Вступ

Вступ

29
0


Вступ

Одним із головних завдань економічної науки в умовах переходу до ринкової економіки є комплексне оволодіння системою господарського управління, важливою функцією якого є фінансово-господарський контроль.
Проблемність цих питань значно зростає в сучасних умовах, коли трансформація економіко-правового середовища в державі супроводжується нормативно-правовим реформуванням бухгалтерського обліку і бухгалтерської (фінансової) звітності.
В умовах ринкової економіки важко уявити керівника підприємства (інвестора чи власника), який позбавляє себе можливості одержувати систематично (або періодично) повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансовий стан, капітал, витрати та результати діяльності. Це може підтвердити тільки контроль і його галузь – фінансово-господарський контроль, що здійснюється як у процесі діяльності підприємства (попередній, поточний), так і після здійснення операцій за допомогою ревізій, які проводяться державною контрольно-ревізійною службою.
Підкреслюючи важливість і необхідність фінансово-господарського контролю в багатьох літературних джерелах і монографіях, науковці в основному визначають його тільки як окрему галузь бухгалтерського обліку, розглядають його з точки зору необхідності перевірки процесів розширеного виробництва стосовно раціонального господарювання і нормативно-правового регулювання.
Висвітлення системи фінансово-господарського контролю як перевірки процесів розширеного виробництва потрібно розглядати як контроль і ревізію фінансово-господарської діяльності не на рівні підприємства, а на рівні всіх галузей народного господарства (макрорівні). Але сучасне регулювання всіх напрямів господарської діяльності підприємства супроводжується новим нормативним урегулюванням бухгалтерського обліку, фінансових інвестицій і собівартості, приватизаційних процесів, основних фондів (капіталу) та нематеріальних активів, застосуванням єдиного принципу нарахування при визначенні доходів і витрат підприємства, проведенням інвентаризації активів і зобов’язань. Підвищення ролі бухгалтерської звітності в системі управління потребує нових напрямів у системі фінансово-господарського контролю, зокрема і в методології проведення ревізій та інвентаризацій на підприємствах. У зв’язку з цим доцільними є два підходи до підвищення його ефективності. Перший полягає у тому, щоб підвищити правові важелі контролю керівників підприємств (власників) і їх бухгалтерської служби з тим, щоб вони могли самостійно вирішувати питання внутрішнього фінансово-господарського контролю, що пов’язані з їх професійною діяльністю та функціональними обов’язками. Гарантією цього підходу є почуття відповідальності керівників і бухгалтерів підприємств перед суспільством і державою.
Другий підхід ґрунтується на тому, що фінансово-господарський контроль є не тільки внутрішньою справою підприємства, це важлива прерогатива держави, що потребує проведення на цих підприємствах ревізій державною контрольно-ревізійною та податковою службами.
Суттєвим недоліком при вивченні теорії контролю є недостатня розробка його методологічних основ. Це означає, що ревізія є не тільки однією із форм фінансово-господарського контролю, але і його методом, за допомогою якого вирішуються питання перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі облікової і звітної інформації.
Останнім часом науковцями нашої держави і, зокрема, професорами Білухою М.Т., Бутинцем Ф.Ф., Гайдуцьким П.І., Кужельним М.М. та іншими розроблено ефективні і обґрунтовані концепції визначення місця фінансово-господарського контролю в системі управління та методологічні основи контролю і ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств.
Але в більшості випадків фінансово-господарський контроль розглядається як господарський або взагалі контроль. Перший є лише складовою частиною системи фінансово-господарського контролю, який охоплює в основному господарські операції і процеси господарювання.
Фінансово-господарський контроль охоплює як економічні відносини, так і процеси, пов’язані з усією системою фінансово-господарської діяльності підприємств із різною формою власності.
У процесі організації здійснення фінансово-господарського контролю важливе місце займають прийоми фактичного і документального контролю. У системі цих методичних прийомів важливим є інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і коштів та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій і установ.
У навчальному посібнику висвітлена комплексна система організації і методів проведення фінансово-господарського контролю, ревізій та інвентаризацій на підприємствах. Зокрема, в перших його розділах розглядаються теоретичні питання організації і методології контролю (зокрема фінансово-господарського), дана його класифікація і нормативно-правове регулювання. Наступні розділи присвячені безпосередньо організації і методиці проведення ревізій фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяДоставка цветов
Следующая статьяМ. А. АНТОНОВИЧ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ