§ 9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції :: vuzlib.su

§ 9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції :: vuzlib.su

196
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

.

§ 9.
Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

Міністерство
юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який створює Президент
України з метою організації здійснення державної правової політики.

Завдання
Міністерства юстиції полягають у:

1)
розробці проектів законів, їх змін і доповнень до них; проведенні роботи із
систематизації законодавства і підготовки пропозицій щодо його кодификації;

2)
забезпеченні організаційної діяльності судів без втручання в судову діяльність
(проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації судових працівників та
ін.);

3)
керівництві нотаріатом, судово-експертними установами, загальному керівництві
органів реєстрації актів громадянського стану та адвокатури;

4)
організації правового навчання населення;

5)
реєстрації політичних партій, інших об’єднань громадян на території України,
контролі за додержанням ними своїх статутів;

6)
державній реєстрації нормативних актів інших міністерств і центральних відомств
виконавчої влади, органів державного управління і контролю, які стосуються прав
та інтересів громадян;

7)
здійсненні (у встановленому порядку) міжнародних зв’язків з правових питань та
ін.

Ця
діяльність зосереджена в п’ятьох департаментах:

1)
правової політики;

2)
проектування нормативних актів;

3)
юридичних послуг;

4)
судового;

5)
міжнародного права і міжнародного співробітництва.

В
областях при державній адміністрації є управління юстиції, які виконують свої
завдання на місцевому рівні і підпорядковуються безпосередньо Міністерству
юстиції. Головне управління юстиції Криму також підпорядковується безпосередньо
Міністерству юстиції України.

Міністерство
юстиції у межах своєї компетенції на підставі і у виконання чинного
законодавства видає накази, організує і перевіряє їх виконання. В необхідних
випадках разом із іншими органами державного управління і громадськими
об’єднаннями воно приймає спільні акти стосовно міжгалузевого управління.

Міністерство
юстиції розробляє концепції державної правової політики і правових реформ;
організує і координує діяльність, пов’язану з підготовкою проектів законів,
кодексів; проводить їх експертизу на предмет відповідності Конституції України
і вимогам законопроектної техніки; здійснює експертизу нормативних актів
обласних Рад народних депутатів, а також Київської та Севастопольської міських
Рад, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян. Воно забезпечує
реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її
збереженням у центральному апараті міністерства і підпорядкованих йому органах,
установах, організаціях; узагальнює практику застосування законодавства,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства; організовує виконання
актів законодавства та ін.

Відповідно
до ст. 131 Конституції в Україні засновано Вищу раду юстиції, яка складається
із 20 членів, котрі призначаються: Верховною Радою — 3 члени; Президентом — 3
члени; з’їздом суддів — 3 члени; з’їздом представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ — 3 члени; всеукраїнською конференцією
працівників прокуратури — 2 члени. Крім того, до складу Вищої ради юстиції
входять за посадою Голова Верховного Суду, Міністр юстиції України, Генеральний
прокурор.

Вища
рада юстиції — це вищий наглядовий (за адміністративною і дисциплінарною
стороною діяльності суддів і прокурорів) орган в Україні.

До
відання Вищої ради юстиції належать:


внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з
посад;


прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо
несумісності;


здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного суду України
і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих
судів, а також прокурорів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ