4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання :: vuzlib.su

4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання

.

4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного
навчання

Забезпечення необхідного рівня професійного навчання
працівників державної податкової служби України вимагатиме розширення тематики
досліджень, відповідного навчально-методичного забезпечення для:

визначення разом із зацікавленими міністерствами та
відомствами раціонального змісту та термінів навчання відповідно до вимог
кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;

розроблення методик професійного навчання працівників
державної податкової служби України та визначення порядку їх запровадження;

визначення науково обгрунтованих нормативів
матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи професійного навчання;

розроблення наукової методики розрахунку поточної та
перспективної потреби в спеціалістах;

підготовки методики визначення соціальної та економічної
ефективності та якості професійного навчання;

Навчальне-програмне забезпечення передбачає створення
інформаційного банку типових навчальних планів та програм:

підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами у
галузі оподаткування в Академії;

підвищення кваліфікації за професійними програмами;

підвищення кваліфікації шляхом здійснення дистанційного
навчання (з використанням новітніх комп’ютерних технологій).

Контрольні питання

Визначте сутність, мету й основні принципи професійного
навчання.

Визначіть організаційну структуру та управління системою
професійного навчання в ДПС України.

Які нові форми та методи навчання запроваджуються в Аадемії
ДПС України?

Тестовий контроль

1. Який шлях отримання другої освіти вам відомий:

а) підготовка кадрів;

б) підвищення кваліфікації;

в) перепідготовка кадрів.

2. Хто здійснює управління галузевою системою підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та науково-дослідною роботою:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Міністерство освіти і науки;

в) Державна податкова адміністрація України та Міністерство
освіти і науки?

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ