РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ :: vuzlib.su

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

.

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Юридичні строки поділяються на такі
види: давнішні та процесуальні. Процесуальний строк — це визначений нормативним
актом відрізок часу, що обчисляється за встановленими правилами, протягом якого
уповноважені особи вправі вчиняти процесуальні дії, виконати обов’язок, або
момент часу, в який належить учинити процесуальну дію. При сплину строків
давності провадження закривається, прийняті акти втрачають юридичну значимість
(стають недійсними).

Із закінченням процесуального строку
втрачається право на вчинення процесуальних дій. Лідируючий суб’єкт (провід)
втрачає право виносити процедурні та остаточні рішення по суті справи, окрім як
про закриття провадження по справі. Документи, надані після закінчення
процесуальних строків, залишаються без розгляду. Але із закінченням строку не
зникає обов’язок особи по виконанню конкретних процесуальних дій. Якщо строк
пропустить лідируючий суб’єкт (провід), не прийме вчасно рішення, то
вважається, що він прийняв позитивне для сторони рішення.

Прикладами строків давності в
адміністративному законодавстві є: строк притягнення до адміністративної
відповідальності; строки давності виконання постанови; строки погашення
накладеного стягненого стягнення.

В правилах про процесуальні строки
містяться такі елементи: 1) Розмір строку; 2) Початок плину строку, який
пов’язується з дією чи подією. В ряді випадків початок перебігу строку
пов’язується з технічними обставинами (вручення процесуального акта); 3) Термін
закінчення строку. При цьому розрізняють припинення строку та пропуск строку.
Якщо дії протягом процесуального строку не були вчинені, значить, строк
пропущений. Пропуск строку не припиняє провадження по справі; 4) Правила
зупинення (незаліку) та заліку строків. Зупинення означає, що той чи інший
відрізок часу за наявності визначених законодавством обставин у строк не
зараховується. До прикладу, в строк відбування виправних робіт зараховується
час, протягом якого порушник не працював з поважних причин (ст. 323 КпАП), або
ж час адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного
арешту (ст. 327 КпАП). Залік означає, що законодавець зобов’язує або дозволяє
додавати певний час до відрізку часу, протягом якого фактично вчинюються дії.

За загальним правилом процесуальні
строки проваджень про застосування санкції включаються в матеріальні строки
притягнення до відповідальності. Однак є винятки. Процесуальні строки (строки
розслідування) по дисциплінарних проступках працівників прокуратури не
включаються до перебігу матеріальних строків накладення дисциплінарних
стягнень.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСварочные работы
  Следующая статьяР. ДЕКАРТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ