6.3. Предмет злочину :: vuzlib.su

6.3. Предмет злочину :: vuzlib.su

98
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


6.3. Предмет злочину

.

6.3. Предмет злочину

Питання про предмет злочину є одним з найменш вивчених і
розроблених, а тому і найбільш суперечливим у теорії кримінального права.

Слід зазначити, що ця проблема належить і до найскладніших
щодо розробки і розуміння у зв’язку з об’єднанням у ній філософських, правових
та інших питань.

У загальноприйнятому розумінні предметом злочину є об’єкти
зовнішнього світу, через які (шляхом дії на які) вчиняється посягання на об’єкт
злочину.

Предмет злочину має важливе значення для питань кваліфікації
діянь, визначення ступеня суспільної небезпеки злочину. Як зазначає М. Й.
Коржанський, «фізичні чи соціальні властивості предмета злочину в багатьох
випадках служать підставою для розрізнення суміжних злочинів, а також для
відмінності злочину від незлочинних дій».

У багатьох складах злочинів, передбачених КК України,
предмет злочинного посягання не визначається, так як це не викликає
необхідності. Наприклад, не потребує визначення предмет у ст. 185 КК, яка
передбачає відповідальність за крадіжку. Адже викрасти можна фактично будь-яке
майно, яке виступатиме предметом злочинного посягання. Практично перелічити
навіть тільки види предметів цього злочину неможливо.

У ряді складів злочину предмет називається конкретно (напр.,
ст. 263 КК «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами» визначає як предмети злочину вогнепальну зброю (крім гладкоствольної
мисливської), бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.

У деяких випадках законодавець називає властивості предмета,
не визначаючи його конкретно (напр., ст. 265 КК «Незаконне поводження з
радіоактивними матеріалами»).

У тих випадках, коли предмет злочину безпосередньо
визначається у диспозиції складу злочину, він стає обов’язковим елементом
складу злочину, і його відсутність свідчить про відсутність складу злочину в
цілому. Приміром, ст. 301 КК «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів» визначає як предмет злочину твори, зображення або
інші предмети порнографічного характеру. Відсутність цих предметів свідчить про
відсутність самого складу злочину передбаченого цією нормою КК.

Суспільно небезпечні наслідки злочину часто визначаються
саме шкодою, яка заподіяна предмету злочину, його характеристиками та
особливостями.

У науковій літературі існує точка зору про наявність так
званих безпредметних злочинів.

Ряд учених стоїть на позиції відсутності предмета в злочинах
проти особи. При цьому автори зазначають, що людина аж ніяк не може виступати
предметом посягання. Помилка прихильників цієї точки зору полягає в тому, що
вони не розрізняють двоєдиної суті людини, коли, з одного боку, вона є
суспільною істотою-особою, а з іншого,- відповідною гілочкою на загальному
дереві живої природи.

Звичайно, що як соціальна істота-особа, людина не може
виступати предметом злочину. Однак як біологічна істота вона може і виступає
предметом злочину, якому в процесі його вчинення спричиняється шкода.

Предмет злочину може бути «схованим» за функціями, які
виконує той чи інший організм, механізм. Наприклад, при вчиненні злочину,
передбаченого ст. 145 КК «Незаконне розголошення лікарської таємниці»,
предметом злочину виступає те, на що діє (впливає) злочинець, тобто на
свідомість особи, яка одержує відповідну інформацію. При цьому слід пам’ятати,
що свідомість є функцією головного мозку, який є частиною біологічної складової
людини і, таким чином, предметом у даному випадку знов-таки є людина як
біологічна істота.

Друга група вчених вважає, що безпредметними є злочини, які
вчиняються шляхом бездіяльності, та деякі види злочинів, які визначені
бланкетною диспозицією.

Прихильники цієї точки зору не враховують того, що і при
вчиненні злочину шляхом бездіяльності здійснюється вплив на предмет (або,
навпаки, відповідний вплив не здійснюється), наприклад, вбивство шляхом
ненадання допомоги передбачає нездійснення відповідного впливу на людину як
біологічну істоту.

Те саме можна сказати і про злочини, які визначені
бланкетни-ми диспозиціями.

У зв’язку з цим слід повністю погодитись з точкою зору
авторів підручника «Кримінальне право України. Загальна частина», які
наголошують, що «…предмет злочину як самостійна ознака злочину завжди існує
поруч з об’єктом».

Відмінність предмета від об’єкта злочину показана на схемі
(рис. 12).

Відмінність об’єкта від предмета

ОБ’ЄКТ

ПРЕДМЕТ

Сукупність суспільних відносин, благ та інтересів,

які охороняються кримінальним правом

Необхідний елемент кожного складу злочину

Завжди спричиняється

або може бути спричинена

шкода внаслідок вчинення

злочину

Предмети матеріального

світу, діючи на які (через

які) вчиняється посягання

на об’єкт злочину

Ознака окремих складів злочинів

Не обов’язково

ушкоджується

при вчиненому злочині

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ