Стаття 150. Експлуатація дітей :: vuzlib.su

Стаття 150. Експлуатація дітей :: vuzlib.su

123
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 150. Експлуатація дітей

.

Стаття 150. Експлуатація дітей

1. Експлуатація дітей, які не віку, з якого законодавством
дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання
прибутку —

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони
спричинили істотну шкоду для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня
дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві,-

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

1. Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з
фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і
допомоги, у т.ч. належного правового захисту, для повного і гармонійного
розвитку її особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в
атмосфері щастя, любові і розуміння. Експлуатація дитини знаходиться у явному
протиріччі з наведеними вимогами. В цьому і полягає суспільна небезпека
злочину, передбаченого ст. 150.

2. Об’єкт злочину — особиста свобода, фізичне і психічне
здоров’я дитини.

3. Обов’язковою ознакою складу злочину є потерпілий. Ним
може бути тільки дитина, яка не досягла віку. з якого законодавством
дозволяється працевлаштування. Відповідно ж до законодавства України
допускається прийняття на роботу осіб, які досягли шістнадцяти, за згодою
одного з батьків або особи, що його замінює, — п’ятнадцяти, а за сукупністю
інших, крім такої згоди, умов (щодо учнів певних навчальних закладів, для
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу
навчання, у вільний від навчання час) — чотирнадцяти років.

4. З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 150,
полягає в суспільне небезпечних діях — експлуатації дитини.

Про поняття «експлуатація» див. коментар до ст.
149. У ст. 150 під експлуатацією дитини розуміється привласнення не будь-яких матеріальних
результатів (продуктів) її праці (доходу у вигляді матеріальних благ), а лише
прибутку як різниці між доходами і виробничими витратами. Проте, якщо особа не
несе виробничих витрат у зв’язку з використанням праці дитини, отримані нею
доходи і є фактичним прибутком. Слід також мати на увазі, що, оскільки
діяльність, пов’язана з експлуатацією дитини, яка не досягла певного віку, є
завжди незаконною, то для кваліфікації злочину за ст. 150 не має значення,
обліковується чи не обліковується винним одержаний прибуток.

5. Суб’єкт злочину загальний. Експлуатація дитини, вчинена
службовою особою, за наявності підстав кваліфікується за ст. ст. 364 або 365.

6.3 суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим
умислом. Ставлення винної особи до наслідків у вигляді істотної шкоди

(ч. 2 ст. 150) може характеризуватися також непрямим умислом
або необережністю. Обов’язковою метою експлуатації дитини є отримання прибутку.

7. Кваліфікованими видами злочину (ч. 2 ст. 150) є
експлуатація: 1) кількох (двох чи більше) дітей одночасно або в різний час;

2) дитини, якщо вона потягла істотну шкоду для здоров’я,
фізичного розвитку або освітнього рівня дитини; 3) поєднана з використанням
дитячої праці в шкідливому виробництві.

Під істотною шкодою для здоров’я у ч. 2 ст. 150 слід
розуміти шкоду, яка полягає в умисному завданні потерпілому легкого, середньої
тяжкості тілесного ушкодження, а також тяжкого і середньої тяжкості тілесного
ушкодження, заподіяних з необережності. Проте умисне тяжке ушкодження, яке
спричинило смерть потерпілого, кваліфікується за сукупністю злочинів,
передбачених ч. З ст. 121 і ч. 2 ст. 150.

Істотною шкодою для фізичного розвитку дитини є шкода, яка
полягає, наприклад, в припиненні або істотному гальмуванні її фізичного
розвитку відповідно до певних медичних критеріїв, а істотною шкодою для
освітнього рівня дитини — в тривалому припиненні її навчання у загальноосвітній
школі, професійно-технічному закладі тощо, зокрема таке, що порушило
конституційне право дитини на обов’язкову повну середню освіту.

Причинний зв’язок між експлуатацією дитини та її
суспільнонебезпечними наслідками є обов’язковою ознакою цього кваліфікованого
виду злочину. При цьому наявність істотної шкоди для здоров’я і фізичного
розвитку та вказаний причинний зв’язок встановлюється за допомогою судової
експертизи (медичної, психіатричної, психологічної).

Шкідливим виробництвом є не тільки виробництво зі шкідливими
і небезпечними умовами праці, на якому відповідно до законодавства України
забороняється застосування праці неповнолітніх і жінок, а й будь-яке інше
виробництво, яке відповідно до законодавства України належить до категорії
шкідливих.

Конституція України (ст. ст. 52, 53).

Конвенція ООН про права дитини від 26 листопада 1989р.
Ратифікована Україною 27 лютого 1991 р. (ст. 32).

Конвенція МОП № 105 про скасування примусової праці від 25
червня 1957 р. Ратифікована Україною 5 жовтня 2000 р.

Конвенція МОП № 182 про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці від 17 червня 1999 р. Ратифікована
Україною 5 жовтня

2000р.

КЗП (ст. 188).

Закон України «Про охорону дитинства» від 26
квітня 2001 р.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на

яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
Затверджений наказом

МОЗ № 46 від 31 березня 1994 р.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Затверджений
наказом МОЗ № 256 Від 29 Грудня 1993р.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 123 від ЗО листопада
1993р.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ