3. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

3. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

52
0

3. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
Розвиток продуктивних сил характеризується відповідними соціальними- економічними показниками:
величина валового суспільного продукту;
національний доход;
частка національного доходу для споживання та нагромадження;
Рівень розвитку продуктивних сил визначається виробничим потенціалом, розвитком соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура охоплює галузі забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей. Соціальна інфраструктура є похідною величиною від розвитку виробництва, розміщення галузей народного господарства. Темпи урбанізації залежить від соціальної інфраструктури.
Роздрібна торгівля, як елемент соціальної інфраструктури забезпечує людей товарами народного споживання.
Громадське харчування забезпечує людей товарами народного споживання.
Громадське харчування забезпечує населення продукцією харчування. Важливим показником соціальної інфраструктури є забезпеченість населення житлом.
Рівень забезпечення дитсадками та іншими дошкільними закладами.
Охорона здоров’я відіграє важливу соціальну роль з забезпеченням лікування та профілактиками захворювань. Закладами культури Україна забезпечена відносно добре.
Інтелектуальний потенціал — це кількість підготовлених кадрів з вищою освітою, які працюють у народному господарстві. Інтелектуальний потенціал визначається навчальними закладами, які готують кадрів вищої кваліфікації. Велике значення має санаторно-курортний комплекс.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ