6.1. Встановлення та обчислення строків :: vuzlib.su

6.1. Встановлення та обчислення строків :: vuzlib.su

113
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


6.1. Встановлення та обчислення строків

.

6.1. Встановлення та обчислення
строків

Строки поділяють на такі, що
визначаються проводом (лідируючим суб’єктом), такі, що визначаються правовими
нормами та ті, що визначаються за погодженням зі стороною. До перших відносять,
до прикладу, дату вирішення справи про правопорушення. Прикладом другого виду
строків є строк надсилання зацікавленим особам постанови про вирішення справи
(5 днів). Прикладом третього є узгодження по телефону дати і часу експертної
наради чи переговорів між представниками державного департаменту з
інтелектуальної власності МОН України та стороною . Можуть також узгоджуватись
строки, які обчислюються періодами часу. Так, керівник навчального закладу може
погоджувати з регіональною експертною радою термін проведення повторної
експертизи закладу.

Строки визначаються календарною
датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати, чи періодом часу.

Строки, встановлені в нормі права
або визначені лідируючими суб’єктами, обчислюються роками, місяцями і днями.

Строк може визначатись також
вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Строк, обчислюваний роками, закінчується
у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями,
закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку,
обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має,
то строк закінчується в останній день цього місяця.

Коли строки визначаються днями, то
їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо
кінець строку припадає на день неробочий (вихідний або святковий день «),
то за останній день строку вважається перший після нього робочий день. Перебіг
строку, визначеного вказівкою на подію, яка повинна неминуче наступити,
починається наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до 24
години, але коли в цей строк потрібно було вчинити процесуальну дію в
лідируючому суб’єкті, де службові заняття закінчуються раніше, то строк
закінчується в момент припинення цих занять.

Строк не вважається пропущеним, якщо
до його закінчення скарга або необхідні для лідируючих суб’єктів (проводу) документи
чи грошові суми здано на пошту .

Строк не вважається пропущеним, якщо
до його закінчення документи подано лідируючому суб’єкту (проводу) та
зареєстровано в установленому порядку.

Строки для вчинення дій
зацікавленими особами обчислюються в календарних днях, а для лідируючих
суб’єктів (проводу) — в робочих, якщо мова йде про вчинення владної дії, та у
календарних днях, якщо мова йде про вчинення технічної дії.

Початок перебігу строку може
обчислюватись від дня наступного за тим, в який відбулась подія, дія, а може
обчислюватись з моменту певної події. До прикладу, справи про порушення правил
дорожнього руху іноземцями, які не користуються імунітетом, розглядаються за
місцем скоєння порушення, як правило, того ж дня, але не пізніше ніж через 3
доби з моменту виявлення правопорушення.

Процесуальні строки також
визначаються періодичністю засідань колегіального органу, який може виконувати
функції на певній стадії провадження. Засідання Кваліфікаційної комісії НБУ з
питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів
банківських установ проводяться згідно із затвердженим планом один раз на
місяць. Правда, за рішенням голови Комісії дозволяється проводити позачергові
засідання.

Періодичність засідань, а значить
строки вчинення процесуальних дій, можуть визначатись станом матеріалів справи.
Засідання колегіального органу проводяться в міру накопичення матеріалів, що є
предметом розгляду.

Однак практики визнають, що
періодичність засідань не повинна бути визначальним, а тим більше єдиним
критерієм визначення строків вчинення процесуальних дій. Засідання Міжвідомчої
комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг
призначається з урахуванням необхідності завершення розгляду клопотання у 4
місячний строк.

Строки розгляду заяв можуть
обчислюватись з моменту їх реєстрації або з моменту прийняття їх до розгляду.
Однак перший спосіб менш продуктивний, оскільки немає смислу починати відлік
плину строку розслідування, якщо до цієї стадії взагалі може не дійти справа, якщо
заяву не приймуть до провадження.

Тривалість процесуальних строків
може скорочуватись. До прикладу, це може мати місце при складенні акта про
правопорушення у присутності правопорушника та за його письмовим клопотанням.
Скорочення строку може мати місце і тоді, коли провід затягує розгляд, хоча
його можна завершити достроково .

Особливістю адміністративного
процесу є потреба у обширному адміністративному розслідуванні. Через це
необхідно продовжувати строки. Такими повноваженнями, як правило, володіє керівник
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. При цьому підстава
для такого рішення проводу досить невизначена: у разі необхідності. За певних
обставин строки можуть бути продовжені при неможливості виконання
адміністративного рішення.

Як правило, продовженню підлягають
строки, які встановлені правовою нормою. Ініціатором продовження строків може
виступати як лідируючий суб’єкт (провід), так і зацікавлена особа. Строки,
передбачені законом для подання матеріалів на запит органу управління, можуть
бути продовжені за клопотанням заявника. Причому клопотання про продовження
строку повинно надійти до закінчення такого строку.

Підставами продовження строків є: 1)
перебування сторони за межами України; 2) перебування у плаванні на морських
суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; 3) сторона
перебувала у місцях позбавлення волі за вироком суду; 4) обмеженість свободи
пересування у зв’язку із ув’язненням чи полоном на території інших держав або
через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; 5)
визнавання за рішенням суду безвісно відсутнім або перебування у розшуку у
випадках, передбачених законодавством. Правовими нормами можуть передбачатись
максимальні терміни продовження строків.

Продовження строків не завжди
відносять до компетенції проводу. Ці питання деколи відносять до повноважень
вищестоящих організаційних ланок.

Строки можуть бути поновлені.
Відмінності поновлення від продовження строків у тому, що по-перше, клопотання
про поновлення надсилається вже після пропуску процесуального строку. А
по-друге, поновлення стосується відмінного кола строків. Як правило, це строки
порушення провадження по справі. Мотивоване клопотання про поновлення
пропущеного строку має надійти протягом певного строку від дати закінчення
пропущеного строку. Разом із таким клопотанням деколи вимагають документ про
сплату встановленого за поновлення строку збору.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСварочные работы
  Следующая статьяР. ДЕКАРТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ