15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по...

15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи :: vuzlib.su

45
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході
виконання адміністративного рішення по суті справи

.

15.2. Процесуальні рішення, які
можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті
справи

1. Скасування рішення, якщо
змінилися обставини, що були підставою його прийняття. До прикладу,
дисциплінарне стягнення може бути зняте з працівника прокуратури, якщо він буде
дисциплінованим і сумлінним. Детальним також є регулювання цього питання у
конкурентному законодавстві. Міжвідомча Комісія з міжнародної торгівлі (провід)
може переглядати необхідність продовження застосування антидемпінгових заходів
на підставі обґрунтованої вимоги органу виконавчої влади в Україні, експортера,
імпортера або національного товаровиробника за умови, що від дати застосування
остаточних антидемпінгових заходів пройшов строк не менше одного року.

Підставами для такого рішення є: 1)
продовження дії антидемпінгових заходів уже не є необхідним для запобігання
демпінгу; 2) та (або) продовження або поновлення заподіяння шкоди є
малоймовірним у разі, коли антидемпінгові заходи будуть анульовані чи змінені;
3) або застосовані антидемпінгові заходи не є або не будуть достатніми для
запобігання демпінгу, який заподіює шкоду.

2.  За заявою відповідача провід
може відстрочити виконання зобов’язання .

3.  Провід продовжує строк
виконання, якщо мети адміністративного рішення не досягнуто. В антидемпінговому
провадженні, наприклад, в якості такої мети висувають усунення ймовірності
повторення негативних явищ на ринку товарів за участю національного
товаровиробника.

4.  Провід поновлює адміністративне
розслідування, якщо буде встановлено, що не всі факти повністю з’ясовано.

5.  Провід приймає додаткове
рішення, мета якого збігається з метою попереднього основного рішення. Таке
рішення приймається у разі ухилення учасників від виконання осиного рішення. До
прикладу, імпортер здійснює імпорт в Україну через треті країни з метою
уникнення антидемпінгового мита .

6.  Можливий також поворот
виконання. Якщо адміністративне рішення скасовується після початку його
виконання, то провід повинен протягом одного місяця відновити порушене право, а
якщо це неможливо, задовольнити інтереси учасника іншим законним шляхом.

У разі недосягнення мети
адміністратвиним рішенням правові наслідки, які ним створені, анулюються і
правовий статус зацікавлених осіб повертається до стану, який існував до
прийняття такого рішення. До прикладу, Кабінет Міністрів України може прийняти
рішення про надання дозволу на узгоджені дії. У випадку негативного впливу
дозволених у такий спосіб узгоджених дій на економіку, Кабінет Міністрів
України скасовує це рішення. У цьому разі Антимонопольний комітет України
вживає заходів по відновленню початкового становища чи інших заходів, які
усувають або пом’якшують негативний вплив узгоджених дій.

7.   Можуть  вживатись  заходи
забезпечення  виконання. Провід на підставі чинного рішення до закінчення
терміну виконання, а також на підставі рішення, стосовно якого термін подання
скарги ще не закінчився, може видати рішення щодо забезпечення майнових вимог
(грошової вимоги або конфіскації певної речі).

Рішення щодо забезпечувальних
заходів може бути видане лише тоді, коли ймовірна затримка виконання
зобов’язання. Такі заходи можуть вживатися у тісній співпраці з державним
виконавцем.

До здійснення забезпечувальних
заходів треба відповідно застосовувати правила, які є визначальними для
забезпечення виконання зобов’язання.

8. Зупинення виконання
адміністративного рішення. До прикладу, рішення щодо земельного спору може бути
зупинене вищестоящим органом або судом.

Процесуальні рішення про порядок
виконання приймаються після проведення слухань за участю зацікавлених осіб або
одержання письмових коментарів зазначених осіб з приводу фактів, які є
підставами для прийняття цього рішення (до прикладу, шкода національному
товаровиробнику продовжує завдаватись навіть при застосуванні антидемпінгових
заходів).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСепараторы жира
  Следующая статьяП. ГОЛЬБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ