§ 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу ::...

§ 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу :: vuzlib.su

98
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

.

§ 4.
Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

Можна
виділити два шляхи формування права: — через норми, що виходять від держави;


через норми, що виходять від суспільства (общин, інших соціальних груп,
наприклад, купців, релігійних об’єднань, церкви тощо) і підтримувані державою.

Спочатку
право утворювалося шляхом переростання звичаїв у правові звичаї, які
записувалися, об’єднувалися в особливі списки. У результаті цього з’явилося
звичаєве право — система норм, що грунтується на звичаї, регулює суспільні
відносини в державі, у певній місцевості або етнічній чи соціальній групі.

У
різних народів світу позначилися різні провідні елементи соціально-юридичного
змісту права: прецедент, релігійна норма, норма-звичай, закон, котрі у ході
подальшого розвитку народів і держав призвели до формування відрізнених одна
від одної національних правових систем та їхніх типів. Типами (сім’ями)
правових систем почали називати правові системи держав, у яких переважали
спільні риси, спільні вихідні елементи, у тому числі спільне джерело (форма),
права: закон (нормативно-правовий акт), судовий прецедент, релігійна норма,
норма-звичай.

Перші
письмові пам’ятки права давнини (Закони Ману, Закони XII таблиць, Кодекс
законів царя Хаммурапі та ін.) і середньовіччя («Салічна правда», «Російська
правда» та ін.) складалися з норм звичаєвого права, судових прецедентів і
прямих законодавчих положень.

У
первісному суспільстві позначилися контури правосудної діяльності, при якій
регулювання здійснювалося за схемою: норма (звичай) плюс індивідуальне рішення
(рішення родових зборів, старійшин, «судів»). Так поступово формуються судові
прецеденти — рішення у конкретних справах, які у процесі повторення ситуацій
набували значення зразків, моделей, ставали загальною нормою. Вони стали
провісниками прецедентного права— в Англії, СІЛА, Канаді, Австралійському Союзі
(англо-аме-риканський тип правової системи).

У
країнах континентальної Європи з розвитком писемності поряд зі звичаєвим правом
виникають норми права, встановлені актами короля, князя, їх чиновників, які
йменуються законами (законодавче право) — у Франції, Іспанії, Австрії, ФРН
(романо-германський тип правових систем).

У
країнах азіатського континенту (Іран, Ірак) важливу роль у формуванні права,
поряд із звичаями, відіграли і дотепер відіграють норми релігії в релігійно-доктринальній
інтерпретації (релігійно-традиційні правові системи).

У
ряді держав Африки, Латинської Америки право формувалася на підґрунті
норм-звичаїв і традицій общинного побуту (традиційно-общинне право) —
традиційно-общинні правові системи.

Нині
розрізняють два класичних типи правових систем. Один — романо-германський, або
континентальний (Франція, ФРН, Італія, Іспанія та ін.) — у якому переважає
нормативно-правовий акт. Тут право виступає переважно у формі закону. Другий
-англо-американський, або загальне право (Англія, СІНА та ін.). Тут превага
віддається судовому прецеденту, тобто судовому рішенню, присвяченому конкретній
справі, яке стає зразком, прикладом для схожих життєвих випадків. Крім того,
відрізняють змішаний (скандинавські та латиноамериканські групи правових
систем) і традиційно-релігійний типи правових систем. Останній тип поділяється
на підтипи: далекосхідно-традиційний (основні групи — китайська, японська),
релігійно-общинний (мусульманські, індуські, іудейські, християнська групи), звичаєво-общинний
(африканська група).

Корені
українського права просліджуються у романо-герман-ському типі правової системи
(див. розділ V «Основні типи правових систем світу (Загальне порівняльне
правознавство»).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для ремонта iPhone
  Следующая статьяН. А. БЕРДЯЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ