§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах :: vuzlib.su

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

.

§ 2. Участь держави у цивільних
правовідносинах

Незалежна Українська держава бере
участь перш за все у правовідносинах власності та інших речових
правовідносинах. Держава як власник на свій розсуд володіє, користується і
розпоряджається майном, яке їй належить. Державну власність становлять: майно,
що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних
органів; майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і
внутрішніх військ; оборонні об’єкти; єдина енергетична система; системи
транспорту загального користування, зв’язку та інформації, що мають
загальнодержавне значення; кошти державного бюджету; Національний банк України,
інші державні банки та їхні установи і створювані ними кредитні ресурси;
державні резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних
закладів та інше майно. Держава може бути також суб’єктом спільної власності за
участю всіх суб’єктів цивільного права.

Держава виступає суб’єктом
цивільного права у питаннях визначення долі безхазяйного майна, яке потрапляє у
власність держави (ст. 137 ЦК України), і невитребуваної знахідки, яка
переходить у власність держави (ст. 138 ЦК України). У власність держави
надходить безгосподарно утримуване майно (ст. 136 ЦК України).

Цивільні правовідносини власності за
участю держави виникають при реквізиції і конфіскації майна; поверненні
вилучених дорогоцінних металів і коштовних каменів у натурі чи відшкодуванні
їхньої вартості особам, у яких його було вилучено за постановою відповідних
органів у разі їх засудження без конфіскації майна або виправдувального вироку,
або закриття кримінальної справи (ст. 143 ЦК України); стягненні в доход
держави майна, отриманого особами за окремими видами недійсних угод (статті 49
і 57 ЦК України).

Держава бере участь у зобов’язальних
правовідносинах, зокрема випускає облігації державної позики, а утримувачі їх
вступають у цивільно-правові відносини з державою. Зобов’язальні відносини
виникають з державного кредиту, випуску казначейських зобов’язань тощо.

Цивільно-правові відносини виникають
також у разі стягнення у доход держави з осіб, засуджених за вчинення злочинів,
коштів, витрачених на стаціонарне лікування потерпілих громадян при заподіянні
шкоди їхньому здоров’ю у результаті злочинних дій. Такі правовідносини
виникають також при відшкодуванні організаціями та громадянами збитків,
заподіяних порушенням законодавства про охорону природи.

Чинне законодавство передбачає ряд
підстав, за якими державі переходять певні правомочності в галузі права
інтелектуальної власності.

Держава може виступати суб’єктом
цивільного права зі спадкових правовідносин (перехід до держави майна за
відсутності спадкоємців за законом або за заповітом чи при відмові від спадщини
тощо).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ