МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

44
0


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

У сучасних умовах широкого розвитку міжнародних зв’язків практичне володіння іноземними мовами набуває дуже важливого значення для спеціалістів різних галузей науки, техніки та культури.
Даний посібник включає програмний матеріал, необхідний для засвоєння студентами 1-го курсу фінансово-економічних спеціальностей.
Мета посібника — навчити студентів читати, розуміти та вести бесіду за матеріалами текстів. Для одержання потрібної інформації за фахом додаються тексти для позааудиторного читання. Крім того, опрацювавши дані завдання, студенти зможуть вести бесіду з вивченої теми.
Завдання складаються з основного курсу, який включає наступні теми: “Наша академія”, “Я студент Академії ДПС України”, “Моє навчання”, “На занятті німецької мови”, “Україна”, “Економічні райони України”, “Економічні реформи в Україні”, “Німеччина”, “Берлін”. Підібрані вправи на закріплення граматичного матеріалу за темами: “Порядок слів у питальному та розповідному реченнях”, “Іменник”, “Артикль, рід, число, відмінювання”, “Прикметник”, “Ступені порівняння прикметників”, “Заперечення в німецькій мові”, “Займенник. Види займенників”, “Числівник”, “Кількісні та порядкові числівники”, “Дієслово”, “Часові форми дієслів”, “Пасивний стан дієслів”, “Наказовий спосіб дієслів”.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяАвтоинструктор
Следующая статьяС. СОЛОВЬЕВ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ