§ 2. Політична система суспільства І держава :: vuzlib.su

§ 2. Політична система суспільства І держава :: vuzlib.su

208
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Політична система суспільства І держава

.

§ 2.
Політична система суспільства І держава

Держава
— не тільки результат розвитку суспільства, а й чинник формування політичної
системи суспільства.

Політична
система суспільства — упорядкована на засадах права система всіх політичних
явищ, що функціонують і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою
завоювання, утримання або участі у політичній владі; це механізм організації і
функціонування політичної влади.

Держава
хоча й найважливіша, але не одна лише політична організація в суспільстві. До
складу політичної системи суспільства входять такі недержавні громадські
об’єднання, як партії, професійні спілки, жіночі організації, громадські рухи
(наприклад, Народний рух в Україні), інститути громадської думки та ін.

Елементи
політичної системи суспільства:


суб’єкти політики — держава, політичні партії, політичні рухи, громадські
об’єднання та ін.;


політичні норми і принципи;


політичні відносини;

•  політична
ідеологія, свідомість, погляди, культура;


зв’язки між названими елементами.

Взаємодія
елементів (компонентів) політичної системи суспільства дозволяє виділити п ‘ять
підсистем її функціонування.

1.
Інституціональна — суб’єктний склад (народ, соціальні верстви, політичні
партії, громадські організації та інші об’єднання громадян, трудові колективи,
держава та ін.).

2.
Нормативна (регулятивна) — система політичних (а також правових) норм і
принципів, що регулюють відносини між народами, соціальними групами, партіями,
політичними лідерами.

3.
Функціональна — політичні відносини, політичний процес, політичний режим,
оскільки через них формується, змінюється, здійснюється політика.

4.
Ідеологічна — політична ідеологія, свідомість, погляди, культура, можливість
громадянина оцінити політичне буття і обрати варіант поведінки.

5.
Комунікативна — интегративні (об’єднуючі) зв’язки всіх підсистем функціонування
політичної системи суспільства в цілому.

Кожна
із самостійних частин — ланок політичної системи суспільства має власну
структуру, свої принципи організації та діяльності, самостійність у вирішенні
питань, що належать до їх внутрішніх і зовнішніх справ.

Зазначені
елементи і частини об’єднуються в єдину політичну систему категорією «політична
влада».

Особливе
місце в політичній системі суспільства належить державі, оскільки вона є
головним засобом досягнення цілей, що постають перед суспільством, концентрує в
собі різноманіття політичних інтересів, надає усталеність політичній системі за
допомогою впорядкування її діяльності.

Ознаки
держави, що відрізняють її від громадських об’єднань:

1)  у
кожній політичній системі суспільства може існувати лише одна держава, а
громадських об’єднань — багато;

2)
держава — організація всього населення, а громадські об’єднання — частини
населення;

3)
лише держава є одноособовою повновладною організацією в масштабі всієї країни,
здатною захистити основні права і свободи всіх осіб, що перебувають на її
території;

4)
лише держава має у своєму розпорядженні спеціальний апарат, який займається
управлінням громадськими справами;

5)
лише держава має у своєму розпорядженні спеціальні установи та заклади
примусового характеру і має монопольне право застосовувати примус на своїй
території; громадські об’єднання позбавлені цих ознак;

6)
лише держава має монопольне право видавати юридичні норми, обов’язкові для
всього населення, і забезпечувати їхню реалізацію. Громадські об’єднання
приймають програми, статути, поточні рішення, що мають внутрішньо організаційне
значення;

7)
лише держава має монопольне право встановлювати і стягувати податки, формувати
загальнонаціональний бюджет;

8)
лише держава є офіційною особою (представником усього народу) всередині країни
і на міжнародній арені — суверенною організацією. Громадським організаціям такі
якості і функції не властиві. Вони вирішують локальні за своїм змістом та
обсягом завдання у суворо визначеній сфері громадського життя.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ