§ 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності :: vuzlib.su

§ 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності :: vuzlib.su

127
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності

.

§ 4.
Підстави і стадії юридичної відповідальності

Підстави
юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить
юридичну відповідальність можливою тa повинною. Відсутність сукупності таких
обставин виключає її.

Слід
розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності і підстави
настання юридичної відповідальності.

Підстави
притягнення до юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність
яких робить юридичну відповідальність можливою.

Фактичною
підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення.

Правопорушення
не приводить автоматично до настання відповідальності, а служить лише підставою
для притягнення до неї.

Підстави
настання юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких
робить юридичну відповідальність повинною.

Підставами
настання юридичної відповідальності є такі обставини:

1)
факт здійснення соціальне небезпечної поведінки (правопорушення) — фактична
підстава;

2)
наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції
(за її допомогою відбувається визначення складу правопорушення) — нормативна
підстава. Наприклад, у диспозиціях багатьох статей КК факт вчинення злочину
організованою групою розцінюється як кваліфікуюча ознака, яка істотно обтяжує
відповідальність за вчинене;

3)
відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Можливість звільнення
від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача
неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися вказівки про
обставини, які виключають відповідальність (стан крайньої необхідності,
необхідної оборони або перебування в стані неосудності);

4)
наявність правозастосовного акта — рішення компетентного органу, яким
покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб (наказ
адміністрації, вирок суду та ін.) — процесуальна підстава.

Як
юридичні факти можуть виступати правові презумпції:

презумпції
неспростовні — припущення, що не підлягають сумніву і доведенню (закріплені в
законі) про наявність або відсутності певних фактів. Це положення, які є
принципами;

презумпції
спростовні — припущення, що не підлягають сумніву (закріплені в законі) про
наявність або відсутність певних фактів, доки щодо них не буде доведено інше.
Це положення, які допустимо заперечувати.

(Ще
про презумпцію див. у § «Основні стадії застосування норм права»).

Настання
юридичної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, відбувається в
результаті її (відповідальності) покладення уповноваженими на те посадовими
особами державних органів.

Юридичній
відповідальності властива чітка нормативна регламентація здійснення, яка
встановлюється нормами процесуального права. Відсутність в окремих випадках
процесуальної регламентації, механізму покладення відповідальності ускладнює
розгляд обставин справи, складу правопорушення, забезпечення прав усіх
учасників процесу.

В
механізмі покладення юридичної відповідальності можна виділити певні стадії.
Вони подібні стадіям правозастосовної діяльності, однак мають свою специфіку.

Стадії
юридичної відповідальності охоронного характеру:

1

Стадія
загального стану (попереджувальна відповідальність)


виникнення підстав для притягнення до відповідальності настає з моменту
правопорушення, тобто юридичного факту, що спричинив конкретні правовідносини

2

Стадія
притягнення до відповідальності (суб’єктивна сторона)


встановлення компетентними органами суб’єкта правопорушення (фізичної або
юридичної особи) і дослідження обставин справи про правопорушення

3

Стадія
встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна сторона)


ухвалення рішення про застосування (незастосування) санкції, вибір у її межах
виду та заходу відповідальності

4

Стадія
настання юридичної відповідальності


реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності — на підставі певних
норм правозастосовного акта: виконання стягнення (наприклад, в
адміністративному праві) або покарання (у кримінальному праві)

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПодъемный стол
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ