§ 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії :: vuzlib.su

§ 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії :: vuzlib.su

87
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії

.

§ 1.
Пролетарська (соціалістична) теорія демократії

Пролетарська
(соціалістична) теорія ґрунтувалася на марксистському класовому підході. Вона
виникла в XIX ст. як антитеза буржуазній (ліберальній) демократії, яка на
перший план висувала громадянську свободу, тобто повну незалежність особистого
життя індивіда від політичної влади, від держави, покликаної лише гарантувати,
забезпечувати свободу особи.

Відповідно
до пролетарської теорії (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) демократія і свобода
передбачаються лише для «трудящих мас», насамперед для пролетаріату. У центр
уваги поставлена політична свобода, а про громадянську й не йдеться.
Проголошувалася диктатура одного класу — пролетаріату відносно іншого —
буржуазії, союз робітничого класу і селянства, спрямований проти скинутих
експлуататорських класів. Увага акцентувалася на керівній ролі робітничого
класу. Пролетарська теорія ігнорувала загальногромадянський консенсус і
розвивала класову конфронтацію.

Повне
відкидання приватної власності, а відтак, усякої автономії особи, підміна
народу робітничим класом у пролетарській теорії була розвинута в програмних
документах КПРС. У них акцентувалася увага на головній ролі комуністичної
партії як авангарду робітничого класу, який керує процесом переходу до повної
демократії — комуністичного самоврядування. Відкидався фундаментальний принцип
поділу влади, без якого неможливе народовладдя. Був відкинутий принцип
економічного, ідеологічного і політичного плюралізму.«Марксистсько-ленінська»
партія розглядалася як державна структура, а не як громадська організація. У
дійсності рекламоване «соціалістичне народовладдя» допускало демократію лише у
вузьких рамках, які визначалися вищим партійно-державним управлінням, котре
зосереджує у своїх руках усю реальну владу.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАренда vip-туалетов
  Следующая статьяМ. МОНТЕНЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ