§ 3. Система права сучасної Японії :: vuzlib.su

§ 3. Система права сучасної Японії :: vuzlib.su

27
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Система права сучасної Японії

.

§ 3.
Система права сучасної Японії

Чинна
в Японії система права походить від німецького і французького права. Р. Давид відносить
японське право до романо-германської правової сім’ї. Проте ближче до істини
І.Нода, який підкреслює, що специфіка національної ментальності створює
праворозуміння, яке важко змінити під впливом іноземного права. Японське право
не повністю вписується у романо-германський тип правової системи. Сучасне
японське право за своєю структурою нагадує західне, але воно діє у своєму
власному традиційному культурному середовищі, яке формувалося століттями в
умовах відсутності тривалих контактів із західною культурою. Тому при схожості
моделей права практика його функціонування істотно відрізняється. Отже, дія
японської моделі права видається іншою, ніж західного оригіналу.

До
1945 р. система права Японії ґрунтувалася на поєднанні традиційних феодальних
принципів, частково запозичених із системи права імператорського Китаю, і
принципів континентальної системи права в його статичному (державному)
варіанті.

Правова
система Японії запозичила із системи континентального права таке:


поділ права на публічне і приватне;


структурний поділ системи права на галузі та підгалузі;


кодифікацію нормативно-правового матеріалу.

До
кримінального права Японії внесені принципи континентального права: «немає
злочину і покарання без вказівки на те в законі», «закон зворотної дії не має
при введенні або посиленні кримінальної відповідальності» та ін.

Система
права Японії до Другої світової війни складалася із галузей конституційного,
адміністративного, цивільного, торгового, кримінального, цивільного
процесуального, кримінально-процесуального права.

За
часів реформ після війни, проведення яких контролювалося американською владою,
японська правова система була «американізована». Так, впровадження в японську
ідеологію і практику як конституційних принципів «поділу влади», «стримувань і
противаг», незалежності судової влади, рівності всіх перед законом, рівності
чоловіка і жінки, визначення кола демократичних прав і свобод громадян, які
підлягають безпосередньому судовому захисту, введення інституту конституційного
нагляду — все це стало результатом впливу американського права. Японська
конституція відтворила славнозвісні слова американської Декларації незалежності
1776 р. про «право на життя, свободу і на прагнення до щастя» як вищий предмет
турботи держави про її громадян (ст. 13).

На
регулювання сфери торгово-економічних відносин, діяльності корпорацій та інших
приватних правових інститутів також вплинуло американське право. Оновлено
традиційні галузі права. Фактично заново створено конституційне право.
Оформилися нові галузі права — право людини на соціальне забезпечення,
господарське, екологічне. Виділилися підгалузі медичного, освітнього права та
ін.

Демократичними
досягненнями Конституції Японії, крім зазначених, є зафіксовані в ній права
громадян у кримінально-процесуальній сфері:


право на захист і судовий розгляд обвинувачення;


заборона незаконного арешту і незаконних обшуків;


право обвинуваченого на відкритий, неупереджений, без зволікань, розгляд
справи;


заборона застосування покарання без відповідної правової процедури та ін.

З
метою захисту прав підозрюваного в Конституції закріплена така норма: «Ніхто не
може бути примушений давати показання проти самого себе. Показання, одержане із
застосуванням примусу, під катуванням або під погрозою або після невиправдано
тривалого арешту чи тримання під вартою, не може розглядатися як доказ» (ст.
38). Проте при втіленні в життя нових принципів попереднього слідства і
судочинства зберіг своє значення традиційний принцип: «Визнання — найперше з
усіх доказів».

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о снилс
  Следующая статьяПрикрытые Веки :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ