ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ :: vuzlib.su

ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ :: vuzlib.su

116
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

.

ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

A verbis legis non est recedendum — від слів закону не можна
відступати.

Actio criminalis — кримінальний позов, позов із злочину.

Actus non facit ream, nisi mens sit rea — дія не робить
винним, якщо не винен розум.

Actus perfectus casu superveniente tollitur — правова дія,
яка завершилась, не скасовується жодною наступною дією.

Ad bar ram — на лаві захисту.

Ad defendendum — захищати заради захисту.

Ad legem — за законом.

Aequior est disposito legis quam ho minis — закон вирішує
більш справедливо, ніж людина.

Aequum et bonum est lex legum — справедливість і благо —
закон законів.

Affirimanti, поц neganti, incumbit probatio — тягар
доведення лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує.

Alibi — в іншому місці (не там, де було вчинено злочин).

Alienus dolus nocere alteri debet — чужий злий умисел не
повинен шкодити іншій особі.

Animo felonico — зі злочинним наміром.

Animus injuriandi — злочинний умисел.

Arma in armatos jura sinunt — закони дозволяють
використовувати зброю проти тих, хто озброєний.

Calumnia — неправдиве звинувачення, наклеп.

Сарах doli — юридично здатний вчинити злочин.

Casus delicti — випадок правопорушення.

Causa mortis — причина смерті.

Clam delinquentes magis poniuntur quam palam — той, хто
вчиняє злочин таємно, заслуговує більш суворого покарання, ніж той, хто робить
це відкрито.

Cogente necessitaty — дія під тиском необхідності.

Concussio — примус шляхом погроз без застосування фізичного
впливу, вимагательство.

Conju ratio — змова.

Conjurator — змовник

Contra legem facere — дії, заборонені законом.

Contra causa tor — особа, яка вчинила злочин; злочинець.

Convicium -образа, наклеп.

Corpus dilicti — склад злочину.

Corpus juris — звід законів.

Crimen furti — викрадення, крадіжка.

Criminalia sunt restringenda — норми кримінального права
слід тлумачити обмежувально.

Criminaliter — Злочинно.

Crimine ab uno disce о nines — за одним злочином впізнай їх
всіх.

Crimina morte extinguuntur — злочин погашається смертю.

Cui prodest? Cui bono? — Кому вигідно? Кому на користь?

Cuipa — вина.

Culpa abest, si omnia facna sunt, quae diligentissimus
quisque observaturus fuisset — немає вини, якщо все було зроблено так, як
зробила б найбільш обачна людина.

Culpa caret qui, set prohibere non potest — той невинний,
хто знає (про не-дозволене діяння), але не може йому перешкодити.

Culpabilis — винний.

Culpa poena par esto — нехай покарання відповідає злочину.

Damnatus — винний, засуджений.

De lege ferenda — з точки зору законодавчого припущення.

De lege lata — з точки зору діючого закону.

De rigore juris — згідно букви закону.

Delatio — обвинувачення у злочині.

Dura lex scripta tamen — хоча і суворий закон, але так він
написаний.

Dura lex, set lex — суворий закон, але це закон.

Еа sunt animadvertenda peccato maxime, quae difficiHime
praecaventur -найбільш суворо слід карати за ті злочини, які важче за все
попередити.

Ejus nulla est parere necesse sit — немає вини на тому, хто
вимушений підкорятись.

Error juris — юридична помилка, незнання закону, помилка у
праві.

Error facti — помилка в факті.

Escetores — грабіжник.

Est autem vis legem simulans — насильство також може
маскуватись під право.

Et delicta et noxae caput sequuntur — за правопорушення та
шкоду відповідає особисто правопорушник.

Et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante
quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerttu — слід також брати до
уваги особу злочинця, чи міг він вчинити злочин, чи не вчинив він злочин у
минулому, чи діяв він свідомо та чи був душевно здоровим.

Ex lege — за законом

Ex lex — злочинець

Ex raalictia — зі злого умислу.

Extra culpa m — без вини.

Factum probandum — факт, що підлягає доведенню.

Felonia — тяжкий злочин, фелонія.

Fiat iustitia (ruat coelum) — нехай здійсниться правосуддя,
хоч би й загинув світ.

Furto — крадіжка, викрадення.

Gravatio — звинувачення.

Habeas corpus — судовий наказ про негайне звільнення від
незаконного позбавлення волі.

Homicidium in rixo — вбивство під час сварки.

Homicidium per infortunium — випадкове позбавлення життя.

Homicidium se defedendo — позбавлення життя під час
самооборони.

Homiplagium — (тяжке) тілесне ушкодження.

Impunitas continuum affectum tribuit delinquendi —
безкарність постійно заохочує злочинця.

Imputatio — юридична відповідальність.

In dubiis reus est absolvendus — у сумнівних випадках
обвинувачений звільняється від відповідальності.

In loco delicti — на місці злочину.

Jugalator — вбивця, головоріз.

Jus criminate — кримінальне (уголовне, карне) право.

Latro — злодій, грабіжник, розбійник, бандит.

Lex — право, закон, конкретний нормативний акт.

Locus criminis — місце злочину: місце, де злочин було
вчинено.

Mactator — вбивця.

May па culpa dolus est — груба необережність дорівнює умислу.

Malefactor — особа, яка засуджена за вчинення злочину;
злочинець.

Malitia praecogitata — злий передумисел; заздалегідь
обдуманий умй; заздалегідь обдуманий злочинний намір.

Mens геа — суб’єктивна сторона злочину.

Multiplicata transgressione crescat poenae inflictio —
застосування покарання повинно збільшуватись разом Із повторенням злочину.

Nefas — неправомірне, гріховне, злісне, незаконне або
злочинне діяння.

Negligentia — необережність.

Nemo bis punitur pro eodem delicto, debet bis puniri — ніхто
не двічі каратись за той самий злочин.

Nemo cogitationis poenam patitur — ніхто не повинен бути
караним за думки.

Nemo delictis exuitur — нікого не можна звільнити від
відповідальносТ право порушення.

Nocumentum — порушення громадського порядку.

Non culpabilis — невинний.

Omnia peccata sunt paria — всі злочини подібні між собою.

Particeps criminis — співучасник злочину.

Peccatum — злочин, злочинне діяння, фіх, провина.

Pecuiatus — зловживання посадової особи довірою, яке
проявилось у розтраті державних грошей або в іншому обмані.

Perduellio — державна зрада; ворожий виступ проти держави.

Pereat mundus et fiat iustitia! — Хай загине світ, але
здійсниться правоСУД-дя! (Девіз імператора Фердинанда ї (1556-1564)).

Placita juris — норми права

Роепа — покарання.

Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat — покарання, яке
застосовуйся до окремих осіб, навіює страх на всіх.

Poenalia nullo modo sunt extendenda ~ кримінальні приписи ні
в якому випадку не слід тлумачити розширено.

Poenalis — кримінальний.

Pro lucrari — з користі.

Quietanta — виправдання; звільнення від відповідальності.

Quot delicta, tot poenae — скільки правопорушень, стільки і
покарань.

Raptus — зґвалтування.

Res furtivae — викрадене майно.

Robaria, roberia — розбій.

Saccularii — кишенькові злодії.

Se defendendo — в самообороні, при самозахисті.

Sine culpa non est aliquis puniendus — нікого не можна
карати без вини.

Ubi culpa est, ibi роепа subesse debet — де є вина, там
повинно бути покарання.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ