§ 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів ::...

§ 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів :: vuzlib.su

138
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших
правових актів

.

§ 2.
Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів

Нормативно-правовий
акт — офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб’єктів права, що
встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних
відносин. Або інакше: акт правотворчості, який містить юридичні норми. Отже,
нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на
встановлення, зміну або скасування дії норм права.

Нормативно-правовий
акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію
форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

Ознаки
нормативно-правового акта:

1)
приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими
органами) або народом (через референдум);

2)
завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює
зміст юридичних прав і обов’язків;

3)
приймається з дотриманням певної процедури;

4)
має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити:

а)
вид акта (закон, указ, постанова);

б)
найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, місцевий
орган влади);

в)
заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України
приймаються без заголовка);

г)
дата ухвалення акта; ґ) номер акта;

д)
дані про посадову особу, яка підписала акт;

5)
публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов’язковою відповідністю
автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони публікуються у
«Відомостях Верховної Ради України», газетах «Голос України» та «Юридичний
вісник України»; постанови Кабінету Міністрів — у збірниках постанов уряду
України та газеті «Урядовий кур’єр»; закони і підзаконні акти — у часопису
«Офіційний вісник України»).

Структура
нормативно-правового акта залежить від його специфіки і виду, припускає поділ
нормативного матеріалу на підрозділи.

Основні
структурні елементи нормативно-правового акта:

1.
Преамбула — вступна частина, безстатейне (таке, що не містить норм права)
загальне введення, у якому дається обгрунтування закону, визначаються цілі,
завдання й іноді формулюються вихідні світоглядні положення. Зараз преамбули в
законах зустрічаються рідко.

2.
Пункти, статті — містять вихідні одиниці нормативно-правового акта — нормативні
розпорядження. Через нормативне розпорядження стаття співвідноситься з нормами
права.

Статті
можуть поділятися на частини, а пункти — на абзаци і підпункти. І статтю, і
частини, із яких вона складається, прийнято позначати скорочено початковими
буквами: статтю — «ст.», а частини (абзаци) статей — «ч.». Статті в законах
нумеруються, нерідко нумеруються і частини (абзаци) статей, тоді вони, як
правило, звуться пунктами.

3.
Глави — є у великих за обсягом нормативно-правових актах.

4.
Розділи — об’єднують глави у великих за обсягом нормативно-правових актах.
Можлива й інша ситуація, коли статті, пункти об’єднуються в розділи, а розділи
— у глави.

5.
Частини — найбільші підрозділи закону, містяться, як правило, у кодексах. Так,
Кримінальний кодекс, Цивільний кодекс поділяються на дві частини: Загальну і
Особливу.

Розташування
норм права в статтях нормативно-правового акта:

1)
зазвичай правова норма міститься в одній статті, чим полегшується її ухвалення;

2)  у
ряді випадків для вираження складної норми права потрібні декілька статей;

3)
іноді в одній статті містяться декілька норм права.

У
чому полягає відмінність між нормативним актом та іншими правовими актами
(зокрема, актом тлумачення норм права і актом застосування норм права) ?

По-перше,
нормативно-правовий акт містить у собі правові норми, встановлює нові права і
обов’язки, яких раніше не було, або змінює (скасовує)  їх. Інші юридичні акти
не встановлюють нових норм права. Акт тлумачення норм права, наприклад, лише
пояснює чинні норми.

По-друге,
нормативно-правовий акт містить норми права загального характеру, тоді як
індивідуальний акт (акт застосування норм права) має індивідуальну
спрямованість. Він стосується конкретної особи або вирішення конкретної
юридичної справи (наприклад, пошкодження насаджень заборонене — адресовано до
всіх, а Указ Президента призначити «такого-то» головою обласної адміністрації —
це правовий, а не нормативно-правовий акт, тому що норм права в ньому немає,
тобто немає прав і обов’язків, відтак, — це акт застосування норм права).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАвтоинструктор
  Следующая статьяС. СОЛОВЬЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ