4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин :: vuzlib.su

4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин :: vuzlib.su

59
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин

.

4.3. Об’єкти
адміністративно-процесуальних правовідносин

Об’єкту
адміністративно-процесуальних відносин притаманні такі властивості.

1.  Об’єкт правовідносин — це
предмет чи явище, що існує поза суб’єктом, що займає, так би мовити, зовнішнє
стосовно суб’єкта положення.

2. Об’єкт — це такий зовнішній
предмет чи явище, котрий у певний спосіб зв’язаний із правовою нормою, тобто
знаходиться у сфері дії права. Предмет чи явище, не зв’язане з правовою нормою,
не можуть бути об’єктом правовідносин, а є об’єктом не регульованих правом
суспільних відносин.

3.  Оскільки правові норми регулюють
поведінку тільки людей, отже, їхній зв’язок з об’єктами правовідносин, що
складаються між людьми, непрямий. Цей зв’язок полягає в тому, що правові норми
встановлюють права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин не взагалі, а
стосовно визначеного об’єкта, із приводу якого і виникає дане правовідношення.
Різні об’єкти впливають на нормативне визначення повноважень і юридичних
обов’язків суб’єктів правовідносин. Якщо об’єктом правовідносини є річ, то від
її властивостей і призначення залежить врегулювання повноважень і обов’язків
суб’єктів правовідносин, що складаються з приводу цієї речі.

4.  У сфері дії права юридичні
відносини між людьми виникають із різноманітних приводів. В одному випадку це
може бути річ, матеріальний предмет, у другому — поведінка людини, його
особисте нематеріальне благо і т.ін. Отже, об’єкти, тобто те, із приводу чого
чи в зв’язку з чим виникають правові відносини між суб’єктами, також можуть
бути різноманітними.

До числа об’єктів
адміністративно-процесуальних правовідносин належать: 1. Речі, матеріальні
цінності (до прикладу, відносини між суб’єктами процесуальних відносин з
приводу подачі та прийняття фактичних даних у якості доказів по справі. 2.
Результати дій чи бездіяльності суб’єктів правовідносин. У якості результату
виступає задоволеність правових вимог заявника.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о боевом деле
  Следующая статьяЭ. ГУССЕРЛЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ