§ 2. Теорія «плюралістичної демократії» :: vuzlib.su

§ 2. Теорія «плюралістичної демократії» :: vuzlib.su

116
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Теорія «плюралістичної демократії»

.

§ 2.
Теорія «плюралістичної демократії»

Теорія
«плюралістичної демократії» була найвпливовішою у 60—70 роках XX ст. (Р. Аллен,
Р. Даль, М. Дюверже, Р. Дарен-дорф, Д. Рисмен), хоча термін «плюралізм» введено
у політичний обіг у 1915 р. англійським соціалістом Г. Ласкі. Відповідно до
цієї теорії класи у сучасному буржуазному суспільстві зникли. Сучасне буржуазне
суспільство складається з різних взаємодіючих «страт» — прошарків. Вони
виникають у результаті спільності тих або інших інтересів (професійних,
вікових, матеріальних, духовних, релігійних та ін.). Оскільки ці інтереси не
антагоністичні, то й відносини між стратами позбавлені антагонізму.

Для
відображення спеціальних інтересів створюються відповідні зацікавлені групи —
«групи тиску». Це професійні спілки, асоціації підприємців, пацифістські та
патріотичні організації, релігійні, спортивні та культурні об’єднання. Кожна
«група тиску» діє у власних інтересах, а не керується загальною метою. Для
задоволення інтересів соціальних страт, яких вони представляють, «групи тиску»
беруть участь у політичному житті, використовують загальне виборче право, право
на об’єднання в політичні партії та суспільно-політичні організації, прагнуть
одержати доступ до засобів масової інформації з метою формування громадської
думки.

Механізм
політичної влади, прийняття урядом тих чи інших політичних рішень у таких
умовах є результат взаємодії різних політичних сил, їх конкуренції, «вільної
гри», що сприяє виявленню «загального інтересу», встановленню класового миру. У
зв’язку з цим політична система розглядається як певний баланс сил між
конфліктуючими економічними, професійними, релігійними, етнічними та іншими
групами й асоціаціями. Кожна з них впливає на формування політики, проте жодна
з них не має монополії на владу. Відбувається «дифузія» політичної влади між
урядовими і неурядовими інститутами. Різні суспільні інтереси, у тому числі
інтереси трудящих, у такий спосіб максимально враховуються. Вважається, що
завдяки такому плюралізму здійснюється народовладдя.

Звідси
випливає положення про роль держави при «плюралістичній демократії»: держава є
лише знаряддя узгодження інтересів різних груп, нейтральний арбітр між
конкуруючими політичними групами, покликаний не допустити переваги одних над
іншими, тобто охороняти умови вільної політичної конкуренції. При цьому
діяльність «зацікавлених груп» зображується як не пов’язана з державою:
переговори з іншими групами, укладення угод — колективних договорів профспілок
із підприємцями — це різні форми тиску на інші групи.

При
всій стрункості теорія «плюралістичної демократії» має внутрішні протиріччя і
слабкі місця. Насамперед, нереальною є настанова на об’єднання всього населення
в «групи тиску», на їх рівність у впливі. Хоча бажаним проголошується залучення
як можна більшої кількості громадян до «груп тиску», більшість із них приречена
на пасивність у політичному процесі.

Наприкінці
70-х — 80-і роках XX ст., у зв’язку із занепадом популярності теорії
«плюралістичної демократії», деякі її давні прихильники (Г.Парсонс, Р.Даль)
перейшли на позиції теорії елітарної демократії.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБухобслуживание
  Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ