8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп`яніння, внаслідок вживання :: vuzlib.su

8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп`яніння, внаслідок вживання :: vuzlib.su

48
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп`яніння,
внаслідок вживання

.

8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у
стані сп’яніння, внаслідок вживання

алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин

Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочини у
стані сп’яніння, визначена ст. 21 КК України.

Ця кримінально-правова норма розглядає випадки простого
(фізіологічного) сп’яніння, тоді як стан патологічного сп’яніння висуває
питання про можливість визнання особи неосудною, що розглядалось раніше.

Необхідність спеціального нормативного регулювання цього
питання зумовлена високою розповсюдженістю злочинів, які вчиняються у стані
сп’яніння та постійним зростанням їх кількості. За даними Державного комітету
статистики України за 2001 р. кількість таких злочинів сягнула 79,5% в
загальній масі всіх зареєстрованих злочинів, а за 9 місяців 2002 р. дійшла до
позначки майже 90%.

Стаття 21 КК визначає, що «особа, яка вчинила злочин у стані
сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших
одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності».

Алкоголь, наркотики, інші одурманюючі речовини впливають на
мозок, уражують центральну нервову систему, впливають на розумові і вольові
процеси людини.

Звичайне сп’яніння умовно можна поділити на три ступені:
легке, середнє, важке. Воно характеризується тим, що людина доводить себе до
такого стану свідомо. Цей стан не викликає виникнення сутінкових розладів
свідомості, галюцинацій, маревних переживань чи інших психологічних станів.

Унаслідок ослаблення самоконтролю, порушення мислення
поведінка людини різко відрізняється від звичайної, штовхаючи на несподівані,
не зрозумілі з позицій розуму, вчинки. У силу цього на стадії досудового
слідства чи судового розгляду кримінальної справи деякі особи, що вчинили
злочини в стані сп’яніння, посилаються на те, що вони не пам’ятають момент
вчинення злочину, не усвідомлювали на момент вчинення характеру своїх дій.

Вітчизняні теорія І практика традиційно були одностайні в
підходах до оцінки даного питання, визнаючи таких осіб осудними. В
обґрунтуванні авторами, які досліджували цю проблему, справедливо вказувалося
на відсутність при звичайному фізіологічному сп’янінні медичного критерію
неосудності. Наведене твердження є абсолютно справедливим, тому що прийняття
цих речовин, незважаючи на порушення визначених функцій головного мозку, не
викликає хворобливих станів, що тягнуть за собою істотні порушення психіки.
Стан фізіологічного сп’яніння ніколи не супроводжується симптомами,
характерними для психічних захворювань. П’яна людина, наприклад, не страждає
галлюцинаторно-маревними явищами автоматизму, не вмотивованого психомоторного
порушення, страху і т. п. Через це у стані фізіологічного сп’яніння істотно не
спотворюється правильна оцінка навколишнього.

Підставою кримінальної відповідальності за злочин, вчинений
у стані простого сп’яніння, є відсутність медичного критерію неосудності і
збереження здатності, незважаючи на деякі порушення розумових і вольових
процесів, усвідомлювати характер здійснюваних дій і керувати ними. Як
справедливо зазначав В. С. Орлов «…в состоянии физиологического опьянения не
искажается существенным образом правильное восприятие окружающей обстановки.
Поэтому состояние физиологического опьянения нельзя отождествлять с болезненным
психическим состоянием — психоз в виде патологического опьянения. Признание физиологического
опьянения болезненным состоянием противоречит закону и данным медицинской
науки. Оно ведет к узкобиологическому подходу в оценке состояния опьянения, что
чрезмерно расширяет границы психических болезней».

Якісно відмінну від простого сп’яніння характеристику має
патологічне сп’яніння, що за своєю природою належить до психічного розладу,
пов’язаного зі сп’янінням. Воно — це не просто ступінь якого-небудь
фізіологічного сп’яніння, але тимчасовий психічний розлад, що виключає
осудність. Патологічне сп’яніння виникає найчастіше в осіб, соматично
ослаблених, тих, хто хворів на тяжкі інфекційні захворювання і травми головного
мозку і т. п. після прийому алкоголю навіть у невеликих дозах (50-100 г). Суб’єкт, що вчинив
злочин у стані патологічного сп’яніння, втрачає здатність усвідомлювати
фактичний характер та суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними. На цій
підставі судово-психіатричною експертизою він може бути визнаний неосудним і в
цьому випадку не підлягає кримінальній відповідальності.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ