§ 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права :: vuzlib.su

§ 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права :: vuzlib.su

102
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права

.

§ 2.
Поняття, основні ознаки і структура системи права

Право
є дуже складною цілісною системою. Як вже зазначалося, є два поняття: «система
права» і «правова система», які не є тотожними, їх слід розрізняти. Правова
система — поняття ширше, ніж система права. Система права входить до правової
системи, є засадною системою в системі.

На
відміну від правової системи система права — правова категорія, яка означає
внутрішню будову, внутрішню структуру права будь-якої країни. Вона виражається
через розподіл і побудову нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні
блоки (частини) постають у єдності.

Система
права — це об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня
структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за
галузями, підгалузями та інститутами.

Можна
сказати інакше: система права — це науково організована сукупність правових
норм, розподілених за групами — правовими інститутами, зведеними у підгалузі,
які у свою чергу утворюють галузі — цілісні нормативні утворення.

Ознаки
(риси) системи права:

1.
Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може
створюватися на суб’єктивний розсуд людей існує об’єктивно;

2.
Органічна цілісність, єдність і взаємозв’язок правових норм, а не їх випадковий
набір. Норми права, з яких складається система права, не можуть функціонувати
ізольовано. Вони взаємно узгоджені та цілеспрямовані;

3.
Структурна багатоманітність. Це означає, що система права складається з
неоднакових за змістом й обсягом структурних елементів, які логічно об’єднують,
розташовують нормативний матеріал у певній функціональній спрямованості.

Дослідження
системи права варто розпочинати з попереднього вирішення питання про структурні
елементи і критерії побудови системи. Під структурою системи розуміється
єдність елементного складу системи і взаємодія складових її елементів.
Структура — це засіб зв’язку елементів у системі, які забезпечують її
спрямоване функціонування та усталеність (стабільність). Структурні елементи
системи права:


норми права;


інститути права;


під галузі права;


галузі права.

Норма
права — «цеглинка» системи права, первинний компонент, із якого складаються інститути
і галузі права. Не може існувати норма права, яка не входила б до певного
інституту і галузі права. Галузь права є найбільшим елементом серед тих, з яких
складається система права. Цивільне право, кримінальне право, трудове право,
адміністративне право та ін. — це галузі права.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ