3.4.Класифікація злочинів :: vuzlib.su

3.4.Класифікація злочинів :: vuzlib.su

115
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3.4.Класифікація злочинів

.

3.4.Класифікація злочинів

Класифікація злочинів — це розподіл передбачених особливою
частиною Кримінального кодексу норм на окремі групи за певними критеріями.

Кримінальний кодекс 1960 р. не закріплював класифікації
злочинів, що викликало значні суперечки як серед теоретиків кримінального
права, так і серед практиків. Слід зазначити, що це питання має не тільки
теоретичний, а й значний практичний характер, тому що надзвичайно тісно
пов’язане із застосуванням кримінально правових норм.

Критерії для здійснення класифікації обирають різноманітні.
Найбільш поширені такі (рис. 7):

•S за ступенем суспільної небезпечності (ступенем тяжкості);

S за об’єктом злочинного посягання; за формою
вини; за мотивом вчинення злочину;

S за моментом закінчення злочину.

При створенні ЬСК 2001 р. для нормативної класифікації
злочинів було обрано критерій суспільної небезпечності як найважливіший для
практики застосування закону про кримінальну відповідальність.

За ступенем тяжкості (суспільної небезпечності) злочини
поділяють на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо
тяжкі (ст. 12 КК).

Класифікація злочинів

ЗА СТУПЕНЕМ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ЗА МОМЕНТ ОМ ЗАКІНЧЕННЯ

Злочини невеликої тяжкості

Злочини середньої тяжкості

Тяжкі злочини

Особливо тяжкі злочини

ЗА ФОРМОЮ ВИНИ

Матеріальні

Умисні

Формальні

Необережні

Усічені

Рис, 7. Класифікація злочинів

Злочином невеликої тяжкості визнається злочин, за який
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років,
або інше, більш м’яке покарання.

Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у
виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Особливо тяжким злочином визнається злочин, за який
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або
довічне позбавлення волі.

Слід зауважити, що запроваджена новим кримінальним кодексом
класифікація злочинів дозволила впорядкувати питання застосування норм та
інститутів кримінального права (напр., інститут умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання — ст. 81 КК, заміни невідбутної частини покарання
більш м’яким -ст. 83 КК та ін.)

За об’єктом посягання злочини поділяють за ознаками родового
об’єкта посягання:

S злочини проти основ національної безпеки України;

S злочини проти життя та здоров’я особи;

S злочини проти волі, честі та гідності особи;

S злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
особи;

S злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина;

S злочини проти власності та ін.

За формою вини злочини поділяються на такі:

S умисні злочини (крадіжка, розкрадання, заняття
проституцією, бандитизм та ін.);

S необережні злочини (вбивство через необережність, службова
недбалість, необережне знищення або пошкодження військового майна та ін.).

Деякі злочини можуть вчинятись як умисно, так і необережно.

За мотивом скоєння злочину:

S корисливі (розбій, одержання хабара, втеча з місця
позбавлення волі або з-під варти та ін.);

S із хуліганських мотивів (вбивство з хуліганських мотивів,
хуліганство);

S учинене з мотивів помсти (ст. 115 ч. 2 п. 8 КК, статті
349, 352ККтаін.).

За моментом закінчення злочину:

S матеріальні — момент закінчення яких співвідноситься з
моментом настання шкідливих наслідків (вбивство — ст. 115 КК, крадіжка — ст.
185 КК, умисне знищення або пошкодження майна -ст. 194ККтаін);

S формальні — момент закінчення яких співвіднесено із
вчиненням діянь, що утворює об’єктивну сторону складу злочину (розбій — ст. 187
КК, порушення обов’язків щодо охорони майна -ст. 197 КК, порушення порядку
заняття підприємницькою діяльністю — ст. 202 КК та ін.);

S усічені — момент закінчення яких віднесено на ранню стадію
розвитку злочинної діяльності (готування або навіть виявлення умислу: бандитизм
— ст. 257 КК, погроза знищення майна — ст. 195 КК та ін.).

Можливі й інші класифікації злочинів залежно від обраного
критерію класифікації.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ