8. Системи оплати праці :: vuzlib.su

8. Системи оплати праці :: vuzlib.su

96
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8. Системи оплати праці

.

8. Системи оплати праці

Розглянемо сукупність понять, що характеризують оплату
праці.

Заробітна плата представляє собою ціну робочої сили, що
відповідає вартості предметів споживання і послуг, які забезпечують відтворення
робочої сили, задовольняючи матеріальні і духовні потреби працівника та членів
його сім’ї.

Структура оплати праці працівника включає в себе основну і
додаткову заробітну плату, винагороду та премію за кінцевий результат і
матеріальну допомогу.

Посадовий оклад – величина заробітної плати (тижневої,
місячної, річної), що виражена в грошовій формі і відповідає певному робочому
місцю (посаді) в організації.

Рис. 7.2.9. Сукупність понять, що характеризують оплату праці

                               

Оплата і преміювання праці персоналу базується на тарифній
системі і нормативах праці та здійснюється на основі відрядної, погодинної і
преміальної систем.

Тарифна система представляє собою сукупність нормативів, за
допомогою яких здійснюються регулювання заробітної плати різних категорій
персоналу. Основними елементами тарифної системи є тарифні ставки,
кваліфікаційні розряди, посадові оклади і кваліфікаційні категорії.

Відрядна оплата праці передбачає оплату виходячи із фактично
виконаного об’єму робіт у натуральних одиницях (одиницях продукції) і
встановлених нормативів заробітної плати на одиницю готової продукції
(розцінок).

Погодинна оплата праці використовується, коли неможливо
пронормувати затрати праці, і базується на установлених годинних тарифних
ставках (посадових окладах для службовців) та фактично відпрацьованому часі
працівників.

Преміювання праці є додатковою формою винагороди персоналу
із прибутку, який виплачується у випадку досягнення планових кінцевих
результатів підприємством у цілому чи його підрозділом. Сукупність понять, які
характеризують оплату праці, показано на рис. 7.2.9

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ