§ 4. Теорія партисипаторної демократії :: vuzlib.su

§ 4. Теорія партисипаторної демократії :: vuzlib.su

105
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Теорія партисипаторної демократії

.

§ 4.
Теорія партисипаторної демократії

Теорія
партисипаторної демократії (демократії участі) (Дж. Вольф, К. Макферсон, Дж.
Менсбридж) спирається на реформістські концепції неолібералів і
соціал-демократів. У цілому, залишаючись на позиціях схильності до інститутів і
цінностей ліберально-демократичної моделі суспільства, прихильники теорії
демократії участі негативно ставляться до теорій плюралістичної і елітарної
демократії. Вони ставлять своїм завданням досягти дійовішої свободи і рівності,
ніж це є в дійсності та ніж це записано в інших ліберально-демократичних
концепціях. Відкидаючи погляди про нездатність мас до конструктивних політичних
дій, прихильники демократії участі ведуть активний пошук каналів ефективного
залучення громадян до процесу прийняття політичних рішень. Як стимулювання
політичної активності нижчих верств суспільства пропонується підняття їх
загального освітнього рівня, прилучання до основ політичної культури.

Прихильники
теорії партисипаторної демократії вважають, що можна уникнути обрання легальним
шляхом тиранічного правління внаслідок некомпетентності більшості народу. Для
цього не обов’язково виключати з політичного процесу народні маси. Дійовішим
засобом є встановлення інституціональних перепон для появи тиранії. Мається на
увазі добра інформованість громадськості, здатність здійснювати демократичний
контроль за допомогою загальних виборів і представницького уряду.

Широке
залучення освічених громадян до політичного процесу, децентралізація і контроль
за прийняттям найважливіших рішень в змозі, на думку авторів цієї теорії,
поліпшити перспективу досягнення дійсної свободи і рівності або хоча б
примирити розбіжності в змісті цих понять у теорії і практиці. Тут мова йде про
здатність простих людей управляти суспільством, що є прямо протилежним
елітарним теоріям, які віддають пріоритет еліті. Істотною є вимога,
запропонована прихильниками даної теорії, до обранців народу в представницьких
органах: вони повинні виражати не лише власну думку з тих чи інших питань
державної політики, але й керуватися думкою своїх виборців.

Демократія
участі є змішаною формою — поєднанням прямої і представницької демократії —
організованою як «пірамідальна система» із прямою демократією в основі і
демократією делегатів на кожному наступному рівні, починаючи з основи.
Передбачається, що якщо на рівні робочого місця, комуни, суспільства можна
виробити загальну владу, то на вищому рівні об’єднання делегати повинні
виступати в ролі посередників при формуванні загальної волі. Лідер є покликаним
обслуговувати інтереси членів організації, яка його висунула, і знаходитися під
жорстким контролем із боку громадськості. Оцінка лідера залежить від досягнення
суспільством кінцевого результату за його допомогою.

Таким
чином, теорія партисипаторної демократії обґрунтовує необхідність широкої
безпосередньої участі громадян як у прийнятті життєво важливих рішень, так і в
їхній підготовці та здійсненні, тобто в усьому політичному процесі.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о боевом деле
  Следующая статьяЭ. ГУССЕРЛЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ