10.3. Наслідки адміністративного розслідування :: vuzlib.su

10.3. Наслідки адміністративного розслідування :: vuzlib.su

41
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


10.3. Наслідки адміністративного розслідування

.

10.3. Наслідки адміністративного
розслідування

1. Рішення про направлення
матеріалів справи   на вирішення проводу. 2. Закриття провадження. Оформлення
ходу та результатів розслідування.

Документальній фіксації підлягають
процесуальні дії, що проводились в ході розслідування. В ході перевірки, при
відбиранні проб і вилучення виробів оформлюється відповідний акт. Процесуальні
дії можуть також фіксуватись шляхом опечатування певних приміщень. Якщо
перевірка наявності коштовних металів у приміщеннях не закінчена за один день
або якщо вона перервана з будь-яких інших причин, то приміщення опечатується
печатками контролера і матеріально відповідальної особи. Всі зауваження
зацікавлених осіб, які висловлюються в ході перевірки, повинні бути викладені
письмово, тільки в такому вигляді лідируючий суб’єкт має право і зобов’язаний
взяти їх до уваги та провести за ними додаткову перевірку.

За наслідками перевірок складають
протоколи, висновки, довідки. За результатами перевірки звернення складається
мотивована довідка. Якщо під час перевірки виявлено факти порушення прав і
законних інтересів громадян, недоліки в роботі органів чи установ, зловживання
службовим становищем їх працівників, то у висновках за результатами перевірки в
довідці чітко констатується, яких конкретно заходів вжито для усунення вказаних
порушень. Довідка підписується особами, які проводили перевірку звернення. Цими
ж особами готується і візується проект відповіді.

В ході слухань складають протоколи.
Такі протоколи містять відомості про учасників, наведені доводи і пропозиції,
висновки щодо подальшого провадження по зверненню. При відсутності згоди щодо
обговорюваних питань у протоколі фіксують окремі думки їх учасників, заяву про
відкликання заявки, питання по яких учасники розійшлись у попередній
кваліфікації.. В протоколі можуть фіксуватись факти прийняття рішення про
закриття провадження по справі.

Документ про загальні результати
розслідування має містити: прізвище, ім’я, no-батькові сторони та
характеристики обставин, стосовно яких велося розслідування; висновки
розслідування; пропозиції щодо кваліфікації з’ясованих обставин. Акт (висновок)
підписується особою, яка проводила перевірку, і затверджується керівництвом
лідируючого суб’єкта. До такого документу мають додаватись всі матеріали, що
засвідчують обставини, зазначені у висновку. Члени колегіального органу
розслідування мають право викладати свою окрему думку, що додається до акта.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ