§ 6. Гарантії діяльності Президента України :: vuzlib.su

§ 6. Гарантії діяльності Президента України :: vuzlib.su

81
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Гарантії діяльності Президента України

.

§ 6. Гарантії
діяльності Президента України

Характер завдань, що
стоять перед Президентом України, широкий спектр повноважень і висока політична
відповідальність глави української держави обумовлюють необхідність створення
чіткої системи гарантій президентської діяльності. Слід звернути увагу на те,
що вони досі не знайшли належного, послідовного і комплексного відображення у
чинному законодавстві. Тому виявлення і систематизація гарантій президентської
діяльності потребує аналізу відповідних положень вітчизняного та зарубіжного
конституційного законодавства, їх порівняння з прерогативами монарха та
гарантіями депутатської діяльності як найбільш близькими за змістом
державно-правовими інститутами. Застосування такого підходу дає можливість
викласти систему гарантій діяльності Президента України у такому вигляді:

1. Юридичні гарантії:
а) вказівка у Конституції України вичерпного переліку підстав дострокового
припинення повноважень глави держави; б) неможливість зміщення Президента
Верховною Радою України, за винятком процедури імпічменту; в) отримання президентського
мандата безпосередньо від народу; г) регламентація усіх повноважень глави
держави виключно на конституційному та законодавчому рівні; д) заборона
передачі президентських повноважень будь-якій іншій особі; е) право
недоторканності на час виконання президентських повноважень; є) загроза
відповідальності за посягання на честь і гідність Президента; ж) конституційне
закріплення загальнообов
язковості його актів; з) довічне збереження звання Президента; і) право
глави держави звертатися до народу з посланнями з метою отримання підтримки
політичних ініціатив.

2. Організаційні
гарантії – створення потужної Адміністрації Президента України (зі штатним
розписом близько 700 осіб) і мережі консультативних та координаційних структур
(близько 40), що здійснюють організаційне, правове, консультативне,
інформаційне й аналітичне забезпечення діяльності глави держави, детальну
підготовку президентських рішень, контролюють їх виконання і забезпечують зв
язок
Президента з іншими органами державної влади. Два допоміжні органи при главі
Української держави – Адміністрація Президента і Рада національної безпеки та
оборони України навіть отримали конституційне закріплення. Згідно з Указом
Президента України №1625/99 від 29 грудня 1999 р. (із змінами, внесеними згідно
з указами Президента №278/2000 від 23 лютого 2000 р. і №397/2000 від 9 березня
2000 р.), до складу Адміністрації Президента України входить Глава
Адміністрації, Перший заступник та заступники Глави Адміністрації,
Прес-секретар Президента, Постійні Представники Президента у Верховній Раді
України, Конституційному Суді та Кабінеті Міністрів України, Апарат
Президентської Ради, Служба Президента України, Секретаріат Адміністрації
Президента, 7 Головних управлінь і 10 управлінь.

Президент України має
свій оркестр, який обслуговує державні заходи, що проводяться за участю глави
держави або під його особистим патронатом.

3.
Матеріально-технічні гарантії – наявність власних бюджетних асигнувань на
представницькі функції, поїздки, утримання апарату і т.ін.; наявність окремої
резиденції, власних транспортних засобів, охорони. Видатки на утримання
Президента України та його адміністрації передбачаються у Державному бюджеті
окремим рядком. Протягом останніх років розмір асигнувань на зазначені цілі був
майже аналогічним обсягу видатків на утримання Кабінету Міністрів України та
його апарату.

Згідно з Постановою
Верховної Ради України «Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента
України» від 4 січня 1992 р. №2033-ХІІ, заробітна плата Президента України
складає 22 мінімальні заробітні плати; на період перебування на посту
Президентові надаються заміська резиденція та службова квартира в м. Києві, спеціально
обладнані літак і вертоліт, автомобільний транспорт. Витрати на представницькі
цілі всередині країни і під час вітання зарубіжних держав здійснюється за
рахунок державного бюджету, а охорона Президента і його сім
ї забезпечується
Управлінням державної охорони України.

Деякі
матеріально-технічні гарантії зберігаються за Президентом довічно, навіть після
виходу його у відставку: а) за ним зберігається розмір посадового окладу; б)
йому надається державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним
забезпеченням; в) за ним та його дружиною зберігається медичне та
санаторно-курортне обслуговування.

4.
Символічно-церемоніальні гарантії – «почесні права»: на користування атрибутами
президентської влади, на президентське звання, на урочистий прийом. Напередодні
приведення до присяги новообраного глави держави, 29 листопада 1999 р., було
видано спеціальний указ, яким встановлено офіційні символи Президента України –
прапор (штандарт), знак, гербова печатка і булава, – та закріплено порядок їх
використання. Нові символи вперше були використані вже наступного дня, 30
листопада: знак Президента України (орденський ланцюг) був покладений на
Л.Д.Кучму, а гербова печатка і булава вручені йому під час церемонії
інавгурації у палаці «Україна». На сцені, де знаходилося крісло глави держави,
був встановлений штандарт Президента. Символи Президента України повинні
постійно знаходитись у службовому кабінеті глави держави в його резиденції у м.
Києві.

Згідно з ч.3 ст.105
Конституції України, звання Президента України охороняється законом і
зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з
поста в порядку імпічменту.

Глава держави завжди
діє «ex officio», тобто саме як офіційна особа. Будь-який його виступ, заява чи
вчинок, незалежно від наявності спеціальних повноважень, розглядаються як
державна акція і, зазвичай, здійснюються згідно з встановленим протоколом. При
виїзді глави держави з офіційним візитом за кордон він має право на почесну зустріч
і користується особливими пільгами та привілеями. У складі Адміністрації
Президента України діє Управління протоколу, яке відповідає за належну
організацію і проведення всіх протокольних заходів за участю глави держави.

Підсумовуючи
вищесказане, зазначимо, що гарантії діяльності Президента України займають
значне місце у його правовому статусі і потребують детального правового
закріплення у відповідному законі. Роль такого акта найкраще міг би відіграти
статутний Закон «Про Президента України». При цьому, статус Президента України
доцільно було б доповнити деякими гарантіями, притаманними статусу
парламентарів, зокрема, такими як непорушність повноважень глави держави,
використання Президентом засобів масової інформації, відповідальність посадових
осіб за невиконання обов
язків щодо глави держави, захист трудових прав Президента, надання
службової житлової площі.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ