Зміст :: vuzlib.su

Зміст :: vuzlib.su

24
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Зміст

.

Зміст

Розділ 1

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА…………………………….. З

Розділ 2

ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …………… 15

Розділ З

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ
……………………………………… 34

Розділ 4

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
……………………………….. 48

Розділ 5

СКЛАД
ЗЛОЧИНУ………………………………………………………………..
54

Розділ 6

ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ……………………………………………………………….
65

Розділ 7

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА
ЗЛОЧИНУ…………………………………… 78

Розділ 8

ОБ’ЄКТ
ЗЛОЧИНУ……………………………………………………………….
94

Розділ 9

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ …………………………………
119

Розділ 10

СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
…………………………………………… 152

Розділ 11

СПІВУЧАСТЬ У
ЗЛОЧИНІ……………………………………………………
179

Розділ 12

МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНЮ………………………………………………..
224

Розділ 13

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 242

Розділ 14

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ … 271

Розділ 15

ПОНЯТТЯ, ТА МЕТА ПОКАРАННЯ…………………………………….
293

486

Розділ 16

СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАННЯ
……………………………………. 298

Розділ 17

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
……………………………………………. 311

Розділ 18

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ …. 328

Розділ 19

СУДИМІСТЬ. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ
СУДИМОСТІ………. 342

Розділ 20

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
…………………………………………………………
346

Розділ 21

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІХ ………………………………………… 352

Додатки до
розділів……………………………………………………………………..
363

Нормативні акти та
література……………………………………………………..
470

Деякі латинські кримінально-правові терміни та вислови
кримінально-правового
характеру…………………………………………………………
483

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ