§ 8. Міжнародний захист прав людини :: vuzlib.su

§ 8. Міжнародний захист прав людини :: vuzlib.su

165
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 8. Міжнародний захист прав людини

.

§ 8.
Міжнародний захист прав людини

Права
людини регулюються як внутрішньодержавним, так і міжнародним правом. Стаття 55.
Конституції України говорить: «Кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів
європейських і міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна».

Міжнародний
захист прав людини набуває, особливо останнім часом,великого значення.

Організаційна
структура європейської системи захисту прав людини:

1.
Європейська комісія з прав людини (складається з 43 чоловік, що обираються
строком на 3 роки).

2.
Європейський суд з прав людини — єдиний юрисдикційний орган, який працює на
постійній основі — всього 39 суддів (у його складі діє Велика палата — 17
суддів, що займається питаннями внутрішньосудової апеляції);

3.
Комітет міністрів Ради Європи — функції обмежуються лише наглядом за виконанням
остаточних постанов Європейського суду.

Усі
вони є суб’єктами формування європейського права як органічного «сплаву»
англо-американського і континентального типів правових систем, їх статутна
форма (Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини, Статути
Комісії та Суду, Процедурні правила роботи Комісії та Суду) має прецедентный
зміст.

Європейська
система захисту прав людини включає дві можливості (два права):


можливість (право) особи подавати індивідуальні петиції;


право держав — учасниць Європейської системи захисту прав людини ініціювати провадження
у справах про порушення прав будь-яких людей, включаючи іноземців.

Перш
ніж подавати петицію, необхідно попередньо вичерпати усі внутрішні засоби
захисту, які відповідають загальновизнаним нормам міжнародного права, а також
додержання строків давності — від дня винесення остаточного рішення
національною владою має пройти не більш ніж 6 місяців.

Петиція
повинна бути прийнятною, а саме:

—  не
може бути анонімною;

— не
може повторювати петицію, яка раніше вже аналізувалася судом або є предметом
іншої процедури міжнародного розгляду;

— не
повинна суперечити за змістом положенням Конвенції або Протоколу до неї;


повинна бути достатньо обгрунтованою та правомірною. Стадії розгляду справи в
Європейському суді:

1


розгляд питання про прийнятність чи неприйнятність індивідуальних петицій і
скарг, поданих у встановленому порядку державами-учасницями Європейської
системи захисту прав людини

форма
— рішення

2


розгляд справи по суті, включаючи процедуру дружнього врегулювання

форма
-рішення

3

— вирішення
справи, результатом якого є юридичне оформлення Палатою суду

форма
— постанова

Право
сторін на апеляцію здійснюється шляхом її подання до Великої Палати суду
протягом трьох місяців від дня винесення постанови звичайною Палатою суду.

Постанова
Палати суду є остаточною, якщо:

1)
сторони заявили, що не звертатимуться з проханням про направлення справи до
Великої Палати;

2)
через три місяці після винесення постанови звичайною Палатою відсутнє прохання
про направлення справи до Великої палати;

3)  комітет
Великої палати відхилив таке прохання.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБухобслуживание
  Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ