5. Змішана форма вини :: vuzlib.su

5. Змішана форма вини :: vuzlib.su

89
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5. Змішана форма вини

.

5. Змішана форма вини

1. Відповідно до ст. 23 КК вина може
бути виражена тільки у формі умислу або необережності. При цьому одні злочини
можуть бути тільки умисними (крадіжка — ст. 185), другі — тільки необережними
(службова недбалість — ст. 367), треті — як умисними, так і необережними
(вбивство — статті 115, 119).

Проте наука кримінального права на
підставі аналізу деяких статей Особливої частини КК розробила поняття змішаної
форми вини (іноді її називають складною, або подвійною, формою вини).

Змішана форма вини являє собою різне
психічне ставлення особи у формі умислу і необережності до різних об’єктивних
ознак одного і того ж злочину.

При змішаній формі вини щодо одних
ознак складу злочину має місце умисел (прямий чи непрямий), щодо інших —
необережність (злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість).

2. Питання про змішану форму вини
виникає в тих складах злочину, в яких об’єктивна сторона за своїм характером є
складною. Оскільки зміст вини визначається психічним ставленням особи не тільки
до об’єкта, а й до об’єктивної сторони конкретного злочину, то вина повинна
відображати складний характер об’єктивних ознак конкретного складу злочину.

Можна виділити дві групи злочинів зі
змішаною формою вини. Перша — це злочини, в яких діяння, що становить собою
порушення яких-небудь правил безпеки, саме по собі, у відриві від наслідків є
адміністративним чи дисциплінарним правопорушенням, і тільки настання суспільне
небезпечних наслідків, причинне пов’язаних з діянням, робить все вчинене
злочином. До таких злочинів належать, наприклад, порушення вимог законодавства
про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки
(ч. 2 ст. 271); порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо такі діяння спричинили
смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286);
порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило
загибель людей або інші тяжкі наслідки (ст. 291); незаконне перевезення на
повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин, що спричинило загибель
людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 269), та ін. У цих злочинах порушення
правил може бути як умисним, так і необережним, але ставлення до наслідків
виражається тільки в необережності: злочинній самовпевненості або злочинній
недбалості. Тому, коли винний порушує правила умисно, і має місце змішана форма
вини: щодо діяння — умисел, а щодо наслідків — необережність.

У другій групі злочинів складність
об’єктивної сторони полягає в тому, що передбачене законом умисне діяння
спричиняє два різних наслідки: перший (найближчий) є обов’язковою ознакою
об’єктивної сторони, другий (віддалений) — кваліфікуючою ознакою. В цих
злочинах відповідно до закону щодо діяння і щодо першого, обов’язкового
наслідку суб’єктивна сторона виражається в умислі (прямому чи непрямому), а
щодо другого (кваліфікованого) наслідку — тільки в необережності (злочинної
самовпевненості або злочинної недбалості). До таких злочинів належать,
наприклад, умисне знищення або пошкодження майна, яке спричинило загибель людей
чи інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 194); умисне тяжке тілесне ушкодження, яке
спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121); угон або захоплення залізничного
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, якщо ці дії
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. З ст. 278) та ін. Так,
якщо проаналізувати суб’єктивну сторону умисного тяжкого тілесного ушкодження,
яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2ст. 121),то щодо діяння (наприклад,
удару ножем) і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження у винного може бути
тільки умисел (прямий чи непрямий), а щодо другого наслідку — смерті
потерпілого — лише необережність (злочинна самовпевненість або злочинна
недбалість).

3. При наявності змішаної форми вини
слід вирішити питання про те, яким у цілому є злочин, вчинений винним, — умисним
або необережним. Це має важливе практичне значення. Наприклад, відповідно до
статей 14 і 15 КК тільки в умисних злочинах можливі готування і замах;
відповідно до ст. 26 обов’язковою ознакою співучасті є умисна участь в умисних
злочинах. Під рецидивом як найбільш небезпечним видом множинності розуміється
вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин
(ст. 34). Тому при змішаній формі вини необхідно визначити, до яких злочинів —
умисних чи необережних — слід віднести вчинений злочин. Вирішення цього питання
залежить від того, яка об’єктивна ознака конкретного складу злочину є
найважливішою для визнання діяння злочином і оцінки ступеня його суспільної
небезпечності.

У першій групі злочинів зі змішаною
формою вини, в яких діяння саме по собі не е злочином, а стає ним тільки за
умови, що воно спричинило тяжкі наслідки, вирішальне значення має необережне
ставлення до цих наслідків. Саме воно і визначає віднесення цих злочинів у
цілому до необережних.

У другій групі злочинів, де щодо
діяння і найближчого (обов’язкового) наслідку передбачається умисел (прямий чи
непрямий), а щодо віддаленого — необережність, злочин у цілому визнається
умисним, тому що саме умисне ставлення до діяння і найближчого наслідку
визначає спрямованість злочину, його суспільну небезпечність.

4. Значення змішаної форми вини
полягає в тому, що вона дає можливість: 1) конкретизувати ступінь суспільної
небезпечності злочину; 2) визначити правильну кваліфікацію; 3) відмежувати
близькі за об’єктивними ознаками склади злочинів. Так, заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть, кваліфікуватиметься як
умисне вбивство (ст. 115), якщо щодо тілесного ушкодження і смерті був умисел;
якщо ж і щодо тілесного ушкодження, і смерті була необережність, то особа
відповідатиме за необережне вбивство (ст. 119). Лише за наявності умислу щодо
тяжких тілесних ушкоджень, а щодо смерті — необережності матиме місце склад
злочину, передбачений ч. 2 ст. 121 — умисні тяжкі тілесні ушкодження, які
спричинили смерть.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПокупка ламината
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ