§ 6. Теорія «комп`ютерної демократії» :: vuzlib.su

§ 6. Теорія «комп`ютерної демократії» :: vuzlib.su

90
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Теорія «комп`ютерної демократії»

.

§ 6.
Теорія «комп’ютерної демократії»

Теорія
«комп’ютерної демократії» (родоначальник — Г.Краух, ФРН) виникла у результаті
розвитку нових технічних розробок у галузі засобів зв’язку й
електронно-обчислювальної техніки, які призвели до оформлення нового напрямку —
телекомп’юні-кації (попарне об’єднання ЕОМ і телебачення, ЕОМ і телефону,
телебачення і супутникового зв’язку). Генетичне пов’язана з попередніми
теоріями демократії, теорія комп’ютерної демократії ґрунтується на дослідженні
сутності змін у системі демократичних інститутів, які відбулися унаслідок
«комунікаційно-комп’ютерної революції». На думку Г.Крауха, ця теорія «дозволяє
вирішити проблеми демократії за допомогою електроніки» на вищому рівні, ніж
інші теорії. Однакове ставлення людей до машин створює необмежені можливості
для розвитку демократії за допомогою кібернетики.

Переваги
комп’ютерної демократії в порівнянні з іншими демократіями вбачаються її
ідеологами (Р.Гароді, Дж.Мартін та ін.) у такому.

1.
Комп’ютерна техніка відкриває широкі можливості для громадян щодо володіння
приватною власністю. Перетворюючись на доступну для придбання і використання в
побуті, вона слугує свідченням «рівного» залучення всіх громадян до досягнень
науково-технічного прогресу. У силу того, що електронна техніка
використовується на автоматизованих підприємствах, наука проголошується
«колективною власністю», а трудящі — її співвласниками. Йдеться про
«демократизацію» економіки.

2.
«Телекомп’юнікація» призводить до збільшення кількості професій, зростання ролі
сфери обслуговування. Це трактується як «демократизація» суспільства,
поповнення рядів опозиції правлячої партії новими соціальними групами —
«групами за інтересами».

3.
Кібернетика дозволяє встановити «безпосередній зв’язок між державою та особою».
Цей індивідуальний зв’язок через комп’ютер кваліфікується як «пряма
демократія», яка дозволяє провести «миттєвий референдум» з будь-якого питання.
Р.Гароді зазначає: комп’ютер і телебачення створять можливість «перманентних
зборів цілого народу, де кожна індивідуальна думка реєструватиметься і
підраховуватиметься». Дж. Мартін сподівається, що за допомогою комп’ютерної
техніки проблема «демократії участі» буде вирішена як у місцевому і
національному масштабі, так і у світовому; супутники зв’язку зроблять телебачення
«загальносвітовим екраном». У цьому він убачає єдиний шлях, що призведе до
«порозуміння між народами» і створення «духу комун».

Плюралістична
сутність теорії «комп’ютерної демократії» дозволяє її авторам відстоювати
демократичні принципи рівності всіх членів суспільства на тій підставі, що вони
знаходитимуться в «однаковому відношенні до машин» і матимуть можливість
«давати поради» політичним і державним діячам, які їх враховуватимуть. По суті,
вищим досягненням демократії ідеологи цієї теорії вважають пропускну
спроможність інформації в суспільстві. Суспільство та пам’ять ЕОМ як «системи,
що саморегулюються», є для них «інформаційним простором», в змозі діяти
аналогічно завдяки схожості принципів роботи.

Кібернетичний
підхід відбиває процес переробки інформації, і зводити демократію до цього
процесу, щонайменше, неправильно. Проте сучасна кібернетика спроможна справляти
величезний вплив на розробку системної методології.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСамсунг Галакси S10
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ