12.1. Порядок проведення слухань (засідань) :: vuzlib.su

12.1. Порядок проведення слухань (засідань) :: vuzlib.su

58
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


12.1. Порядок проведення слухань (засідань)

.

12.1. Порядок проведення слухань
(засідань)

У законодавстві України не завжди
безпосередньо вказується на місце проведення слухань по справі. Тому вирішення
даного питання віднесене на розсуд проводу. Варіантами вирішення можуть бути
наступні: 1) місце, яке за обставинами справи найдоцільніше; 2) за місцем
вчинення решти процесуальних дій чи за місцем виявлення обставин, що підлягають
встановленню.

Хід засідання такий. Головуючий
відкриває засідання, оголошує прізвища та посади осіб, уповноважених на
вирішення справи, перелік питань, що розглядаються, і осіб, які беруть участь.
Умовою повноважності засідання є кворум членів проводу. Кворум розгляду питання
на засіданні колегіального органу встановлюється у вигляді присутності на
засіданні більшості членів такого органу. Висувається також вимога до кількості
голосів, що віддається членами колегіального органу за чи проти рішення. При
рівності голосів рішення вважається прийнятим. У процедурах роботи деяких
органів передбачається, що при рівній кількості голосів, поданих за і проти
рішення, голос головуючого вирішальний.

Відсутність на слуханнях
зацікавлених осіб, як правило, не може бути підставою для непроведення слухань
або їх відкладення, не перешкоджає і не впливає на прийняте за результатами
слухань рішення. Та якщо явка зацікавленої особи визнана обов’язковою, то
слухання по справі має бути відкладене. При повторній неявці зацікавленої особи
без поважної причини провід розглядає справу за її відсутності.

Зручне для учасників провадження
положення Кодексу адміністративного провадження Республіки Польща про явку на
слухання. Так, до особистої явки викликаний зобов’язується лише в межах міста
або території територіальної громади, де він мешкає або перебуває. Обов’язок
особистої явки стосується також викликаного, який проживає або перебуває в
сусідній територіальній громаді чи місті.

На засідання провід може запросити
представників публічних інтересів для кваліфікованого розв’язання поставлених
заявником вимог. На засіданні ці працівники дають консультації зі спеціальних
питань.

Наступним питанням провід вирішує
потребу у відкладенні засідання. Відкладення слухань може мати місце: 1) у
зв’язку з необхідністю отримання додаткових доказів; 2) залучення до участі у
справі експертів та (чи) інших осіб; 3) у випадках, коли вирішення справи слід
здійснити у визначений час. Ініціатива відкладення справи може виходити від учасників».
При відкладенні слухань провід виносить процесуальне рішення, в якому зазначає
причини відкладення та дату наступного слухання. Таке рішення доводять до
відома усіх осіб, які беруть участь у справі.

Далі хід слухань такий: 1) доповідач
викладає суть звернення; 2) доповідач відповідає на запитання проводу та
учасників; 3) заслуховуються пояснення зацікавлених осіб, заслуховуються особи,
залучені до провадження по справі , аналізуються докази по справі; 4)
опрацовується проект рішення (проводиться обмін думками між членами
колегіального проводу) При розробці (обговоренні рішення) проводом учасники
виходять із приміщення, в якому проводилися слухання.

Однак учасники мають можливість
контролювати правильність технічних операцій, що виконуються проводом при
підготовці рішення. Помилки виконавців, допущені в математичних діях, при
друкуванні, у процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та інші
ненавмисні технічні помилки, які провід вважає помилками виконавців, підлягають
виправленню.

Провід може передавати учаснику
розрахунки, на підставі яких прийматиметься остаточне адміністративне рішення,
за письмовою заявою учасника, яка стверджує, що мала місце помилка виконавців.

Така письмова заява подається
проводу протягом певного строку від дати надання відповідної інформації цьому
учаснику. Учасник може подати проводу свої коментарі стосовно виявлених нею
помилок виконавців.

Такі коментарі повинні подаватися
протягом визначеної кількості днів від дати передачі розрахунків, якщо провід
не продовжить строк на підставі письмової заяви учасника, яка подається
протягом декількох днів від дати передачі таких розрахунків з обґрунтуванням
причин продовження зазначених строків.

Ці коментарі повинні подаватися у
письмовій формі проводу та всім учасникам. Учасники можуть дати відповідь на
такі коментарі. Така відповідь реєструється проводом протягом декількох днів
від дати закінчення строку подання коментарів, якщо провід не продовжить строк
на підставі письмової заяви учасника, що подається протягом не більше 1 тижня
від дати передачі розрахунків з обґрунтуванням причин продовження зазначених
строків.

Провід повинен проаналізувати і
перевірити коментарі та відповіді, а, у разі потреби, виправити помилки
виконавців, вносячи поправки до проекту завершального адміністративного
рішення. Про внесення таких поправок провід повинен інформувати учасників.
Внесення поправок у зв’язку з виправленням помилок виконавців не вважається
внесенням змін до проекту адміністративного рішення.

Особливостями відзначається слухання
справи на особистому прийомі громадян керівництвом органу. Представник
публічних інтересів за згодою громадянина може бути присутній на особистому
прийомі. Очевидно, якщо позиція співробітника вигідна громадянину, то він
згоден із його участю у вирішенні. А якщо ні, то не згоден. Ця норма потрібна
для того, щоб повідомити проводу нову позицію лідируючого суб’єкта, якщо той її
змінив після співбесіди з громадянином.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ