
що в результаті їх дій хворий може вмерти, цього, звичайно, не бажали, але
свідомо допускали, тобто діяли з непрямим умислом.

Непрямий умисел можливий також і в
поведінці пособника. Так, у справі, що мала місце в одному з міст,
слідчий-жінка. потрапивши під вплив підслідного, передала останньому пістолет
для вчинення ним втечі з в’язниці, однак просила не використовувати його.
Винний же, вчиняючи втечу, вбив охоронця. Даючи пістолет, жінка розуміла, що
зброя може бути використана і, хоча і не бажала цього, але свідомо допускала і
наслідок у виді смерті осіб, які спробують завадити втечі. У цій справі має
місце пособництво у вбивстві з непрямим умислом.

Таким чином, співучасть у злочині
можлива не лише з прямим, але і з непрямим умислом. Останній може мати місце в
поведінці співвиконавця або пособника.

Що стосується мотивів дій
співучасників, то вони можуть бути як однаковими, так і різними. Наприклад, при
вчиненні вбивства всі співучасники можуть мати один мотив — помсту потерпілому.
Але можуть бути і ситуації, коли одні із співучасників діють з помсти, а інші —
з корисливих мотивів. Так, при «замовленому» вбивстві вбивця, підкуплений
підбурювачем, діє з корисливих мотивів, а сам підбурювач може керуватися
мотивом помсти, ворожнечі, заздрощів до потерпілого. Несхожість мотивів не
виключає співучасті у злочині. Вона може впливати в деяких випадках на
кваліфікацію злочину, про що мова буде йти далі, і враховуватися при
призначенні покарання співучасника.

Вже з прикладів, що наводилися,
видно, що співучасники можуть виконувати в злочині різні ролі.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСамсунг Галакси S10
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ