4. Готування до злочину :: vuzlib.su

4. Готування до злочину :: vuzlib.su

87
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4. Готування до злочину

.

4. Готування до злочину

1.Поняття готування до злочину, його
об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Частина 1 ст. 14 передбачає, що готуванням до
злочину є підшукування або пристосування засобів знарядь, підшукування
співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше
умисне створення умов для вчинення злочину.

При готуванні до злочину дії винного
ще безпосередньо не спрямовані на об’єкт і не ставлять його в безпосередню
небезпеку. Суб’єкт ще не виконує того діяння, яке є необхідною ознакою
об’єктивної сторони складу злочину. З об’єктивної сторони готування до злочину
може проявлятися в різних діях, але спільним для них є те. що всі вони
полягають лише у створенні умов для вчинення злочину, який, однак, не
доводиться до кінця з причин, які не залежать від волі винного (наприклад,
винного затримали органи влади).

З суб’єктивної сторони готування до
злочину можливе лише з прямим умислом, тобто особа усвідомлює, що створює умови
для вчинення певного злочину і хоче створити такі умови. При цьому винний має
умисел не обмежуватися лише готуванням до злочину, а вчинити такі дії. які
призведуть до закінчення злочину.

2. Види готування до злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 готування до злочину проявляється: а) у підшукуванні
засобів чи знарядь для вчинення злочину; б) пристосуванні засобів чи знарядь
для вчинення злочину; в) підшукуванні співучасників; г) змові на вчинення
злочину; г) усуненні перешкод; д) іншому умисному створенні умов для вчинення
злочину.

Підшукування засобів чи знарядь для
вчинення злочину — це будь-які дії з придбання, отримання, тимчасового
позичення, купівлі, пошуку, засобів чи знарядь для вчинення злочину тощо.
Спосіб підшукування засобів чи знарядь може бути як злочинним, так і
незлочинним. Під засобами вчинення злочину слід розуміти предмети матеріального
світу, що застосовуються при вчиненні злочину. Вони або необхідні для вчинення
злочину, або полегшують чи прискорюють його вчинення (наприклад, підроблені
документи для шахрайства, одурманюючі речовини для зґвалтування тощо).

Знаряддя вчинення злочину — це
предмети, призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об’єктивну
сторону складу закінченого злочину (наприклад, зброя, відмички тощо). Так, під
знаряддям злочину стосовно корисливих посягань на приватну власність слід
розуміти такі предмети чи технічні засоби, які умисно використовуються для
викрадення майна чи заволодіння ним, а також для полегшення вчинення або
приховування злочину.

Засоби і знаряддя вчинення злочину
можуть бути призначені за своїм характером лише для досягнення злочинної мети
(наприклад, виготовлена отрута для вбивства) або використовуватися і для інших
потреб (наприклад, папір та фарби для фальшивомонетництва і живопису).

Пристосування засобів чи знарядь для
вчинення злочину — це будь-які дії по виготовленню або зміні предметів,
внаслідок чого вони стають придатними або більш зручними чи більш ефективними
для відповідного застосування.

Підшукування співучасників — це
будь-які дії по притягненню, залученню до вчинення злочину інших осіб:
виконавця (співвиконавця), організатора, підмовника або посібника.

Змова на вчинення злочину — це згода
двох або більше осіб у спільному вчиненні злочини.

Усунення перешкод — це усунення
перепон, які заважають вчиненню злочину, здійсненню злочинного умислу.

Нарешті, інше умисне створення умов
для вчинення злочину — це різноманітні дії, що створюють можливість для
вчинення злочину (наприклад, підготовка місця вчинення злочину, сховища для
приховування викраденого тощо).

Слід мати на увазі, що поняттям
умисного створення умов для вчинення злочину охоплюються всі зазначені в законі
підготовчі дії, які названі законодавцем через їх найбільшу поширеність.

3.Відмежування готування до злочину
від виявлення умислу. Під виявленням умислу розуміють прояв особою тим чи іншим
засобом (усно, письмово, іншим шляхом) наміру вчинити певний злочин. Відповідно
до ст. 11 злочином є передбачене Кодексом суспільне небезпечне протиправне і
винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. При виявленні
умислу відсутня сама дія або бездіяльність, тому виявлення умислу не
розглядається як стадія вчинення злочину і не тягне за собою кримінальної
відповідальності.

Від виявлення умислу слід відрізняти
такі самостійні злочини, як погроза вбивством, знищенням майна тощо (наприклад,
статті 129, 195, 266). У цих випадках карається не самий умисел, а суспільне
небезпечне діяння (погроза), навіть якщо в погрожуючого і не було наміру в
подальшому реалізувати цю погрозу, бо тут заподіюється безпосередня шкода
особі, суспільній безпеці, громадському спокою тощо.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяДоставка цветов
  Следующая статьяМ. А. АНТОНОВИЧ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ