§ 4. Процесуальне правонаступництво :: vuzlib.su

§ 4. Процесуальне правонаступництво :: vuzlib.su

96
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Процесуальне правонаступництво

.

§ 4. Процесуальне
правонаступництво

У процесі провадження
по справі в цивільному судочинстві можлива також заміна сторін іншими особами,
коли їх матеріальні права і обов’язки в спірних або встановлених судом
правовідносинах переходять до цих осіб. Така заміна сторін називається
цивільним процесуальним правонаступництвом. Зміст поняття правонаступництва як переходу
прав від сторони до іншої особи визначений ст. 106 ЦПК. Але правом сторони
користуються треті особи із самостійними вимогами (ст. 107 ЦПК), участь яких у
процесі обумовлена матеріально правовими відносинами сторін, котрі можуть
вплинути на їх матеріальні права і обов’язки стосовно однієї із сторін, тому
процесуальне правонаступництво можливе також таких третіх осіб.

Підставою
процесуального правонаступництва є наступництво у матеріальних правовідносинах,
внаслідок якого відбувається вибуття сторони із спірних або встановлених судом
правовідносин (ст. 106 ЦПК) майнового, але не особистого характеру. Заміна
суб’єктів матеріальних правовідносин можлива внаслідок смерті громадянина, який
був суб’єктом таких правовідносин; ліквідації юридичної особи; уступки права чи
взяття на себе обов’язку іншої особи.

Цивільне процесуальне
правонаступництво відрізняється від заміни неналежної сторони за процесуальне
правовими наслідками. При заміні сторони дії неналежної сторони для належної не
викликають ніяких правових наслідків. При процесуальному правонаступництві всі
процесуальні дії, виконані попередником, є обов’язковими для наступника. При
правонаступництві процес продовжується, при заміні — процес починається
спочатку.

Процесуальне
правонаступництво можливе у всіх стадіях процесу, заміна сторін — тільки в суді
першої інстанції до постановлення судом рішення в справі. Для настання
процесуального правонаступництва наступник повинен довести судові своє право на
зайняття процесуального становища суб’єкта, якого він замінює. Доказом цього
може бути документ про право спадкоємства, договір про уступку прав та ін.

У випадках настання
процесуального правонаступництва в разі смерті громадянина або припинення
існування юридичної особи, яка була стороною в справі, суд повинен зупинити
провадження у справі (ст. 221 ЦПК), в інших випадках і для інших суб’єктів може
виникнути тільки потреба відкласти розгляд справи.

Процесуальні
правонаступники набувають усіх нездійснених і нереалізованих прав попередника
на час вступу до справи і, виходячи з дії принципу диспозитивності, можуть
вільно ними розпоряджатися.

Від процесуального
правонаступництва сторін і третіх осіб та заміни неналежних сторін належними
необхідно відрізняти заміну інших суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин: тих, що виступають на захист прав інших осіб (ст. 121 ЦПК), а
також експертів і перекладачів. Така заміна не має ознак правонаступництва і
заміни неналежної сторони та не викликає властивих йому процесуально-правових
наслідків.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ