21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення :: vuzlib.su

21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення :: vuzlib.su

211
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості
їх призначення

.

21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та
особливості їх призначення

Виходячи з зазначених вікових особливостей неповнолітніх,
особливостей їх соціального статусу, можливостей досягнення мети покарання і т.
ін., Кримінальний кодекс 2001 р. встановив суттєві обмеження в частині видів
покарань, які застосовуються щодо неповнолітніх, та пільговий характер їх
виконання.

Стаття 98 КК визначає можливість застосування лише 5 видів
покарання з 12 відомих Кримінальному кодексу.

Вказана кримінально-правова норма в частині 1 зазначає:

«До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину,
судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт;

5) позбавлення волі на певний строк».

Згідно із ч. 2 цієї статті до неповнолітніх як додаткові
види покарання можуть бути також застосовані штраф та позбавлення права
обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

Умови застосування цих видів покарання суттєво відрізняються
від умов їх застосування відносно повнолітніх злочинців.

Приміром, штраф (ст. 99 КК) застосовується виключно відносно
неповнолітніх, які мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може
бути звернуто стягнення.

Суттєво обмежений і розмір штрафу. Він встановлений у межах
до п’ятсот (для повнолітніх — від тридцяти до тисячі, а в деяких випадках і
більше — ст. 53 КК) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Призначення
цього виду покарання здійснюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину
і з урахуванням матеріального стану неповнолітнього.

Громадські роботи (ст. 100 ч. 1 КК), по-перше, обмежуються
віком підлітків, до яких вони можуть бути застосовані,- 16-18 років, по-друге,
їх загальним строком — від тридцяти до ста двадцяти годин, по-третє, тривалістю
виконання протягом дня — не більше двох годин. (Для порівняння нагадаємо, що
відносно повнолітніх без урахування їх віку загальний строк цього виду покарання
визначається в межах від шістдесяти до двохсот сорока годин, тривалість
виконання протягом дня не може перевищувати чотирьох годин — ст. 56 КК.)

Виправні роботи (ст, 100 ч. 2 та З КК) також можуть бути
призначені неповнолітнім лише у віці 16-18 років, а їх строк вдвічі менший, ніж
це передбачено відносно повнолітніх (ст. 57 КК) — від двох місяців до одного
року. Суттєво обмежений і розмір відрахувань із заробітної плати, який може
здійснюватись при обранні цього виду покарання неповнолітнім — від п’яти до
десяти відсотків (для повнолітніх — від десяти до двадцяти відсотків).

Так само в пільговому режимі визначений для неповнолітніх і
такий вид покарання, як арешт (ст. 101 КК). Його застосування обмежено
шістнадцятирічним віком і строком — від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб (для
повнолітніх — від одного до шести місяців, ст. 60 КК).

Найсуворішим з передбачених для застосування до
неповнолітніх видом покарання є позбавлення волі но певний строк (ст. 102 КК).

За загальним правилом покарання у вигляді позбавлення волі
не може призначатись неповнолітнім, які вперше вчинили злочини, що належать до
категорії невеликої тяжкості (ст. 102 ч. 2 КК).

Суттєво нижчими порівняно з тими, що призначаються
повнолітнім, визначені межі позбавлення волі на певний строк. За загальним
правилом, вища його межа не може перевищувати десяти років. Єдиним можливим
винятком з цього правила є випадки, передбачені ст. 102 ч. З п. 5 КК — скоєння
неповнолітнім особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життя
людини. У цьому випадку вища межа покарання у вигляді позбавлення волі на
певний строк піднята до п’ятнадцяти років.

Уперше нормативно закріплена диференціація вищої межі цього
виду покарання, залежно від тяжкості вчиненого злочину (ст. 102 ч. З КК).
Відповідно до цієї норми:

«Покарання у виді позбавлення волі призначається
неповнолітньому:

1) за вчинений повторно злочин невеликої
тяжкості — на строк не більше двох років;

2) за злочин середньої тяжкості — на строк не більше
чотирьох років;

3) за тяжкий злочин — на строк не більше семи
років;

4) за особливо тяжкий злочин — на строк не більше
десяти років;

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним
позбавленням життя людини,- на строк до п’ятнадцяти років».

Призначення покарання неповнолітнім відбувається на підставі
тих самих засад, які визначають цей процес взагалі (статті 65-67 КК). Однак,
обираючи покарання, неповнолітньому суд згідно зі ст. 103 КК зобов’язаний
враховувати «умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та
інші особливості особи неповнолітнього».

При призначенні покарання за сукупністю злочинів або за
сукупністю вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на певний
строк не може перевищувати п’ятнадцяти років.

Реальна практика застосування покарання до неповнолітніх засвідчує,
що суди досить поблажливо ставляться до підлітків-злочинців, особливо тих, хто
вчинив злочин вперше. Суди набагато частіше, ніж це трапляється при обранні
покарання повнолітнім, застосовують ст. 69 КК, призначаючи більш м’яке
покарання, ніж передбачене законом.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ